2017. október 20., péntek

KÉPVISELŐI KÉRDÉS A TOPOLYAI LÉG ÉS VÍZSZENNYEZÉS KAPCSÁN -VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Желео бих уједно да искористим прилику да најавим да бих желео да поставим два додатна питања, невезано за ово.
ИШТВАН ПАСТОР:
Рачунао сам на то, изволите.
АРОН ЧОНКА:
На основу одговора који сам добио на постављено питање у вези загађења воде и ваздуха на територији Општине Бачка Топола, прокоментарисао бих само толико одговор да је написано, у одговору сте написали шта су вам обавезе по закону и по уредбама, али нисте написали до којих резултата је стигла инспекција или да ли је по Уредби која се спомиње у том тексту, која предвиђа изградњу тих пречистача до 2040. у овом случају до 2025. године. По тој истој Уредби, колико сам ја обавештен, дужни су да направе један план за перманентно смањење загађења, па сматрам да би било добро и кроз бројке исказати да ли је донесен један такав план и да ли је од доношења тог неког плана дошло до смањења штетних материја или није. Исто тако сматрам да би се ови субјекти који се помињу у овом питању и одговору требали перманенто контролисати, а не само приликом неких редовних провера, јер ево сада ће бити, у одговору је назначено да ће бити сада прилика у септембру, у октобру месецу да ће бити провере контроле загађења и граничних вредности, међутим као што сам ја ту навео у свом питању највећа загађења се баш дешавају у летњим месецима, вероватно због динамике посла и свега осталог када у овом принципу нема неких предвиђених провера, па бих заправо желео да поставим питање да ли се ради на томе, на њиховој строжијој контоли, и да ли се врше провере поред ових уобичајених редовних контрола, уколико дође до неких непредвиђених околности и да ли бисте кроз бројке могли да искажете да ли би доношењем тог неког плана дошло до смањења тих неких граничних вредности или уопште не постоји никакав такав податак у Секретаријату. Захваљујем.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо. Изволите.
АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ:
Захваљујем. Уважени председниче, поштовани потпредседници, уважени посланици и чланови Владе, што се тиче овог додатног питања које сте поставили желео бих да Вам изнесем став Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а тиче се увида у излазак инспекције на терен и консултација које су тада извршене, он је прецизан и сажет. Увидом, Инспекција за заштиту животне средине је током септембра месеца извршила контролу на комплетној локацији Бачке Тополе свих поменутих привредних субјеката. Констатовали су да је у инспекцијском надзору у септембру 2017. године свих субјеката са седиштем у Бачкој Тополи, Комград, Перутнина Птуј, Топико д.о.о., ИМ Топола д.о.о и АИК Бачка Топола д.о.о. у извештају о контроли је утврђено, који је израђен од стране овлашћених правних лица, утврђена су прекорачења граничних вредности. Ви сте у праву када сте рекли да су дефинисани рокови до када они морају да ураде акционе планове. То је контрола која је инспекцијским надзором извршена и констатовано је да сви наведени субјекти изузев Комграда имају већ израђене акционе планове. Рок који је дефинисан са чланом 23. Закона о заштити животне средине и који је 31.12.2025. године је једино код АИК Бачка Топола усвојен у Акционом плану, док код ИМ Топола и код Перутнине Птуј је рок 31.12. 2020. године за спровођење плана, што мислим да је јако добро и да иде у прилог тој чињеници да ће се спровођењем акционог плана доћи до резултата, односно до граничних вредности о испуштању отпадних вода у реципијенте. У току инспекцијког надзора такође је утврђено да ЈКС Комград није израдио Акциони план. За утврђену неправилност инспектор заштите животне средине је донео решење којим је наложио Комграду да донесе наведени Акциони план. Иначе, током претходних година поднете су прекршајне пријаве против истих привредних субјеката који су поменути у Вашем посланичком питању, али су ти поступци обустављени, управо из разлога постојања овог Закона који дозвољава да до 31.12.2025. године ускладе испуштање штетних отпадних вода у реципијенте са Акционим планом, а који су исте усвојиле. Хвала вам.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете одговор који сте добили? Изволите.
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем господине председниче.

Захваљујем на одговору. Желео бих само да сугеришем Секретаријату да кроз своје неке активности колико је то у њиховој могућности и наравно користећи политичке везе ове владајуће већине, покушају да утичу на то да се ова Уредба и овај Закон промени, јер ипак ево сада су нека предвиђања и дешавају се нека уверавања да би тамо негде око 2025. године евентуално Србија била примљена у Европску унију, уколико пре тога сва поглавља у претприступном процесу дотле заврши. Ја се бојим да, пошто је екологија један важан део тог Акционог плана приступања Европској унији, бојим се да ће доћи само до усвајања оних акционих планова, да се у пракси неће урадити ништа и да ће се каснити, јер се углавном позивају сви на то да немају средства да би се изградили пречистачи и да би се то све заштитило и мислим да би ту требало и објединити, дакле што законском регулативом тј. смањити то време које им је дато на располагању да заврше све те неке послове и за заштиту животне средине, да би се то време требало смањити и да би можда евентуално Секретаријат или Влада Војводине требало да покрену иницијативу за промену тог Закона и те Уредбе из тог разлога што ће се и сам процес приступања Европској унији, уколико не обави све те послове из сфере екологије, одужити и то ће представљати једну препреку, а и са друге стране до 2040. или 2020. године је питање колико ће грађана испаштати због тога што за сада не постоје услови за заштиту животне околине и питање је колико ће још људских судбина бити упропашћено са малигним обољењима које изазивају ова загађења. Захваљујем.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése