2017. július 17., hétfő

A VAT 2016-os zárszámadásáról - gyorsírói jegyzet

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године


1.   ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Што се тиче Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“, ми смо одлучили да не подржимо ову Одлуку о завршном рачуну за 2016. годину, из једног таквог разлога, да смо прегледом материјала, који је непуних 1.800 страна, закључили да једноставно неке ставке у расходовном делу нису испоштоване онако, како би по нашем мишљењу требало да буду испоштоване, а из неког материјала, који је послат у вези неких других тачака дневног реда, видимо да заправо ту још се врши корекција неких рачуна и неких обавеза које су настале из неког претходног периода, тако да то све утиче и на оно што је приказано, на онај износ који је приказан као суфицит, јер како можемо да говоримо о неком претераном суфициту, уколико је то већ везано за неке одређене пројекте, који се нису остварили.
Наравно, тај суфицит, када већ говоримо о њему, свакако је и део оног, и то лепо пише и у материјалу, део је оног сегмента који се односи на неки пренос средстава из претходног периода, а који су моје колеге посланици из других посланичких група, који су већ дуже у овом парламенту и у овом сазиву, указивали да једноставно и претходна Влада или владајућа гарнитура је ипак оставила одређена средства иза себе.
Дакле, ако посматрамо и овај материјал, онда свакако морамо да се осврнемо и на оне замерке које је ревизорска кућа навела у свом извештају. Ја ћу само ту навести неколико. Наравно,  налазе се под делом „скретања пажње“. Један део се односи на уписивање права јавна својине АП Војводине на непокретностима, које користе јавна предузећа која су у оснивању АП Војводине, наравно, у вези тога да се изврши ревалоризација вредности тих непокретности. Јесте формално-правно урађено, покренута је нека иницијатива да се то уреди, међутим то није доведено до краја, што је по нашем мишљењу недопустиво и требало би да се настави, да се то у што скоријем року приведе крају и да се направи што пре чиста слика око тога са каквом имовином и у којој вредности располаже АП Војводина.
Затим, наведено је да је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама извршио расходе и издатке у изосу од 264.805.000 динара на име издавачке делатности савета националних мањина, без одговарајућег правилника, којим су дефинисана јасна правила и критеријуми за финансирање истих. То је, по нама, нешто што се мора урадити, јер знамо да се из тих неких издавачких делатности финансирају медији који објављују своје садржаје на мањинским језицима и знамо да ти медији заправо без неке помоћи од стране државе, Покрајине и од локалних самоуправа не би у овој тржишној конкуренцији чак могли ни да опстану. Наравно, увек се води полемика око тога који национални савет заслужује више или мање и ту би се, наравно, морала поставити јасна правила. Око ових правила смо чак разговарали и на једном састанку Одбора за културу и информисање, када су били присутни представници медија националних заједница и ту се морају установити јасна правила, која ће одредити, дакле, на који начин се ови медији финансирају и да тај механизам буде доследан и у неким наредним годинама, да се он не мења због тога што је неко ближи ватри или даље од ватре.
Такође, има ту још један део, који је занимљив, а то је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, који је извршио пренос средстава за набавку, то јест плаћање услуга информисања у износу од 11.512.000 динара без спроведеног јавног конкурса. То је такође нешто што ми сматрамо да је недопустиво. Не желимо да улазимо у то када су настали ови трошкови, када је све то урађено, у којем периоду у 2016. години, али сматрамо да је оваква једна ситуација недозвољена за једну овако озбиљну установу, као што је Аутономна покрајина Војводина, Скупштина Војводине, Влада Војводине.
Оно што сам и неким својим претходним излагањима већ указивао и на чему сам инсистирао, а то је да, пошто се стално спомиње и провлачи се кроз материјал да се ту појављују одређени спорови, судски спорови, ја сам већ прошли пут, када смо разговарали о темама везаним за буџет, предлагао да се посланицима омогући, ако ништа друго, таксативно да се наведе о каквим се то судским споровима ради. У Извештају ревизора се лепо наводи да уколико се ти спорови изгубе, да би они могли озбиљно да утичу на финансијско стање унутар буџета Аутономне покрајине Војводине и можда не би било лоше, сад поново апелујем на то, да нам се омогући, ако ништа друго, таксативно увид у то о каквим се то судским споровима ради. Видимо да, из неког другог материјала који ће бити на данашњем дневном реду, да има ту и спорова у вези радних односа, итд. али нас занима свакако шта покрива ових 109 судских предмета.
На крају бих само направио још једну примедбу из овог Извештаја ревизије, а односи се на исплаћивање дневница приликом службених путовања. Видимо да у овом неком периоду није извршено прилагођавање уредби о висини дневница које се исплаћују на путовањима унутар земље, него је исплаћивано у складу са неким старим одредбама. Наравно, видимо и ту да је свакако покренута иницијатива на усаглашавању ових аката и да се то у будућности дозволи, али једноставно сматрамо да и ту немамо довољну информацију у којој мери је дошло до тог исплаћивања и колико је средстава на овај начин исплаћено, супротно одредбама уредбе.

Сматрамо да, уколико би подржали један овакав завршни рачун, са оваквим подацима од стране ревизије, да бисмо на неки начин дали свој глас за то да се овакве неправилности прихватају и да прођу онако незапажено. Ми желимо, тиме што ћемо гласати против овог Предлога одлуке, да укажемо на то да се противимо оваквом начину трошења средстава и надамо се да ће се ово све исправити, да ћемо већ завршни рачун за наредни буџет имати сасвим у складу са прописима и одредбама из ове материје. Захваљујем.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése