2017. október 20., péntek

KÉPVISELŐI KÉRDÉS : MIÉRT ILYEN ALACSONY AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ BEVÉTEL? VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем.

Прво питање које бих желео да поставим је следеће, у Извештају о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године, на конту 22. део 741. позиција „Средства остварена давањем у закуп пољопривредног земљишта“ исказано је да се за ову намену планира 2 милијарде и 100 милиона динара, од тога остварено је у извештајном периоду свега 13,17%. У вези напред наведеног поставио бих питање због чега је толико мало остварење процентуално, каква је структура тих прихода и из којих извора су пристигла та средства. Питање упућујем секретарки за финансије, госпођи Смиљки Јовановић.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése