2017. június 20., kedd

Napjaink 2017 06 19 Csonka Aron VMDK

Ana Brnabic mint miniszterelnök, tartományi parlamenti munka, egyenrangú és teljes körű nyelvhasználat, napirendi javaslatok, Szerbia EU országjelentése, kisebbségi akcióterv, a VMDK és a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ez fért bele a tíz percbe amit a Napjaink vendége voltam.

2017. június 5., hétfő

Milyen jogilag megalapozott MNT vélemény alapján nevezték ki a csantavér...

Pártpolitikai szempontok vagy valami más volt a döntő tényező?

Hogyan nevezték ki a csantavéri Hunyadi János AI igazgatóját?

Képviselői kérdés

Cukorbetegség - szemészet Zentán - vidéken is élnek emberek ! VAT 12. ...

A vajdasági egészségügyi stratégiáról. Cukorbetegség, szemészet Zentán, vidéken is élnek emberek!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

2017. június 2., péntek

Felszólalásaim - gyorsírói jegyzetek a VAT 12. üléséről 2017. május 23. szerb nyelvenИзвод из стенографских бележака са 12. седнице СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, одржане 23. маја 2017. године


Посланички сат

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем се, господине председниче.
Поставио сам питање господину Штаткићу -  да ли Покрајинска влада има сазнања о резултату провере сукоба интереса због гомилања функција код чланова Управног одбора Народног позоришта, Народног казалишта-Nepsinhaz у Суботици, конкретно код чланова Управног одбора Мирославе Бабић, мр Ујхељи Акоша, који су обоје чланови градског већа у Суботици, као и код господина Золтана Пека, који је народни посланик?
Добио сам одговор написмено од господина Штаткића да је извршена провера и да имају информације. У том смислу, господин Ујхељи је добио одобрење од надлежног тела, док је госпођа Мирослава Бабић била у сукобу интереса, она је разерешена од стране Покрајинске владе, и уместо ње је већ неко други именован, док је господин Золтан Пек поднео оставку и уместо њега није нико други именован до сада. Искористио бих одмах прилику да се захвалим на овој информацији и да поставим потпитање -  да ли је у међувремену пристигао предлог Града Суботице за попуњавање овог места? Захваљујем.


1.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Посланичка група "Алтернатива за Војводину" ће наравно подржати ове предлоге, пошто их сматрамо изузетно повољним и изузетно корисним у установљавању здравствене заштите грађана и грађанки Војводине. Ипак, можда је мало штета што смо сад овако објединили расправу па не можемо о свакој тачки посебно да причамо, па зато бих неку нашу дискусију усмерио ка трећој тачки дневног реда, а то је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини за 2017. годину. Једна од неких наших примедби,  'ајде да кажемо тако, заправо опажања везано за овај Предлог покрајинске скупштинске одлуке је тај што и не само за ову, него и за остале, увек наравно можемо разговарати о томе шта сматрамо приоритетом или шта сматрамо мање приоритетним, и увек можемо расправљати о томе колико средстава би било довољно за обављање једне овакве делатности. Свакако да средства која су предвиђена су значајна, али као што је један говорник пре мене рекао да нису никада ни довољна, се може узети у неко разматрање у наредном периоду код неког будућег ребаланса или евентуално буџета већ за неку следећу годину, да се те позиције појачају.
Оно на шта бисмо желели да укажемо јесте да је правилно установљено у овом Предлогу одлуке да се мора пуна пажња обратити на скрининг. Међутим, око скрининга и праћења свега тога шта се дешава са онима који су оболели од дијабетеса и како то утиче на њихов вид се зато мора обратити пажња и на неку региолану равномерност, јер као што видимо из текста Предлога, рецимо да се ласерфотокоагулатори налазе само у Клиничком центру Војводине, Општој болници у Панчеву и у Сремској Митровици, да је заправо на неки начин Бачка или поједини делови Баната су на неки начин овиме оштећени. Можда би у том неком будућем раду могло да се више пажње обрати на то да се и у овим деловима установе неки центри, у којима би могле ове операције да се обаве, јер би то тек допринело значајно смањењу тих неких листи чекања и свега онога што повлачи ово за собом, што би било изузетно значајно.
Исто тако би се морало више пажње обратити и на опремање здравствених установа приликом офталмолошких прегледа. Ми имамо, рецимо, пошто долазим из једног места које припада Општој болници у Сенти, ми имамо често прилику да видимо једноставно да се месецима унапред заказује један обичан офталмолошки преглед и да су редови велики, о операцијама да и не говоримо, колика је ту листа чекања, једноставно, опрема која је у болници у Сенти је једноставно застарела. Моји родитељи препознају, када одлазе на офталмолошке прегледе, ту неку опрему још из оног времена када су они били мало млађи него што су сада, препознају ту опрему и та опрема се још увек користи. Значи, како желимо ми скрининг да обављамо квалитетно, уколико не улажемо и у набавку опреме и у више центара, више болница, а не само у одређене центре. Значи, молим да се и на то обрати пажња у неком наредном периоду, а саме операције и листе чекања код операција су дуге и огромне и мислим да би ту тај процес морао бити много транспарентнији и много бржи, јер брзином реаговања на одређене појаве се заправо могу и спречити последице дијабетеса, јер се дашава, на пример, да док стигну на ред да би се оперисали, дотле им се стање већ толико погорша, да операција већ није ни могућа.
Дакле, то је нешто на шта бих замолио да се у овом Програму обрати пажња и да се овај Програм детаљније разради и да се мало више рашири, како би и други центри били укључени у то. То је, по нашем виђењу, један важан проблем, гледајући и статистичке податке и број пораста оболелих од дијабетеса. Захваљујем.


Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
          Захваљујем, господине председниче.
          Имао бих конкретно питање господину Њилаш Михаљу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Питање гласи – На основу којег правоваљаног мишљења Националног савета Мађара сте одобрили избор Кеченовић Сабодоре за директора Основне школе „Хуњади Јанош“ у Чантавиру? Захваљујем.


2017. május 31., szerda

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában, pártalapú kinevezések iskolákban VAT 12. ülése

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában, pártalapú kinevezések iskolákban

 A múlt héten, 2017. május 23-án megtartották a tartományi képviselőház 12-ik rendes ülését. Bár az ülés összehívása nem felelt meg az ügyrendi követelményeknek (nem tíz hanem kilenc nappal előbb kézbesítették az összehívást), valamint az eredeti két napirendi ponthoz az ülés kezdetéig további hét-nyolc napirendi pontot küldtek ki, de ezt senki sem kifogásolta. Ennek az oka elsősorban abban kereshető, hogy az ülésen csupa olyan téma szerepelt, amely minden képviselői csoport támogatását élvezte.
Így mi is az Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ képviselőcsoport tagjai is megszavaztuk  valamennyi napirendi pont elfogadását.

 Vidéken is élnek emberek!

 Személy szerint egy napirendi pont alatt szólaltam fel, ahol rámutattam arra, hogy nem csak Újvidéken a klinikai központban vannak gondok a kórházak felszereltségével, hanem vidéken is.  Sajnos a zentai kórházhoz kötődő községek területén is sok a cukorbeteg, és nincsenek megfelelő körülmények a cukorbetegség által okozott károsodások korai megállapítására, rendszerbe vételére, folyamatos kísérésére, gyógyítására. A szemészeten még most is azokkal a műszerekkel dolgoznak, amit harminc vagy negyven évvel ezelőtt használtak, hónapokra előre kell jegyezni az időpontokat, és nem egyedi eset a reggel kilenctől délután ötig tartó várakozás. A cukorbetegség által okozott szemhályog eltávolítására hosszadalmas várólisták alakultak ki, amin változtatni kellene.  Mondjuk egy lézeres műtétre alkalmas felszerelésnek, és a vele járó feltételek biztosításának mindenki örülne.

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában

Mégis az igazi izgalmakat az ülés elején és az ülés végén kellett keresni, amikor a képviselők kérdéseket intézhettek a vajdasági kormány felé. Az ülés elején feltett kérdések közül, két kérdést szeretnék kiemelni. Az egyik a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságához (IB) kötődik. Még a mandátumom/ mandátumunk elején dr. Korhecz Tamás akkori képviselőtársam kérdést intézett a vajdasági kormány felé, amiben rámutatott egyes igazgató bizottsági tagok, tisztségek halmozásából adódó  érdekütközésére.  Erre a  kérdésre a tartományi kormány azt válaszolta, hogy utánanéz az esetnek,  és ha valóban érdekütközésről van szó, akkor felmenti az IB tagjait, és újakat nevez ki helyettük.  A törvényes határidő lejárta után, ismét feltettem ezt a kérdést, emlékeztetvén a vajdasági kormányt az általa vállalt kötelezettségre.
Miroslav Štatkić, a tartományi kormány alelnöke és a tartományi Kulturális, tájékoztatási és a vallási közösségekkel foglalkozó titkárság vezetője írásos válaszában tájékoztatott arról, hogy mgr. Újhelyi Ákos megkapta a Korrupció elleni bizottság jóváhagyását a második tisztség betöltésére, ami lehetővé teszi a Szabadkai Népszínház IB tagságát, míg Babić asszony esetében ez nem történt meg, tehát érdekütközésről van szó, ezért helyette Aleksandra Štirb-et nevezték ki. Pék Zoltán népképviselő önkéntesen lemondott erről a tisztségről,  helyette még nem neveztek ki senkit.

 Pártkáder a karlócai szerb  gimnázium élén?

A másik érdekes kérdést  az egyik szerb ellenzéki párt  képviselője tette fel Nyilas Mihály oktatási titkárnak. Kérdésében arra volt kíváncsi,  hogyan lehetséges,  hogy igazgatónak nem azt a jelöltet nevezte ki akit a kollektíva és az iskolaszék is teljes mértékben támogat, hanem formai okokra hivatkozván ( hiányzott a gazdasági bűncselekményekről szóló erkölcsi igazolás, amit a törvény nem kötelez) megsemmisítette a pályázatot, és ügyvezetőnek azt a jelöltet nevezte ki, aki nem élvezi a kollektíva és az iskolaszák támogatását, részt vett az igazgatói pályázaton, neki sincs meg az a kérdéses erkölcsi bizonylata, de a haladó párt tagja?
Válaszában az oktatási titkár jogi mambó-dzsambó mögé bújt, formaságokra hivatkozván kikerülte az egyenes választ. Hogy ez miért érdekes nekünk magyaroknak? Mert ez az eset szépen rámutat arra az összefüggésre és mechanizmusra amit a titkár úr pártja és az MNT működtetnek saját közösségünkben.

Mi történt a csantavéri Hunyadi János általános iskolában? Milyen MNT vélemény alapján nevezték ki az iskola igazgatóját? Pártkáder az iskola élén?

És ezzel oda is értük ahhoz a kérdéshez, amit az ülés végén tettem fel Nyilas Mihály oktatási titkárnak. Látván a karlócai gimnázium esetét feltettem szóbeli kérdésemet,  milyen jogilag megalapozott MNT vélemény alapján nevezte ki a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatóját?  Kérdésemre Nyilas úr nem akart azonnali választ adni, hanem kitért előle, és azt ígérte, írásban válaszol.  Az ügyrend szerint erre nyolc napja van. Ma, 2017. május 31-én van az a nap, és a válasz még nem érkezett meg. Kíváncsian várom a tartományi képviselőház soron következő ülését!

Ada, 2017. május 31.

2017. április 28., péntek

Csonka Áron VMDK Alternatíva Vajdaságért a VAT Ombudsman 2016 jelentéséről

A felszólalásomban felhívtam a figyelmet az új polgárjogvédőnek, hogy illene foglalkozni a VRTV-n tapasztalt átrendeződésről, a kisebbségi média megszűnéséről, egyenrangú nyelvhasználatról, a magyar nyelvű felvételiről az újvidéki jogi karon, a migránsok és a koszovói romák betelepítéséről etc.

A VMDK beszámolója Morvai Krisztina EU képviselőnek SRB migránsokról ko...

A VMDK beszámolt Dr Morvai Krisztinának, független EU képviselőnek a migránsok és koszovói romák betelepítéséről magyar településekre, és egyben ismertette észrevételeit  a David Mc Allister jelentésére.

2017. április 27., csütörtök

Oroszország vagy az EU - magyar nyelven az anyanyelv napján VAT 10 ülésRövid időn belül számos együttműködési szerződést írt alá a Vajdaság kínai, orosz, kazah, ukrán és fehérorosz régiókkal. Ez felveti a kérdést hová is tart Szerbia, azon belül a Vajdaság? Oroszország vagy az EU? Az anyanyelv világnapján, magyarul a Vajdaság Autonóm Tartomány parlamentjében.

2017. április 5., szerda

VMDK – inog a haladók hatalma

A Vajdasági RTV így látta a VMDK sajtótájékoztatóját, ahol a szerbiai elnökválasztás eredményeit elemeztük. A felvétel a VRTV Híradójában jelent meg 2017.04.04.

VMDK sajtótájékoztató az elnökválasztás kapcsán

A Pannon RTV tudósítása a VMDK sajtótájékoztatójáról a szerbiai elnökválasztás kapcsán. Sokkal többet mondtunk, de a Pannon ezt emelte ki a híradójában.
2017.04.04.

2017. április 4., kedd

A szerbiai elnökválasztás magyar szempontból

A Vajdasági RTV Napjaink c. műsorában 4 percben rámutattam arra mi is történt a vajdasági magyar szavazatokkal. Kinek volt és kinek nem volt mozgósító ereje. 
készült 2017.04.03. telefonos bekapcsolás

2017. február 24., péntek

2017. január 27., péntek

Vagyon-visszaszármaztatás: válasz olvasói levélre

Kérdés:

Tisztelt Csonka Úr!

Olvastam tavalyi cikkét a vagyon visszaszármaztatásról. Én nagyszüleim révén vagyok érintett ez ügyben, és az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg újabb információja arról, hogy hol tartanak az eljárások, milyen kilátások vannak ezzel kapcsolatban?

Szíves válaszát előre is köszönöm!

Válasz:

Tisztelt A.!

Elnézését kérem a késői válaszomra, de a mentségemre legyen, hogy valami miatt a felkeresését a gmail a levélszemét közé sorolta. Azt meg csak néha szoktam megnézni. 

Tehát, a vagyon-visszaszármaztatás Szerbiában sehogyan sem áll. A rehabilitációs határidő lezárult, ahogyan a vagyon-visszaszármaztatás igénylésére is. Aki eddig beadta, az még reménykedhet, akinek meg nem sikerült, az már ne is reménykedjen. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon kevés pozitív elbírálás született a rehabilitáció és a vagyon - visszaszármaztatási ügyekben. Ha az alapfokú bíróság jóvá is hagyta, az állami ügyészség egyből támadta és másodfokra került a dolog. 

Ez egy szándékos ügyeskedés aminek a lényege az időhúzás. Minél kevesebben maradjanak az élők soraiban akik igényelhetik a vagyon-visszaszármaztatást. Bár ez a jog, ha az eljárás elkezdődött, egyenes ágon örökölhető.

Az ingatlanok esetében (ház, üzlethelyiség) a kárpótlás, v.v. gyorsabb mint a termőföldek, erdők, gyárak etc. esetében. Ráadásul az új mezőgazdasági törvény teljesen áthúzza a v.v. értelmét mert lehetőséget ad az állami termőföldek 30-50-90 éves bérletére, ami azt jelenti, hogy abból a földből a jogos tulajdonosok nem kaphatnak vissza, esetleg egyezkedhetnek a bérlővel a bérlet nagyságáról. Azok akiket állami kötvényekben kárpótoltak, azok csak 50.000 euróig jogosultak a kárpótlásra, de azt is több részletben, évekig elhúzódó módon fizetnék ki. Azért feltételes módban, mert a kifizetés kezdetét már néhányszor halasztották és jelenleg 2020-nál tartunk.

Érdekességnek megemlíteném, hogy külön törvényben szabályozták a zsidó vagyon visszaszármaztatását. Annak értelmében, ha a vagyonnak nincsen örököse, akkor az a zsidó hitközséget illeti meg.

Ami a hagyományos magyar egyházak vagyonát illeti, vagyis annak visszaszármaztatását, az is igen nehézkesen megy. Az szerb ortodox (pravoszláv) egyház sokkal többet kapott vissza mint a római katolikus, vagy a református, evangélikus egyházak. 
Összegzésben azt lehet mondani, hogy a magyarok ismét vesztesei ennek az eljárásnak. Egyszer amikor elkobozták a vagyonukat, másodszorra amikor kihagyták a magánosításból és harmadsorra a vagyon-visszaszármaztatás ellehetetlenítésével. Úgy egyének, úgy történelmi magyar egyházak szempontjából. 

Sajnos, az a tapasztalatunk, hogy az EU, de Magyarország politikuma sem kezeli ezt a kérdést kellő alapossággal. Az az álláspont, hogy Szerbia minél előbb az EU-ban és ezért nem gördítünk akadályt elébe. Fontos a folyamat elkezdése, a részletek leszabályozása meg minden ország belügye.

Én ezzel mélységesen nem egyezem. Azt gondolom Magyarországnak ki kellene használnia a jelenlegi EU pozícióját és nyomást kellene gyakorolnia Szerbiára ebben, de sok más kérdésben is. Ha kell, akkor vétózza  Szerbiát! Mondjuk az első lehetséges lépés ezen az úton a rehabilitáció és a vagyon-visszaszármaztatás határidejének meghosszabbítása lehetne. 

Remélem sikerült kitérnem minden kérdésére, de ha volna még valami ami érdekelné, kérem írjon!

Tisztelettel: Csonka Áron, Ada, 2017.01.27.    

2017. január 6., péntek

Hangado szerda Ujvideki Radio Csonka Aron Evertekelo 2016 2017

A VMDK nevében, 15 percben értékeltem a 2016-os év eseményeit és a 2017-es évi elvárásokat. Választások, parlamenti munka, kvótareferendum, MNT, magyar-magyar politika, közösségünk kilátásai.