2017. október 26., csütörtök

A VAT 6 havi költségvetési jelentéséről. Vajdasági pénzek Hilandar, Vranje melletti kolostorok építésére? - gyorsírói jegyzet- VAT 15

Извод из неауторизованих стенографских бележака са 15. седнице СКУПШТИНЕ АПВ, одржане 12. октобра 2017. године1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ;


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Пажљиво слушајући уводно излагања секретарке, могу да се сложим са њом у том делу њеног излагања да је детаљно описано и да је доста обимно, пошто овако одштампани материјал има 1250 страна, са којим смо могли, ето, да се боримо у неком претходном периоду, док смо се припремали за ову седницу, међутим, наша основна замерка, као Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“ је управо та да се разговара у десетом месецу о једном Извештају који се односи на извршење буџета АП Војводине за шести месец. По буџетском систему, већ је извештај за девети месец требало да буде код владе и, у најбољем случају, он би требало да буде ту пред нама.
Разматрајући остале делове овог Извештаја и не сумњајући у оно што је у овом Извештају написано, ипак смо уочили неке нелогичности око којих бисмо желели заправо да поставимо одређена питања.
У уводном делу можемо да се сретнемо са једном констатацијом, дакле, да се одређени део средстава може расписати на основу конкурса и да се ти конкурси објављују, између осталог, у „Службеном листу АП Војводине“. Ми смо, не тако давно, имали једну скупштинску расправу, управо о одлуци о томе шта се све може објављивати или се неће објављивати у наредном периоду у „Службеном листу АП Војводине“ и том приликом сам ја поставио једно питање управо за то, везано за садржаје, везано за огласе и типове огласа који ће се објављивати у „Службеном листу АП Војводине“ и на језицима националних заједница. Тада је речено да ће се усвајањем те одлуке заправо тај неки општи део, који се управо односи на објављивање огласа, да се он у будућности неће преводити на језик националних мањина-националних заједница, и ја сам тада поставио питање – да ли ће се тиме можда нарушити право истоветних шанси, јер, наравно, свакоме је у интересу да се информише и најбоље је да се информише на свом матерњем језику, а у будућности, ако ће се ови садржаји и даље објављивати, дакле, позиви на конкурсе за добијање средстава, ако се буду појављивали у „Службеном листу“ само на српском језику, мислим да ће права истих шанси бити нарушена.
Поставља се питање и желео бих да то разјаснимо – да ли ће се у оваквим случајевима вршити превођење ових огласа или неће и да ли ће се она објављивати на језицима националних мањина-националних заједница или неће.
Код коришћења, неке даље нелогичности које смо приметили, заправо питања која су везана за коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године. Такође, на једној од прошлих седница, ја сам већ споменуо ову Одлуку о начину трошења средстава за Фондацију „Задужбина Светог манастира Хиландар“, којом се одређује седам милиона динара за помоћ обнове Хиландара, уређење ентеријера сале Синодика у конаку из 1814. године. Једну сличну одлуку имамо и за помоћ у обнови Краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски, конзерваторско рестаураторски радови на реконструкцији народне трпезарије са меморијалним центром Краљевог конака, значи, то је Епархија врањска - Врање. Код ове две одлуке, ова два предмета, се поставља питање, ми, као територијална аутономија, тј. Војводина као територијална аутономија, мислим да првенствено има надлежности и обавезе да финансира оне садржаје који се налазе на њеној територији, ценећи намере које су позитивне и добре, питање је ипак, желео бих то питање да поставим – да ли је то све у складу са нашим надлежностима, да ли ми то, као територијална аутономија, можемо да урадимо или не можемо?
Желим да споменем још једну, по мало једну нелогичност, исто је везано за трошење средстава из текуће буџетске резерве, дакле, корисник је Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, а намена је - тошкови набавке уџбеника и радних свесака за ученике првог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику, у школама на подручју града Вуковара. Желео бих само неке подробније информације ако бих могао да добијем о овоме, зато што, колико сам ја упознат са овом проблематиком, обавеза Владе Републике Хрватске је да свим својим националним мањинама или националним заједницама на њеној територији обезбеди те уџбенике, па ме интересује да ли је то било по среди, да то није урађено, то није испоштовано, што онда свакако представља један проблем, или је намера била да се помогне са те неке социјалне стране родитељима ових ђака, тим пре што са друге стране имамо, у другом делу буџета, заправо Извештаја о буџету, при Секретаријату за образовање један пројекат који се односи на бесплатне уџбенике за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања, и видимо да је ту за реализацију датог пројекта свега неких 10.000 динара опредељено. Интересује ме - зашто је испланирано само толико мало и зашто средства за наведени пројекат нису утрошена у извештајном периоду?
Оно о чему смо разговарали на нашој посланичкој групи и око чега се такође поставило питање, то се такође односи на рад овог секретаријата и односи се на реализацију датог пројекта у износу од 800.000 динара, у оквиру дотација међународним организацијама, средства су реализована у износу од 500.000 динара или 62,5% од плана према Француском институту у Србији, Београд, а средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик, за период март- август 2017. године. Моје питање би се односило на то  - да ли је то могло некако другачије да се реши, да ли је то могло да се реши ангажовањем стручњака са територије Војводине? Важан је развој дуалног образовања и унапређење учења страних језика, али зато имамо и наше установе и наше институте, да их користимо, и мало нам је било нелогично да ангажујемо неке институте или неке лекторе, неке стручњаке, који нису са територије Војводине.

И у овом смислу бисмо желели да поставимо та питања и, уколико је могуће, желели бисмо да добијемо и одговоре на њих. Хвала.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése