2017. július 19., szerda

A VAT pótköltségvetéséről, káderügyi tervéről, fejlesztési programokról - továbbra sincs meg a Vajdaságnak járó 7%

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

АРОН ЧОНКА:
Захваљуем, господине председавајући.
Ја бих се такође осврнуо на чињеницу да имамо спојене тачке дневног реда и зато се наша Посланичка група и одлучила за то да они програми, којих има у већини сада и који су спојени заједно са ребалансом буџета за 2017. годину, који је нешто мало скромнији, него завршни рачун, негде око 700 страна, па, ето, имамо само прилику неких пет минута да говоримо о томе или десет минута о неким програмима, па смо поделили овако могућност обраћања. Сматрам да би ову расправу морали много шире да изведемо, јер има шта да се каже и око сваког програма посебно и око ребаланса. Овако се стиче утисак као да се на неки начин већина ограђује од неке расправе са онима који другачије виде бројеве који су ту пред нама, како у ребалансу, тако и у програмима.
Као што сте то већ чули, наша Посланичка група ће подржати програме,  међутим, наша Посланичка група „Алтернатива за Војводину“ ребаланс као такав, у целини, неће подржати и ми ћемо гласати против предложеног ребаланса, из неких сличних разлога, као што смо то чули и од неких претходника, пошто сматрамо да нису испуњени одређени услови, који су зацртани у Уставу Републике Србије, нарочито што се тиче капиталних улагања, а и такође сматрамо да у овом неком скромном делу, који се заправо може употребити, јер ако се сложите и када погледамо оно што нам је на располагању и оно што се заправо повећава у овом ребалансу, највећи део тог, да тако кажем, повећања је везан за нека средства која долазе из европских фондова и везано је за трансферна средства, која долазе из неких других извора и која ће само проћи кроз овај буџет, док она средства са којима заиста можемо да располажемо, не знам из којих разлога, али, ево, лепо је написано да би се заправо право стање око тих средстава, као што је порез на зараде илити порез на добит, могло да се утврди тек на крају овог месеца, то јест, месеца јуна, када би сви они који су дужни да предају своје извештаје и статистике, из те неке статистике и онога праћења би се заправо могло видети са чиме се све то може располагати.
Позитивно је свакако да је ту сада присутна једна врста опрезности, међутим, питање је како ћемо искористити ту опрезност и да ли је та опрезност заиста била и потребна и да ли је оправдана или смо могли да сачекамо мало, па да онда направимо један ребаланс овог буџета, знајући већ све смернице за његово планирање.
Оно што је свакако негативност свега што имамо данас пред собом је тај што се из тог неког развојног дела иде у неки потрошачки део и да ће се већина ових средстава заправо потрошити на плате и потрошиће се на примање оних кадрова, који долазе и то видимо из Кадровског плана, који долазе у Скупштину, у Владу, Секретаријат Владе, и видимо да долазе саветници, заменици секретара, подсекретари, помоћници секретара, итд. и ако се овај тренд овако настави, бојимо се да ће, сад мало карикирам наравно, бојимо се да ће још и кафе куварица имати своје саветнике.
Дакле, то је негативна страна овога ребаланса и пошто ми истиче полако време, морам да се осврнем и на тај Кадровски план и из тог Кадровског плана се исто види да постоје неке одређене обавезе, које су зацртане и Статутом и позитивним правним прописима, које се не попуњавају на одговарајући начин. О томе ћу говорити приликом једне следеће тачке дневног реда, кад будемо разговарали о Одлуци о објављивању прописа, а оно што је свакако приметно да се на она необавезна места примају људи без икаквог разлога и правоваљаног објашњења.
Оно на шта још морам такође да се осврнем, пошто је ту речено да је већина оних средстава која су се користила из текуће буџетске резерве, усмерена ка школама, ка здравству, што је тачно и за похвалу, али има ту једна ставка која мене лично забрињава, пошто сматрам да то није у домену и ингеренцији Војводине, а то је помоћ у обнови манастира Хиландар у износу од 7 милиона динара. Немам ништа против манастира Хиландар, да ме нико не схвати погрешно. Самим тим, одмах бих поменуо и следећи пројекат, то је пројекат обнове Српске православне цркве Рођења пресвете Богородице у Сремској Каменици, фака 1, која кошта 9 милиона динара. Сматрам да би првенствено требало да обратимо пажњу на пројекте који су у Војводини, а не на оно што није у нашој надлежности и што је ван неког нашег домашаја. Захваљујем.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése