2017. november 23., csütörtök

Miért fél a tartományi fekete-vörös-zöld koalíció az ellenzék kérdéseitől? - parlamenti napló - VAT 16. ülésA Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) 16-ik ülését 2017. november 15-én tartották. Eredetileg két napirendi ponttal hívták össze, amihez a későbbiekben csatoltak további hatot. Ebből két napirendi pont pénzügyi vonatkozású - a tartományi költségvetés 9 havi megvalósításáról szóló jelentés és a vajdasági garancia alap 2016-os jelentése-  a további hat személyi kinevezéseket takart. Elejében csodálkoztunk is rajta miért hívták össze a képviselőház ülését ilyen “lájtos” napirenddel, de a későbbiekben megértettük mi volt az eredeti szándék. Ugyanis, a VAT előző ülésén kemény ellenzéki kritikák hangzottak el a féléves költségvetési jelentés októberi megvitatására, hiszen akkor már a költségvetési törvény szerint a 9 havi jelentést kellett volna megvitatni. Úgy látszik ez “megülte” a fekete-vörös-zöld hatalmi koalíció gyomrát és most előzékenyen “kikerülték” az ellenzék előre borítékolható kritikáját.

A “kikerülés” szándéka olyan jól sikerült, hogy még az ülést is a megszokottnál egy nappal rövidebb idő alatt hívták össze, nehogy az ülés elején - még megy az élő tévés közvetítés - az úgynevezett képviselői órában az ellenzéknek lehetősége legyen kérdéseket intéznie a tartományi kormányhoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy  az ellenzéktől megvonták a hatalom egyik fontos ellenőrzési mechanizmusának intézményét.

Ezzel a tartományban is precedenst teremtettek  hiszen a köztársasági parlamentben ez már régóta működik. Ebből is látszik mit gondolnak a demokráciáról és hogyan manipulálnak. A házelnök ( a  délvidéki magyar leggazdagabb párt elnöke) ezt az “előre jegyzet kötelezettségek fontosságával” indokolta, ami elég szegényes kifogás.

A kritikából azért így is kaptak mert a 9 havi költségvetési jelentésből kiolvasható a nagyberuházások alacsony szintű megvalósítása, és egyre nyilvánvalóbb az a kemény pénzügyi központosítás amit Belgrád végez.

Az eszközök 67% átutalásként érkezik - céleszközként- és csak “átfolyik” a tartomány költségvetésén. Ezzel mesterségesen növelik azt a pénzt amit a tartománynak az alkotmányos 7% ellenében kellene átutalniuk. A megmaradt 23% saját bevétel, de az is részben kötött.
Ezt hívják haladó kommunikációban “projektek körüli gyülekezet”.


De egyéb furcsaságokat is észleltünk. Pld. a tartományi költségvetésből több millió dinár nagyságában végzik a Hilandar (Görögország) és Vranje környéki kolostorok rendbetételét, vagy  éppen fél millió dinárt költenek a horvátországi szerb kisebbség tankönyvvásárlására - amit a Horvát állam egyébként is ingyen biztosít!
Ehhez képest a vajdasági iskolákban tanuló diákok számára az ingyen tankönyvek biztosítására csupán pár ezer dinárt láttak elő ami nem valósult meg.Persze, ezek a kritikák leperegnek róluk. Dolgozik a szavazógépezet. Ahogyan a személyi kinevezéseknél is, ahol gőzerővel folyik a tartományi intézmények, egyetemi tanácsok “haladósítása”. Még akkor is ha a konkrét esetben Igor Mirović tartományi kormányfő testvérét mentették fel összeférhetetlenség miatt és helyébe egy másik haladót neveztek ki.
A jó történetekben - így az enyémben is - a csattanó a végén szokott történni. Igaz a kamerák  akkor már rég nem peregtek, de érdekes volt megfigyelni a képviselői kérdéseket, amelyek az összehívásból eredően az ülés elejéről az ülés végére szorultak. Itt csak a legérdekesebbeket említem.

Saša Šućurović kolléga arra volt kíváncsi az ígéretekhez képest mit is tett a tartományi és a köztársasági kormány együttesen a földművesekért aszálykárok kapcsán (a múlt ülésen leszavazták az ellenzék erre vonatkozó javaslatát, és azóta sem intézkedtek). 

Míg én azt szerettem volna megkérdezni az oktatási titkártól hogyan  lehetséges az, hogy az ötödikes magyar nyelvű naplók csak november közepén kerültek az iskolákba amikor  Belgrádban van oktatási államtitkáruk, a tartományban ők vezetik az oktatási titkárságot, többségük van a Magyar Nemzeti Tanácsban és olyan jó az együttműködés a tartományi és a köztársasági kormány között mint eddig soha! (http://tinyurl.com/y9axs4kw)

Sajnos egyikünk sem kapott azonnali választ mert a tartományi kormány tagjai - így az oktatási titkár is- nem tartózkodtak a teremben!

Ezért az írásom végére ismét kérdést kell elhelyeznem: miért fél a hatalmi koalíció az ellenzék kérdéseitől?


2017. november 21., kedd

Nyelvhasználati jogok a Délvidéken - levél Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek

Magyarország Kormánya
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
1357 Budapest, Pf.6.


Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Bozóki Antal honlapján, a közelmúltban olvastam Sneider Tamás országgyűlési képviselő Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesülhessen a Délvidéken őshonos magyar közösség nyelvhasználathoz fűződő joga? kérdésére adott válaszát. Ebben többször említi személyemet, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában a teljes és egyenrangú kisebbségi nyelvhasználat kapcsán végzett munkámat. Válasza kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy Önt valaki/valakik tévesen tájékoztatták, így következtetéseit pontatlan információk alapján vonta le. Ezért érzem szükségét annak, hogy tájékoztassam Önt a pontos és valós tényekről.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Ügyrendje szerint a képviselőknek joguk van az ülésen a tartományban hivatalos nyelvek (szerb, román, ruszin, szlovák, horvát és magyar) valamelyikén felszólalnia, illetve ezen a nyelven írott beadványokat benyújtania. Azonban az Ügyrend szerint a képviselők az egyes ülésekhez kapcsolódó dokumentumokat kizárólag szerb nyelven kaphatják meg, kivéve az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését rögzítő iratot, amit kifejezett kérelme esetén a hivatalos nyelvek bármelyikén készhez vehet. Így az Ügyrend alapján nincsen arra lehetőséget, hogy írásos formában, valamelyik kisebbségi nyelven hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz, holott ezt a jogot a Szerb Köztársaság alkotmánya
garantálja, amit ennek alapján a szerbiai nyelvhasználati törvény, illetve a hatályos vajdasági Statútum is rögzít. Ezen törvényes rendelkezések nem tesznek különbséget a munkaanyagok és a képviselőházban elfogadott, vagy beterjesztett hivatalos dokumentumok között.

A Képviselőház különféle bizottságainak munkája esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem teszik közzé kisebbségi nyelveken. A VMDK álláspontja szerint a fentiekben részletezett okok miatt az Ügyrend korlátozza a képviselőket megillető teljes és egyenrangú nyelvhasználat alkotmányos és törvényes jogát, ezért az Ügyrendet mielőbb módosítani kell. Ennek érdekében, a VMDK tartományi képviselőjeként 2017. május 15-én határozati javaslattal fordultam a Képviselőház elnökéhez, Pásztor István úrhoz azzal a céllal, hogy a soron következő tartományi parlamenti ülés napirendjére tűzze a kérdéses szakaszok módosításának ügyét. Ez végül két ülést követően 2017. augusztus 31-én történt meg. A kérdéses időszakban személyesen felkerestem és egyeztettem minden képviselői csoport vezetőjével. A hatalmi többséget alkotó SNS-SPS-VMSZ koalíciónak így 100 napja volt a kérdés megvitatására. A szavazás napján javaslatomat az DJB mozgalom, az LSV, a DS és az SRS támogatta, míg a hatalmi többség tartózkodott és ezzel ellehetetlenítette a javaslat elfogadását.

Ami a Hivatalos Nyelveken Megjelenő Jogszabályokat Azonosító Bizottság munkáját illeti (ők kiadványoznak minden egyes dokumentumot, a hivatalos nyelvek mindegyikén), szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy kapcsolódó feladataikat az ülés kezdetéig el kellene végezniük, de az Ügyrend szerint ezt nem kézbesítik a képviselőknek. Tehát a jogsértés ténye ebben az esetben is fennáll. Ha a Bizottság valóban elvégezné a munkáját az ülés kezdetéig, akkor felesleges a fordító szolgálat túlterheltségére és a Képviselőház munkájának megbénítására hivatkozni. Ezek csupán kreált kifogások, amivel a politikai akarat hiányát leplezik. Engem ez a magyar többségű vajdasági önkormányzatok bizonyos hivatalnokainak magyarázkodására emlékeztet: azért nincs módjukban kiállítani az ügyfél által kérvényezett magyar nyelvű okmányt, mert a számítógépükre a magyar betűkészlet nincsen telepítve.   Meggyőződésem, hogy az ügy gyakorlati rendezése politikai akarat és munkaszervezés kérdése.
  
Miniszterelnök-helyettes Úr!

Ha a válaszában említett fordító szolgálat helyzete valóban olyan sanyarú, akkor nem árt figyelembe venni azt a tényt, hogy ennek szakmai felügyelete a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkársághoz tartozik. E titkárságot Nyilas Mihály úr, a VMSZ alelnöke vezeti. Ezen tények alapján tettem fel a kérdést: Kinek a felelőssége a fordító szolgálat működtetése és miként engedhette meg ennek leépítését?

Sajnos, az általam felvetett probléma nem az egyetlen eset a kisebbségi nyelvhasználati csorbítására, amit a fordító szolgálat túlterheltségére fognak. Közel 40 évnyi joggyakorlat után a Tartományi Képviselőház határozatot fogadott el, aminek eredményeképpen a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapját (ti. Közlönyét) a jövőben már nem fogják teljes terjedelmében lefordítani kisebbségi nyelvekre, hanem csak egyes kiragadott részleteit. Számunkra ez a szerzett jogok csorbítását jelenti és szomorú, hogy ezt éppen egy kisebbségi párt közreműködésével teszik.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Sajnálatosnak tartom, hogy Önt valaki/valakik tévesen tájékoztatták, mi is történt pontosan a Képviselőházában. Számomra ez az eset is azt bizonyítja, hogy nem elégséges, ha az anyaországi döntéshozók nemzetpolitikai kérdésekben csak egy forrásból tájékozódnak. Megítélésem szerint egységes nemzetpolitikát a Kárpát-medencében csak abban az esetben folytathatnak, ha meghallgatnak más véleményeket is, ha legalább mi magyarok meghallgatjuk egymást. Ehhez kapcsolódóan, a remélt párbeszéd jegyében tisztelettel kérdezem Öntől: miért nem kap továbbra sem meghívása a MÁÉRT és a KMKF üléseire a VMDK? Magyar kisebbségi pártként, magyar szavazatokkal jutottunk mandátumokhoz önkormányzati és tartományi szinten egyaránt, ami teljes mértékben összhangban van a KMKF szabályzatával.
Számítok megtisztelő válaszára.

Ada, 2017. október  27.
      Szíves üdvözlettel:
                      Csonka Áron
 a VMDK elnöke, tartományi képviselő


2017. október 31., kedd

Képviselői kérdés: Miért nincsen ötödikes napló magyar nyelven október ...

Október közepén még mindig nincsen ötödikes napló magyar nyelven! Vajon miért? Kérdésemet az oktatási titkárhoz intéztem.

A VAT 6 hónapos költségvetési jelentéséről

Vajdasági pénzekből építik Hilandárt és a Vranje környéki kolostorokat? Katt a többi furcsaságokért!

2017. október 26., csütörtök

A VAT 6 havi költségvetési jelentéséről. Vajdasági pénzek Hilandar, Vranje melletti kolostorok építésére? - gyorsírói jegyzet- VAT 15

Извод из неауторизованих стенографских бележака са 15. седнице СКУПШТИНЕ АПВ, одржане 12. октобра 2017. године1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ;


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Пажљиво слушајући уводно излагања секретарке, могу да се сложим са њом у том делу њеног излагања да је детаљно описано и да је доста обимно, пошто овако одштампани материјал има 1250 страна, са којим смо могли, ето, да се боримо у неком претходном периоду, док смо се припремали за ову седницу, међутим, наша основна замерка, као Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“ је управо та да се разговара у десетом месецу о једном Извештају који се односи на извршење буџета АП Војводине за шести месец. По буџетском систему, већ је извештај за девети месец требало да буде код владе и, у најбољем случају, он би требало да буде ту пред нама.
Разматрајући остале делове овог Извештаја и не сумњајући у оно што је у овом Извештају написано, ипак смо уочили неке нелогичности око којих бисмо желели заправо да поставимо одређена питања.
У уводном делу можемо да се сретнемо са једном констатацијом, дакле, да се одређени део средстава може расписати на основу конкурса и да се ти конкурси објављују, између осталог, у „Службеном листу АП Војводине“. Ми смо, не тако давно, имали једну скупштинску расправу, управо о одлуци о томе шта се све може објављивати или се неће објављивати у наредном периоду у „Службеном листу АП Војводине“ и том приликом сам ја поставио једно питање управо за то, везано за садржаје, везано за огласе и типове огласа који ће се објављивати у „Службеном листу АП Војводине“ и на језицима националних заједница. Тада је речено да ће се усвајањем те одлуке заправо тај неки општи део, који се управо односи на објављивање огласа, да се он у будућности неће преводити на језик националних мањина-националних заједница, и ја сам тада поставио питање – да ли ће се тиме можда нарушити право истоветних шанси, јер, наравно, свакоме је у интересу да се информише и најбоље је да се информише на свом матерњем језику, а у будућности, ако ће се ови садржаји и даље објављивати, дакле, позиви на конкурсе за добијање средстава, ако се буду појављивали у „Службеном листу“ само на српском језику, мислим да ће права истих шанси бити нарушена.
Поставља се питање и желео бих да то разјаснимо – да ли ће се у оваквим случајевима вршити превођење ових огласа или неће и да ли ће се она објављивати на језицима националних мањина-националних заједница или неће.
Код коришћења, неке даље нелогичности које смо приметили, заправо питања која су везана за коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године. Такође, на једној од прошлих седница, ја сам већ споменуо ову Одлуку о начину трошења средстава за Фондацију „Задужбина Светог манастира Хиландар“, којом се одређује седам милиона динара за помоћ обнове Хиландара, уређење ентеријера сале Синодика у конаку из 1814. године. Једну сличну одлуку имамо и за помоћ у обнови Краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски, конзерваторско рестаураторски радови на реконструкцији народне трпезарије са меморијалним центром Краљевог конака, значи, то је Епархија врањска - Врање. Код ове две одлуке, ова два предмета, се поставља питање, ми, као територијална аутономија, тј. Војводина као територијална аутономија, мислим да првенствено има надлежности и обавезе да финансира оне садржаје који се налазе на њеној територији, ценећи намере које су позитивне и добре, питање је ипак, желео бих то питање да поставим – да ли је то све у складу са нашим надлежностима, да ли ми то, као територијална аутономија, можемо да урадимо или не можемо?
Желим да споменем још једну, по мало једну нелогичност, исто је везано за трошење средстава из текуће буџетске резерве, дакле, корисник је Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, а намена је - тошкови набавке уџбеника и радних свесака за ученике првог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику, у школама на подручју града Вуковара. Желео бих само неке подробније информације ако бих могао да добијем о овоме, зато што, колико сам ја упознат са овом проблематиком, обавеза Владе Републике Хрватске је да свим својим националним мањинама или националним заједницама на њеној територији обезбеди те уџбенике, па ме интересује да ли је то било по среди, да то није урађено, то није испоштовано, што онда свакако представља један проблем, или је намера била да се помогне са те неке социјалне стране родитељима ових ђака, тим пре што са друге стране имамо, у другом делу буџета, заправо Извештаја о буџету, при Секретаријату за образовање један пројекат који се односи на бесплатне уџбенике за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања, и видимо да је ту за реализацију датог пројекта свега неких 10.000 динара опредељено. Интересује ме - зашто је испланирано само толико мало и зашто средства за наведени пројекат нису утрошена у извештајном периоду?
Оно о чему смо разговарали на нашој посланичкој групи и око чега се такође поставило питање, то се такође односи на рад овог секретаријата и односи се на реализацију датог пројекта у износу од 800.000 динара, у оквиру дотација међународним организацијама, средства су реализована у износу од 500.000 динара или 62,5% од плана према Француском институту у Србији, Београд, а средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик, за период март- август 2017. године. Моје питање би се односило на то  - да ли је то могло некако другачије да се реши, да ли је то могло да се реши ангажовањем стручњака са територије Војводине? Важан је развој дуалног образовања и унапређење учења страних језика, али зато имамо и наше установе и наше институте, да их користимо, и мало нам је било нелогично да ангажујемо неке институте или неке лекторе, неке стручњаке, који нису са територије Војводине.

И у овом смислу бисмо желели да поставимо та питања и, уколико је могуће, желели бисмо да добијемо и одговоре на њих. Хвала.

2017. október 25., szerda

Azért nincs magyar nyelvű ötödikes napló mert az MNT csak október 17-én juttatta el a fordítást a kiadónak

A VAT 15-ik ülésén (2017. október 16.) feltettem a kérdést Nyilas Mihálynak, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti Közösségi-Nemzeti Kisebbségi titkárnak miért nincsen magyar nyelvű ötödikes napló október közepén. Kérdésemre tegnap (2017. október 24.) érkezett meg a válasz amiből az derül ki, hogy a Magyar Nemzeti Tanács csak október 17-én küldte meg a napló fordítását a "Prosvetni pregled" doo kiadónak. Továbbra sem világos mi okozta ezt a csúszást, mire vártak eddig az MNT-ben és miért nem reagált az oktatási államtitkár. Remélhetőleg a kiadóház ezt el is végzi 2018. júniusáig.

A titkár úr felelete elolvasható az alábbiakban:


2017. október 20., péntek

KÉPVISELŐI KÉRDÉS: MIÉRT NINCS MAGYAR NYELVŰ NAPLÓ AZ ÖTÖDIKES OSZTÁLYOKBAN? VAT 15.

АРОН ЧОНКА:

Захваљујем.

И друго питање које бих желео да упутим, а желео бих да упутим секретару, господину Њилашу, а везано за нешто што се догађа у основним школама где се настава обавља и на мађарском језику, то је да, ево, сада смо већ добро зашли у октобар и још увек нема дневника за пети разред основне школе на мађарском језику, па ме интересује информација шта се дешава са тим дневницима, зашто их нема и када ће они бити. Захваљујем.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
На ваша питања ћете добити у писменом облику одговор, будући да надлежни чланови Покрајинске владе нису тренутно овде. 

KÉPVISELŐI KÉRDÉS : MIÉRT ILYEN ALACSONY AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ BEVÉTEL? VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем.

Прво питање које бих желео да поставим је следеће, у Извештају о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године, на конту 22. део 741. позиција „Средства остварена давањем у закуп пољопривредног земљишта“ исказано је да се за ову намену планира 2 милијарде и 100 милиона динара, од тога остварено је у извештајном периоду свега 13,17%. У вези напред наведеног поставио бих питање због чега је толико мало остварење процентуално, каква је структура тих прихода и из којих извора су пристигла та средства. Питање упућујем секретарки за финансије, госпођи Смиљки Јовановић.

KÉPVISELŐI KÉRDÉS A TOPOLYAI LÉG ÉS VÍZSZENNYEZÉS KAPCSÁN -VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Желео бих уједно да искористим прилику да најавим да бих желео да поставим два додатна питања, невезано за ово.
ИШТВАН ПАСТОР:
Рачунао сам на то, изволите.
АРОН ЧОНКА:
На основу одговора који сам добио на постављено питање у вези загађења воде и ваздуха на територији Општине Бачка Топола, прокоментарисао бих само толико одговор да је написано, у одговору сте написали шта су вам обавезе по закону и по уредбама, али нисте написали до којих резултата је стигла инспекција или да ли је по Уредби која се спомиње у том тексту, која предвиђа изградњу тих пречистача до 2040. у овом случају до 2025. године. По тој истој Уредби, колико сам ја обавештен, дужни су да направе један план за перманентно смањење загађења, па сматрам да би било добро и кроз бројке исказати да ли је донесен један такав план и да ли је од доношења тог неког плана дошло до смањења штетних материја или није. Исто тако сматрам да би се ови субјекти који се помињу у овом питању и одговору требали перманенто контролисати, а не само приликом неких редовних провера, јер ево сада ће бити, у одговору је назначено да ће бити сада прилика у септембру, у октобру месецу да ће бити провере контроле загађења и граничних вредности, међутим као што сам ја ту навео у свом питању највећа загађења се баш дешавају у летњим месецима, вероватно због динамике посла и свега осталог када у овом принципу нема неких предвиђених провера, па бих заправо желео да поставим питање да ли се ради на томе, на њиховој строжијој контоли, и да ли се врше провере поред ових уобичајених редовних контрола, уколико дође до неких непредвиђених околности и да ли бисте кроз бројке могли да искажете да ли би доношењем тог неког плана дошло до смањења тих неких граничних вредности или уопште не постоји никакав такав податак у Секретаријату. Захваљујем.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо. Изволите.
АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ:
Захваљујем. Уважени председниче, поштовани потпредседници, уважени посланици и чланови Владе, што се тиче овог додатног питања које сте поставили желео бих да Вам изнесем став Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а тиче се увида у излазак инспекције на терен и консултација које су тада извршене, он је прецизан и сажет. Увидом, Инспекција за заштиту животне средине је током септембра месеца извршила контролу на комплетној локацији Бачке Тополе свих поменутих привредних субјеката. Констатовали су да је у инспекцијском надзору у септембру 2017. године свих субјеката са седиштем у Бачкој Тополи, Комград, Перутнина Птуј, Топико д.о.о., ИМ Топола д.о.о и АИК Бачка Топола д.о.о. у извештају о контроли је утврђено, који је израђен од стране овлашћених правних лица, утврђена су прекорачења граничних вредности. Ви сте у праву када сте рекли да су дефинисани рокови до када они морају да ураде акционе планове. То је контрола која је инспекцијским надзором извршена и констатовано је да сви наведени субјекти изузев Комграда имају већ израђене акционе планове. Рок који је дефинисан са чланом 23. Закона о заштити животне средине и који је 31.12.2025. године је једино код АИК Бачка Топола усвојен у Акционом плану, док код ИМ Топола и код Перутнине Птуј је рок 31.12. 2020. године за спровођење плана, што мислим да је јако добро и да иде у прилог тој чињеници да ће се спровођењем акционог плана доћи до резултата, односно до граничних вредности о испуштању отпадних вода у реципијенте. У току инспекцијког надзора такође је утврђено да ЈКС Комград није израдио Акциони план. За утврђену неправилност инспектор заштите животне средине је донео решење којим је наложио Комграду да донесе наведени Акциони план. Иначе, током претходних година поднете су прекршајне пријаве против истих привредних субјеката који су поменути у Вашем посланичком питању, али су ти поступци обустављени, управо из разлога постојања овог Закона који дозвољава да до 31.12.2025. године ускладе испуштање штетних отпадних вода у реципијенте са Акционим планом, а који су исте усвојиле. Хвала вам.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете одговор који сте добили? Изволите.
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем господине председниче.

Захваљујем на одговору. Желео бих само да сугеришем Секретаријату да кроз своје неке активности колико је то у њиховој могућности и наравно користећи политичке везе ове владајуће већине, покушају да утичу на то да се ова Уредба и овај Закон промени, јер ипак ево сада су нека предвиђања и дешавају се нека уверавања да би тамо негде око 2025. године евентуално Србија била примљена у Европску унију, уколико пре тога сва поглавља у претприступном процесу дотле заврши. Ја се бојим да, пошто је екологија један важан део тог Акционог плана приступања Европској унији, бојим се да ће доћи само до усвајања оних акционих планова, да се у пракси неће урадити ништа и да ће се каснити, јер се углавном позивају сви на то да немају средства да би се изградили пречистачи и да би се то све заштитило и мислим да би ту требало и објединити, дакле што законском регулативом тј. смањити то време које им је дато на располагању да заврше све те неке послове и за заштиту животне средине, да би се то време требало смањити и да би можда евентуално Секретаријат или Влада Војводине требало да покрену иницијативу за промену тог Закона и те Уредбе из тог разлога што ће се и сам процес приступања Европској унији, уколико не обави све те послове из сфере екологије, одужити и то ће представљати једну препреку, а и са друге стране до 2040. или 2020. године је питање колико ће грађана испаштати због тога што за сада не постоје услови за заштиту животне околине и питање је колико ће још људских судбина бити упропашћено са малигним обољењима које изазивају ова загађења. Захваљујем.

2017. szeptember 22., péntek

VÁLASZ AZ EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATRA TETT KIFOGÁSOKRA

A videóban megtekinthető mit válaszoltam azokra a kifogásokra miért nem lehet megszavazni ÉS ALKALMAZNI az egyenrangú nyelvhasználatot a Vajdaságban, miért nem vontam vissza a javaslatomat, milyen megoldásokat javasoltam a határozat életbeléptetésére.

2017. szeptember 18., hétfő

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK : LÉG ÉS VÍZSZENNYEZÉS BÁCSTOPOLYÁN

A VAT 14. ülésén két képviselői kérdést tettem fel az illetékes titkárnak, kérdezvén mit is terveznek  tenni a Bácstopolyán érzékelhető lég és vízszennyezéssel. Írásos választ kértem tőle.

2017. szeptember 15., péntek

AZ EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATRA BETERJESZTETT JAVASLAT INDOKLÁSA

A VAT 14. ülésén napirendre került az általam beterjesztett javaslat mi szerint az ügyrend megváltoztatásával lehetőség teremtődne az egyenrangú nyelvhasználatra, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy a képviselők írásban is elkaphatnák az ülés anyagait magyar és más nemzeti közösségi nyelveken is. A videóban megtekinthető a javaslatom indoklása, törvényes keretekkel alátámasztva.

O II REBALANSU APV - A VAT II PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐLA VAT  2017. augusztus 31. tartott 14. ülésén megvitatásra került a II pótköltségvetés. A kormány szerint "óvatos költségvetésről, konzervatív tervezésről" van szó. Az ellenzék pedig rossz tervezésről és politikai önreklámozásról beszél. Nézd meg és döntsd el magad kinek van igaza!

2017. augusztus 11., péntek

Csantavéri Általános Iskola ügy- a titkár az MNT elnökét teszi felelőssé

Az oktatási titkár (Nyilas Mihály) az MNT elnökére hárítja a megtévesztő vélemény kiadását, és ezzel őt teszi felelőssé a kinevezési folyamat kijátszásáért.

A magyarság nyelvhasználati jogainak megcsonkításáról

Amikor a fekete-vörös-zöld kormány megvonja a délvidéki magyarok majd 50 éves nyelvhasználati jogát.

A Vajdaság AT 2017-es pótköltségvetéséről

Elmaradtak a beruházások, helyette pártkáderek fizetésére költekeznek. 110 új alkalmazott kerül be a költségvetésbe.

A Vajdaság 2016-os zárszámadásáról - törvénytelen költekezések?Milliókat költöttek el közbeszerzés és megfelelő törvényes háttér nélkül, nincsen meg az alkotmányos 7% és 3/7 a nagyberuházásokra.

2017. július 21., péntek

Válaszféle Balla Lajos Segédkönyv c.írására - Családi Kör 2017. 07.20.

Családi Kör
Szabadka
info@csaladikor.com

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretnék néhány sorban reagálni Balla Lajos " Segédkönyv"  c. írására, amely 2017. 07.20-án jelent meg a Családi Körben. Mivel az említett cikkben említést tesz a tartományi parlamentben lévő ellenzéki képviselőkről, problémásnak nevezvén még a létezésüket is,  bár nem nevez meg senkit, azonban a cikkben  egyedül az én fényképem lett megjelentetve "mint az ellenzéki képviselők egyike", ezért úgy gondolom, hogy az érintettség okán, de a sajtótörvény szerint is,  jogot formálhatok a viszontválaszra.

A cikk tartalmával egyébként nincsen gondom, ahogyan azzal sem ha a választott képviselőtől számon kérik mit is tesz ott ahol van. Mivel személyesen is fontosnak tartom a témát és elképesztőnek tartom a több évtizede működő egyenrangú  nyelvhasználati gyakorlat megcsonkítását, és abban is egyezem a cikk írójával, hogy a délvidéki magyar sajtó egy része közönnyel viszonyult  nyelvi jogaink csökkentéséhez. Nem szaporítanám a szót, helyette válaszolnék a cikkben feltett kérdésekre.

Az "Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ" frakció nevében felszólaltam a javasolt határozat javaslat kapcsán. Elleneztem a javasolt megoldásokat, alátámasztván őket jogi érvekkel, majd a szavazás alkalmával ellene szavaztunk. Erről nyilatkoztam is az ülés előtt a képviselőházban lévő délvidéki magyar sajtó újságíróinak ( Magyar Szó, Vajdasági RTV, Pannon TV, Újvidéki Rádió), de ez nem jelent meg az említett médiumok tudósításaiban. Kiemelt hírként a 2016-os zárszámadást és a 2017-es pótköltségvetés elfogadást kezelték. A későbbiekben egyedül a Vajdasági RTV  tartotta fontosnak, hogy  a megtörtént  jogsérelemről  hírt adjon  a 2017. 06. 19 -én  szerkesztett Napjaink c. műsorban.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége minderről tájékoztatta a közvéleményt  a VMDK Hírmondóban, majd közleményt adott ki, amit megkapott minden délvidéki / vajdasági magyar médium. Közleményünket  a Vajdaság Ma, Szabad Magyar Szó és a Délhír Portál  közölte. A  Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok körében nem találkoztunk vele. Tudomásunk szerint a Magyar Nemzeti Tanács  sem foglalkozott az előállt jogsérelemmel.
 
Egyben  szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy tájékoztassam a cikk íróját és a Családi Kör olvasóit is  egy másik kezdeményezésről. Ugyanis, még 2017. 05.15-én átadtam a tartományi képviselőház elnökének egy határozat javaslatot  annak érdekében, hogy  módosítsák a képviselőház ügyrendjét mert a jelenlegi rendelkezések korlátozott nyelvhasználatot engedélyeznek.
 Az ügyrend szerint a tartományi képviselőknek ugyan  joguk van az ülés során szóbeli felszólalásra, valamint az írásbeli beadványok átadására kisebbségi nyelveken,  de kisebbségi nyelven – külön képviselői kérelem alapján – csak az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését kaphatják el.

A képviselőház  ügyrendje  egyszerűen nem látja elő azt a lehetőséget, hogy  írásos formában kisebbségi nyelven (román, ruszin, szlovák, horvát, magyar) hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz.

A képviselőházi bizottságok esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem állítják ki  kisebbségi nyelveken.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége  és a saját véleményem szerint is,  a képviselőház ügyrendje ezen rendelkezései korlátozzák a teljes és egyenrangú nyelvhasználat gyakorlati alkalmazását,  és ezért mielőbb módosítani kell őket.

Sajnos, a képviselőház elnöke ezt a határozat javaslatot a mai napig nem tűzte napirendre. A kezdeményezésről közleményt adtunk ki amiről a Vajdaság Ma és a Délhír Portál tudósított, illetve erről is beszélhettem a már említett Napjaink műsorában.
Az erre vonatkozó adatokat bárki megtalálhatja az említett médiumok archívumában, illetve a  VMDK Himondóban, a VMDK honlapján, a VMDK facebook oldalán. Képviselőházi munkámról rendszeresen lehet  tájékozódni  a facebook oldalamon, valamint a blogomon és a youtube csatornámon.    

Tisztelettel:
Csonka Áron, tartományi képviselő, a VMDK elnöke

Ada, 2017.07.21.

Nyilas szerint az MNT elnöke hibázott a csantavéri iskola igazgató kinevezésénél - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Ево, поводом одговора на моје питање које је гласило на основу којег правоваљаног мишљења Националног савета је изабрана госпођа Дора Кеченовић Сабо за директора, односно директорицу основне школе "Јанош Хуњади" у Чантавиру, добио сам одговор од стране надлежног секретара који ме упућује на Мишљење Мађарског националног савета. Стицајем околности, сасвим случајно, у руци имам комплетан текст тог Мишљења из којег се види неколико ствари. Стога се, из тог Мишљења које је дао Мађарски национални савет, се види да је Мишљење дато на захтев покрајинског секретара, тј. Секретаријата, што је помало неуобичајено и из тог разлога, што, уколико долази до неког недостатка или документације или тако нешто, првенствено мислим да је надлежан школски одбор који је упутио даље Секретаријату одређену документацију и мислим да се требало обратити том школском одбору, а не директно Мађарском националном савету.
Оно што се такође види из овога текста, то је да је председник Националног савета овде изразио своје лично мишљење о овом кандидату тј. кандидаткињи, а да се нигде у овом тексту није позвао на једну одлуку Мађарског националног савета о томе како су се изјаснили, које мишљење је Мађарског националног савета и његових тела у вези овог кандидата. Заправо, у суштини се десило сасвим обрнуто, да је Мађарски национални савет подржао једног другог кандидата, позитивно се изразивши о том кандидату и то мишљење је од стране школског одбора, и колико ја знам и предочено Покрајинском секретаријату.
Треба да се зна да председник Националног савета може да говори само о оним одлукама, може да представља само оне одлуке, даје мишљење о оним одлукама о којима је став заузео Национални савет као такав у целости, а у његовој ингеренцији нема ту неку могућност да се изјашљава, да се даје мишљење у име Националног савета без претходне одлуке или ако ништа друго сагласности Извршног одбора Националног савета, која наравно касније мора да се потврди од стране Националног савета.
Ја бих желео да питам покрајинског секретара у вези овог Мишљења да ли он сматра да је ово Мишљење пре свега правоваљано као такво, у светлу ових околности које сам изнео и да ли сматра да је можда ту дошло до неке грешке и да би можда требало преиспитати ову одлуку, евентуално послати, не знам, неку инспекцију и тачно се уверити у то под којим околностима и на основу чега су ова мишљења донешена, јер се овако стиче утисак да је ту дошло до неке грешке намерне или ненамерне, ја сад у то не желим да улазим и не могу то да тврдим, али да ту нема никавог позивања на одлуку Националног савета, што сматрам да је у противности са позитивним одредбама које регулишу ову материју и сматрам да је ту дошло до погрешне примене, тј. уважавања мишљења самог председника, а не целог Националног савета. Захваљујем се.
ИШТВАН ПАСТОР:
Захваљујем се.
Господин Њилаш има реч, изволите.
МИХАЉ ЊИЛАШ:
Не мислим да је учињена било која грешка ту приликом доношења одлуке са наше стране, након увида у комплетну документацију. Ја за ове околности не знам, прво да кажем, да ли је то тачно, није, ја знам шта је у предмету. У предмету се налази, додуше на наш захтев затражено мишљење, ја мислим то је у реду, Националног савета Мађарске националне мањине, са печатом, потписом председника. Председник Националног савета заступа Национални савет, његова је одговорност, односно самог Националног савета да то покрива тела, од стране тела оних који су надлежна, значи ми ценимо све што се налази у предмету и сматрамо да у овом случају постоји и позитивно мишљење, то је мишљење, то смо послали, значи нисмо везани за то и након тога је дата сагласност на избор директора на овај начин како је речено, тако да бих само допунио ово што смо и писмено дали да сматрамо да је то правоваљано мишљење и сходно томе је и одлучено. Хвала.
ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете добијени одговор? Изволите, имате још пет минута за то.
АРОН ЧОНКА:
Хвала, господине председниче.
С обзиром да смо већ нестрпљиви и полако већ сви уморни, не бих желео да искористим свих пет минута, само бих још једном желео да укажем на то да, ево, чини ми се, ја сам господина секретара упознао са околностима под којима је донешена ова Одлука, заправо дато ово Мишљење. Значи, одговорно могу да тврдим, пошто имамо своје представнике у Мађарском националном савету да Одлука, тј. Мишљење за овог кандидата није било на седници Мађарског националног савета, нити је Извршни одбор, као такав, Националног савета заузимао било какво мишљење. Уколико желите могу и да вам проследим одлуке које су донешене, тј. давање позитивног мишљења у вези другог кандидата који је био у овом предмету, а не у вези овога кандидата, тако да ово што је овде написано то је само лично мишљење председника Националног савета, он по Статуту Националног савета може само да представља оне одлуке и оно мишљење у том домену како, о чему, одлучује Национални савет. Изнад тога не може, нема овлашћења у представљању и због тога мислим да бисте требали мало да погледате поново овај предмет и тако проверите у којим околностима је ово Мишљење дато. Захваљујем.

2017. július 20., csütörtök

A nap amikor a VAT kormánya csorbított a kisebbségi jogokon - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председавајући.
Уважавајући све оно што је господин Њилаш сада изнео и уважавајући све напоре које је уложио да организује преводилачку службу и да се надокнади оно изгубљено време и изгубљени део превођења, да тако кажем, како би се сустигли и како би унапредили ову област и испоштовали све позитивне прописе који се односе на службену употребу језика, ипак морам да кажем да с једне стране разумем апсолутно ове предложене иницијативе, али са друге стране морам да кажем да се не слажем у потпуности са оним што је овде предложено. За то постоји више разлога. Један од тих разлога је и тај што се у закону, као једно право, спомиње једно стечено право, а то је да, уколико је до сада вршено на овакав начин превођење и ако су се преводили, дакле, поред општег дела и они делови који се односе на конкурсе итд, и то се сада овим путем губи, значи, долази до нарушавања потпуног и равноправног права на коришћење службене употребе језика на језицима мањина, у овом случају у писаном облику.
Са друге стране се не слажем ни са решењем које нам је ту понуђено. Свакако је за похвалу да ће се сада попунити једно место које је предвиђено за преводиоца на мађарском језику и свакако је за похвалу и то што се предвиђа попуна за место преводиоца на русинском, пошто је до сада тамо било нула извршилаца, али ако је установљено да обим посла захтева много више људи, много више људства, ту је била прилика баш око кадровског плана и баш око реорганизације, дакле да се ојача онај део који је обавезан део по свим законима за АП Војводину, а не да се врши примање неких факултативних, хајде да кажемо тако, на неке одређене политичке функције, типа саветници итд, помоћници и не знам ти ја шта све, а да се ове реалне потребе које су ту не попуне.
Свакако постоји још једна могућност за решење овога проблема, а то је да се, користећи специјализоване услуге, да се користе и услуге преводилачких агенција које се налазе ван ове куће, како би се сустигао тај заостатак који је сада присутан.
Са овим решењем које је понуђено не слажем се лично и због тога што видимо, у овим претходним тачкама смо видели да ће ту бити расписани конкурси за попуњавање одређених радних места. Постоји и закон о равноправном запошљавању за припаднике, пропорционалном запошљавању за припаднике националних мањина. Па како сада, поставља се питање, ако се објави конкурс за попуњавање одређеног радног места на српском језику у „Службеном листу“, зашто се један такав конкурс не може појавити и на језицима националних мањина – националних заједница, а у овом случају, овом одлуком је то предвиђено, дакле, да се тај део не преводи, како ће се онда припадници тих националних заједница, како да кажем, под један, информисати о могућности запошљавања, под два, на који начин ће конкурисати и да ли ће кренути из истог и равноправног положаја у конкурисању за попуну тог радног места, уколико не могу да се информишу на свом матерњем језику? Дакле, то је једно право које се мора испоштовати и ја бих замолио господина Њилаша да, под један, обрати на ово пажњу и поред свега овога, пошто претпостављам да ће ова скупштинска већина ипак усвојити овај предлог, да уважи мој предлог, да искористи ту могућност да потражи помоћ и ван оквира ове установе, да потражи помоћ агенција и да се превођење настави и да се сустигне и да се са превођењем у даљем неком оквиру настави, тако да се испоштују сва она права, како стечена, тако и она која су нам законом гарантована.
Овај документ сад, по мом убеђењу, не одговара позитивним прописима и нарушава коришћење службених језика, и због тога Посланичка група „Алтернатива за Војводину“, а такође и ја, као представник Демократске заједнице војвођанских Мађара, не могу да подржим овај предлог. Захваљујем.


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председавајући.
Желео бих само кратко да прокоментаришем овај одовор. Захваљујем на овим додатним информацијама, које сам добио од господина Њилаша. Ја и даље сматрам да постоји та бојазан, коју сам изнео, и свакако се види ту и још једна диспропорција. Дакле, ако се погледа број извршилаца који раде на пословима превођења, видећете да имамо, рецимо, три преводиоца који преводе на енглески језик, а свега два преводиоца се предвиђају за мађарски језик и мислим да би ту такође требало направити некакве другачије пропорције, зато што, под један, види се да обим посла захтева ту повећан број извршила, с једне стране, а са друге стране, мислим да би ипак требали предност да добију они језици чија је службена употреба Статутом и законом и Пословником и предвиђена, те би свакако, по мом размишљању, ови језици националних мањина – националних заједница добили предност у односу, рецимо, на превођење на енглески језик. Или се можда десило у међувремену, па се појавила нека нова национална заједница, неки енглези, па се мора преводити све више и више на енглески. Заиста не знам, али ту је сад, по мом мишљењу, пропуштена једна шанса, али се надам да ће се у будућности то исправити и ја бих волео да у што скорије време видимо још једну исправку оваквог Кадровског плана и да се ту нађе више извршилаца, што бих свакако и подржао. Захваљујем.

2017. július 19., szerda

A VAT pótköltségvetéséről, káderügyi tervéről, fejlesztési programokról - továbbra sincs meg a Vajdaságnak járó 7%

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

АРОН ЧОНКА:
Захваљуем, господине председавајући.
Ја бих се такође осврнуо на чињеницу да имамо спојене тачке дневног реда и зато се наша Посланичка група и одлучила за то да они програми, којих има у већини сада и који су спојени заједно са ребалансом буџета за 2017. годину, који је нешто мало скромнији, него завршни рачун, негде око 700 страна, па, ето, имамо само прилику неких пет минута да говоримо о томе или десет минута о неким програмима, па смо поделили овако могућност обраћања. Сматрам да би ову расправу морали много шире да изведемо, јер има шта да се каже и око сваког програма посебно и око ребаланса. Овако се стиче утисак као да се на неки начин већина ограђује од неке расправе са онима који другачије виде бројеве који су ту пред нама, како у ребалансу, тако и у програмима.
Као што сте то већ чули, наша Посланичка група ће подржати програме,  међутим, наша Посланичка група „Алтернатива за Војводину“ ребаланс као такав, у целини, неће подржати и ми ћемо гласати против предложеног ребаланса, из неких сличних разлога, као што смо то чули и од неких претходника, пошто сматрамо да нису испуњени одређени услови, који су зацртани у Уставу Републике Србије, нарочито што се тиче капиталних улагања, а и такође сматрамо да у овом неком скромном делу, који се заправо може употребити, јер ако се сложите и када погледамо оно што нам је на располагању и оно што се заправо повећава у овом ребалансу, највећи део тог, да тако кажем, повећања је везан за нека средства која долазе из европских фондова и везано је за трансферна средства, која долазе из неких других извора и која ће само проћи кроз овај буџет, док она средства са којима заиста можемо да располажемо, не знам из којих разлога, али, ево, лепо је написано да би се заправо право стање око тих средстава, као што је порез на зараде илити порез на добит, могло да се утврди тек на крају овог месеца, то јест, месеца јуна, када би сви они који су дужни да предају своје извештаје и статистике, из те неке статистике и онога праћења би се заправо могло видети са чиме се све то може располагати.
Позитивно је свакако да је ту сада присутна једна врста опрезности, међутим, питање је како ћемо искористити ту опрезност и да ли је та опрезност заиста била и потребна и да ли је оправдана или смо могли да сачекамо мало, па да онда направимо један ребаланс овог буџета, знајући већ све смернице за његово планирање.
Оно што је свакако негативност свега што имамо данас пред собом је тај што се из тог неког развојног дела иде у неки потрошачки део и да ће се већина ових средстава заправо потрошити на плате и потрошиће се на примање оних кадрова, који долазе и то видимо из Кадровског плана, који долазе у Скупштину, у Владу, Секретаријат Владе, и видимо да долазе саветници, заменици секретара, подсекретари, помоћници секретара, итд. и ако се овај тренд овако настави, бојимо се да ће, сад мало карикирам наравно, бојимо се да ће још и кафе куварица имати своје саветнике.
Дакле, то је негативна страна овога ребаланса и пошто ми истиче полако време, морам да се осврнем и на тај Кадровски план и из тог Кадровског плана се исто види да постоје неке одређене обавезе, које су зацртане и Статутом и позитивним правним прописима, које се не попуњавају на одговарајући начин. О томе ћу говорити приликом једне следеће тачке дневног реда, кад будемо разговарали о Одлуци о објављивању прописа, а оно што је свакако приметно да се на она необавезна места примају људи без икаквог разлога и правоваљаног објашњења.
Оно на шта још морам такође да се осврнем, пошто је ту речено да је већина оних средстава која су се користила из текуће буџетске резерве, усмерена ка школама, ка здравству, што је тачно и за похвалу, али има ту једна ставка која мене лично забрињава, пошто сматрам да то није у домену и ингеренцији Војводине, а то је помоћ у обнови манастира Хиландар у износу од 7 милиона динара. Немам ништа против манастира Хиландар, да ме нико не схвати погрешно. Самим тим, одмах бих поменуо и следећи пројекат, то је пројекат обнове Српске православне цркве Рођења пресвете Богородице у Сремској Каменици, фака 1, која кошта 9 милиона динара. Сматрам да би првенствено требало да обратимо пажњу на пројекте који су у Војводини, а не на оно што није у нашој надлежности и што је ван неког нашег домашаја. Захваљујем.

2017. július 17., hétfő

A VAT 2016-os zárszámadásáról - gyorsírói jegyzet

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године


1.   ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Што се тиче Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“, ми смо одлучили да не подржимо ову Одлуку о завршном рачуну за 2016. годину, из једног таквог разлога, да смо прегледом материјала, који је непуних 1.800 страна, закључили да једноставно неке ставке у расходовном делу нису испоштоване онако, како би по нашем мишљењу требало да буду испоштоване, а из неког материјала, који је послат у вези неких других тачака дневног реда, видимо да заправо ту још се врши корекција неких рачуна и неких обавеза које су настале из неког претходног периода, тако да то све утиче и на оно што је приказано, на онај износ који је приказан као суфицит, јер како можемо да говоримо о неком претераном суфициту, уколико је то већ везано за неке одређене пројекте, који се нису остварили.
Наравно, тај суфицит, када већ говоримо о њему, свакако је и део оног, и то лепо пише и у материјалу, део је оног сегмента који се односи на неки пренос средстава из претходног периода, а који су моје колеге посланици из других посланичких група, који су већ дуже у овом парламенту и у овом сазиву, указивали да једноставно и претходна Влада или владајућа гарнитура је ипак оставила одређена средства иза себе.
Дакле, ако посматрамо и овај материјал, онда свакако морамо да се осврнемо и на оне замерке које је ревизорска кућа навела у свом извештају. Ја ћу само ту навести неколико. Наравно,  налазе се под делом „скретања пажње“. Један део се односи на уписивање права јавна својине АП Војводине на непокретностима, које користе јавна предузећа која су у оснивању АП Војводине, наравно, у вези тога да се изврши ревалоризација вредности тих непокретности. Јесте формално-правно урађено, покренута је нека иницијатива да се то уреди, међутим то није доведено до краја, што је по нашем мишљењу недопустиво и требало би да се настави, да се то у што скоријем року приведе крају и да се направи што пре чиста слика око тога са каквом имовином и у којој вредности располаже АП Војводина.
Затим, наведено је да је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама извршио расходе и издатке у изосу од 264.805.000 динара на име издавачке делатности савета националних мањина, без одговарајућег правилника, којим су дефинисана јасна правила и критеријуми за финансирање истих. То је, по нама, нешто што се мора урадити, јер знамо да се из тих неких издавачких делатности финансирају медији који објављују своје садржаје на мањинским језицима и знамо да ти медији заправо без неке помоћи од стране државе, Покрајине и од локалних самоуправа не би у овој тржишној конкуренцији чак могли ни да опстану. Наравно, увек се води полемика око тога који национални савет заслужује више или мање и ту би се, наравно, морала поставити јасна правила. Око ових правила смо чак разговарали и на једном састанку Одбора за културу и информисање, када су били присутни представници медија националних заједница и ту се морају установити јасна правила, која ће одредити, дакле, на који начин се ови медији финансирају и да тај механизам буде доследан и у неким наредним годинама, да се он не мења због тога што је неко ближи ватри или даље од ватре.
Такође, има ту још један део, који је занимљив, а то је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, који је извршио пренос средстава за набавку, то јест плаћање услуга информисања у износу од 11.512.000 динара без спроведеног јавног конкурса. То је такође нешто што ми сматрамо да је недопустиво. Не желимо да улазимо у то када су настали ови трошкови, када је све то урађено, у којем периоду у 2016. години, али сматрамо да је оваква једна ситуација недозвољена за једну овако озбиљну установу, као што је Аутономна покрајина Војводина, Скупштина Војводине, Влада Војводине.
Оно што сам и неким својим претходним излагањима већ указивао и на чему сам инсистирао, а то је да, пошто се стално спомиње и провлачи се кроз материјал да се ту појављују одређени спорови, судски спорови, ја сам већ прошли пут, када смо разговарали о темама везаним за буџет, предлагао да се посланицима омогући, ако ништа друго, таксативно да се наведе о каквим се то судским споровима ради. У Извештају ревизора се лепо наводи да уколико се ти спорови изгубе, да би они могли озбиљно да утичу на финансијско стање унутар буџета Аутономне покрајине Војводине и можда не би било лоше, сад поново апелујем на то, да нам се омогући, ако ништа друго, таксативно увид у то о каквим се то судским споровима ради. Видимо да, из неког другог материјала који ће бити на данашњем дневном реду, да има ту и спорова у вези радних односа, итд. али нас занима свакако шта покрива ових 109 судских предмета.
На крају бих само направио још једну примедбу из овог Извештаја ревизије, а односи се на исплаћивање дневница приликом службених путовања. Видимо да у овом неком периоду није извршено прилагођавање уредби о висини дневница које се исплаћују на путовањима унутар земље, него је исплаћивано у складу са неким старим одредбама. Наравно, видимо и ту да је свакако покренута иницијатива на усаглашавању ових аката и да се то у будућности дозволи, али једноставно сматрамо да и ту немамо довољну информацију у којој мери је дошло до тог исплаћивања и колико је средстава на овај начин исплаћено, супротно одредбама уредбе.

Сматрамо да, уколико би подржали један овакав завршни рачун, са оваквим подацима од стране ревизије, да бисмо на неки начин дали свој глас за то да се овакве неправилности прихватају и да прођу онако незапажено. Ми желимо, тиме што ћемо гласати против овог Предлога одлуке, да укажемо на то да се противимо оваквом начину трошења средстава и надамо се да ће се ово све исправити, да ћемо већ завршни рачун за наредни буџет имати сасвим у складу са прописима и одредбама из ове материје. Захваљујем.

2017. június 20., kedd

Napjaink 2017 06 19 Csonka Aron VMDK

Ana Brnabic mint miniszterelnök, tartományi parlamenti munka, egyenrangú és teljes körű nyelvhasználat, napirendi javaslatok, Szerbia EU országjelentése, kisebbségi akcióterv, a VMDK és a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ez fért bele a tíz percbe amit a Napjaink vendége voltam.

2017. június 5., hétfő

Milyen jogilag megalapozott MNT vélemény alapján nevezték ki a csantavér...

Pártpolitikai szempontok vagy valami más volt a döntő tényező?

Hogyan nevezték ki a csantavéri Hunyadi János AI igazgatóját?

Képviselői kérdés

Cukorbetegség - szemészet Zentán - vidéken is élnek emberek ! VAT 12. ...

A vajdasági egészségügyi stratégiáról. Cukorbetegség, szemészet Zentán, vidéken is élnek emberek!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

2017. június 2., péntek

Felszólalásaim - gyorsírói jegyzetek a VAT 12. üléséről 2017. május 23. szerb nyelvenИзвод из стенографских бележака са 12. седнице СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, одржане 23. маја 2017. године


Посланички сат

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем се, господине председниче.
Поставио сам питање господину Штаткићу -  да ли Покрајинска влада има сазнања о резултату провере сукоба интереса због гомилања функција код чланова Управног одбора Народног позоришта, Народног казалишта-Nepsinhaz у Суботици, конкретно код чланова Управног одбора Мирославе Бабић, мр Ујхељи Акоша, који су обоје чланови градског већа у Суботици, као и код господина Золтана Пека, који је народни посланик?
Добио сам одговор написмено од господина Штаткића да је извршена провера и да имају информације. У том смислу, господин Ујхељи је добио одобрење од надлежног тела, док је госпођа Мирослава Бабић била у сукобу интереса, она је разерешена од стране Покрајинске владе, и уместо ње је већ неко други именован, док је господин Золтан Пек поднео оставку и уместо њега није нико други именован до сада. Искористио бих одмах прилику да се захвалим на овој информацији и да поставим потпитање -  да ли је у међувремену пристигао предлог Града Суботице за попуњавање овог места? Захваљујем.


1.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Посланичка група "Алтернатива за Војводину" ће наравно подржати ове предлоге, пошто их сматрамо изузетно повољним и изузетно корисним у установљавању здравствене заштите грађана и грађанки Војводине. Ипак, можда је мало штета што смо сад овако објединили расправу па не можемо о свакој тачки посебно да причамо, па зато бих неку нашу дискусију усмерио ка трећој тачки дневног реда, а то је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини за 2017. годину. Једна од неких наших примедби,  'ајде да кажемо тако, заправо опажања везано за овај Предлог покрајинске скупштинске одлуке је тај што и не само за ову, него и за остале, увек наравно можемо разговарати о томе шта сматрамо приоритетом или шта сматрамо мање приоритетним, и увек можемо расправљати о томе колико средстава би било довољно за обављање једне овакве делатности. Свакако да средства која су предвиђена су значајна, али као што је један говорник пре мене рекао да нису никада ни довољна, се може узети у неко разматрање у наредном периоду код неког будућег ребаланса или евентуално буџета већ за неку следећу годину, да се те позиције појачају.
Оно на шта бисмо желели да укажемо јесте да је правилно установљено у овом Предлогу одлуке да се мора пуна пажња обратити на скрининг. Међутим, око скрининга и праћења свега тога шта се дешава са онима који су оболели од дијабетеса и како то утиче на њихов вид се зато мора обратити пажња и на неку региолану равномерност, јер као што видимо из текста Предлога, рецимо да се ласерфотокоагулатори налазе само у Клиничком центру Војводине, Општој болници у Панчеву и у Сремској Митровици, да је заправо на неки начин Бачка или поједини делови Баната су на неки начин овиме оштећени. Можда би у том неком будућем раду могло да се више пажње обрати на то да се и у овим деловима установе неки центри, у којима би могле ове операције да се обаве, јер би то тек допринело значајно смањењу тих неких листи чекања и свега онога што повлачи ово за собом, што би било изузетно значајно.
Исто тако би се морало више пажње обратити и на опремање здравствених установа приликом офталмолошких прегледа. Ми имамо, рецимо, пошто долазим из једног места које припада Општој болници у Сенти, ми имамо често прилику да видимо једноставно да се месецима унапред заказује један обичан офталмолошки преглед и да су редови велики, о операцијама да и не говоримо, колика је ту листа чекања, једноставно, опрема која је у болници у Сенти је једноставно застарела. Моји родитељи препознају, када одлазе на офталмолошке прегледе, ту неку опрему још из оног времена када су они били мало млађи него што су сада, препознају ту опрему и та опрема се још увек користи. Значи, како желимо ми скрининг да обављамо квалитетно, уколико не улажемо и у набавку опреме и у више центара, више болница, а не само у одређене центре. Значи, молим да се и на то обрати пажња у неком наредном периоду, а саме операције и листе чекања код операција су дуге и огромне и мислим да би ту тај процес морао бити много транспарентнији и много бржи, јер брзином реаговања на одређене појаве се заправо могу и спречити последице дијабетеса, јер се дашава, на пример, да док стигну на ред да би се оперисали, дотле им се стање већ толико погорша, да операција већ није ни могућа.
Дакле, то је нешто на шта бих замолио да се у овом Програму обрати пажња и да се овај Програм детаљније разради и да се мало више рашири, како би и други центри били укључени у то. То је, по нашем виђењу, један важан проблем, гледајући и статистичке податке и број пораста оболелих од дијабетеса. Захваљујем.


Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
          Захваљујем, господине председниче.
          Имао бих конкретно питање господину Њилаш Михаљу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Питање гласи – На основу којег правоваљаног мишљења Националног савета Мађара сте одобрили избор Кеченовић Сабодоре за директора Основне школе „Хуњади Јанош“ у Чантавиру? Захваљујем.