2013. szeptember 4., szerda

Kedves András!

Kedves András!

Megtisztelő a figyelmed amit a blogbejegyzésemnek szenteltél. Ha még nem iratkoztál fel a tárhelyre, kérlek tegyed meg. Ugyanis, az azonnali értesítést biztosít, és így első kézből olvashatod bejegyzéseimet. Látom az inget felvetted, a kesztyűt nem. Én sem haraggal írtam. Csupán annyi fűszert adtam hozzá, amennyit írásodban találtam. Adaiként Te is tudod milyen csípős tud lenni az adai paprika.
Válaszomat hadd kezdjem azzal, hogy nincsen történelmi VMDK. Beszélhetünk egy egységes pártról, majd szétforgácsolt VMDK-ról, amelyből (majdnem) az összes többi vajdasági/ délvidéki magyar politikai párt alakult. Beszélhetünk történelmi politikusokról, történelmi vezetőkről, de történelmi VMDK-ról nem. A VMDK van, és lesz is. Ha pedig az egységes VMDK eszmeiségéről, politikai hagyatékáról beszélünk, akkor minden dokumentumot figyelembe kell vennünk. Nem csak a kulturális autonómiáról szóló részeket, hanem a területi autonómiára vonatkozókat is. Ezek a tételek az azóta megalakult vajdasági magyar pártok programjaiban szerepelnek, ilyen vagy olyan formában. Valaki hivatkozik rájuk és folyamatosan hangoztatja, míg mások mélyen hallgatnak róla. Esetleg választások alkalmával a kampányban megemlítik, hogy van ilyen is a célkitűzéseik között.

Kedves András!

Te jól tudod, hogy mi a VMDK-ban a kulturális autonómiára úgy tekintünk mint a területi autonómia kiegészítő elemére. A szórvány és a tömb ötvözeteként. Nem vagy-vagy, hanem is -is alapon. A mindennapi élet világos jelzéseket ad arra vonatkozólag, hogy az oktatás, nyelvhasználat, a kultúra és a tájékoztatás területe nem elegendő a vajdasági magyarság megmaradása és további fejlődésének szempontjából. A területi autonómia által szavatolt hatalom lebontás, szubszidiaritás elve alapján működő települési önkormányzatok, gazdasági, igazságügyi, rendfenntartói, egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb kompetenciák befolyásolása nélkül a vajdasági magyarság egyre észrevehetőbben sorvad. Falvaink, városaink megfelelő életkörülmények és munkalehetőségek hiánya miatt gyorsított ütemben üresednek. És ezt a gondot nem lehet IPA és EU pályázatokon keresztül orvosolni ( ezt állítja az az ember akinek a pártja folyamatosan hatalmon volt / van Belgrádban és Újvidéken is, gazdasági és magánosítási titkári pozíciót töltött be. Minden eszköze, hazai és magyarországi támogatása megvolt a gazdasági folyamatok befolyásolására. Regnálása alatt a legrosszabb magánosítások pontosan a magyar tömbben történtek, és az ottani vagyon átkerült a belgrádi újgazdagokhoz). Néhány kilométer út, kecskefarm, tejfeldolgozó üzem, nem pótolhatja, helyettesítheti önkormányzatiságunkat.

Kedves András!

A VMDK-nak van határozott elképzelése, koncepciója, modellje a területi autonómiára. Hogy a szóban forgó nyilatkozat másik két aláírója milyen dokumentummal rendelkezik, azt mondják el ők. Nem előzünk sem jobbról, sem balról (ahogyan azt egyesek tették/teszik, fordított sorrendben). Egyenesen megyünk egy meghatározott úton. Nem tévelygünk. Bácstopolyán beszéltem is róla, személyes jelenlétedben. Ami magát a nyilatkozatot illeti, azt nem a többi aláíró kedvéért /írtam alá, hanem a területi autonómia miatt. Valószínűleg tudod, hiszen régóta kíséred a vajdasági magyar politikai színteret, hogy a koszovói szerbek széleskörű területi autonómiája és a vajdasági magyarok helyzete közötti párhuzam, valamint a vétó szó emlegetése sem újszerű dolog. A koszovói szerb- vajdasági magyar párhuzamra elsőként a megboldogult dr. Páll Sándor mutatott rá a Kostunica (akkori) szerbiai kormányfőnek intézett levelében, ahogyan a vétó esetleges alkalmazását is ő fogalmazta meg Sólyom László (akkori) köztársasági elnök (egyik) szerbiai látogatása alkalmával. Ha figyelembe vesszük Erdély és a Felvidék magyarságának tapasztalatát, akkor azt lehet mondani az idő őt igazolta. Ahogyan azt a fentiekből láthatod, mi is ugyanazt a receptet követjük amit ti alkalmaztatok a kettős állampolgárság esetében: megfogalmaztuk politikai követelésünket, és igazunkat következetesen hangoztatjuk, kérünk. Választások előtt, és utána is ezt fogjuk tenni. A tendencia, pedig azt mutatja, hogy számíthatunk a megvalósítására a 2/3 segítségével. Az élet meg már csak ilyen. Nem a jogászok logikáját követi (véleményem szerint ez is a nemzetrészünk egyik tragédiája, hiszen pártjaink zömét jogászok vezetik). Nem lehet mindent aprólékosan előre meghatározni. A napnak nem lehet előre megszabni milyen irányból, és mikor jöjjön fel a Magyar Autonóm Körzet területén.
Zárszóként: Egyezem veled ami a tudományos monográfiát illeti. Tudományos, pártatlan személyek által végzett kutatások során fényt kell deríteni az egységes VMDK szétverésére, kinek milyen szerepe volt az egész történetben. Talán egyszer választ kapunk erre a kérdésre is.

Barátsággal,
Csonka Áron
Ada, 2013.09.08.
Ui. Nem akarok beleszólni a pártotok belügyeibe, majd megbeszélitek egymás között kinek mi a szerepe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése