2013. augusztus 4., vasárnap

A külhoni magyarok választási névjegyzékébe való felvételéről

2013. augusztus 03-án Bácstopolyán konferenciát tartottak a külhoni magyarok választási névjegyzékbe való felvétele kapcsán. A konferenciára két civil szervezet megrendezésében került sor. Jelen volt Potápi Árpád János a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, aki kimerítő tájékoztatást adott az egész folyamatról. Nem meglepő módon, a tanácskozásról tudósító újságírók ismét cenzúrázták az ott elhangzottakat. Különösen azt a részt, amely rámutatott a távol maradt egypárt készülő félben lévő turpisságaira. Ezért döntöttem úgy, hogy a jegyzeteim alapján megkísérlem minél pontosabban összeállítani az ott elmondott beszédemet és azt közzé teszem a világháló segítségével.Kisebbségi Fórum és a Nagyapáti Kukac Péter civil szervezetek által szervezett tanácskozás
A külhoni magyar állampolgárok választási névjegyzékbe való regisztrációjáról
Csonka Áronnak a VMDK elnökének beszéde
Bácstopolya, 2013.08.03.
A jegyzetek alapján elkészített változata
Szeretettel üdvözlök mindenkit aki ma eljött erre a megbeszélésre, minden érdeklődőt. Egyben szeretném megköszönni a szervezőknek is, hogy lehetőséget adtak arra, hogy első kézből információhoz juthassunk a 2014-es magyarországi választásokról, és az azokra való előkészületekre, vagyis a választási névjegyzékre való feliratkozásra.
Hiszen, mindenkinek aki külhoni magyar állampolgár lett, jogot formált arra, a pozitív törvények értelmében, hogy befolyásolja szavazatával a magyarországi választásokat.

 Ugyanakkor, szeretném megvilágítani ezt a mai eseményt egy másik oldalról is. Valahogyan azt tapasztaljuk közegünkben, hogy az ilyen fajta viták, közviták, megbeszélések, közösben való gondolkodások elmaradnak.
Igaz, vannak mímelt megbeszélések, és mímelt egyeztetések, de  azokon a mímelt egyeztetéseken nincsen vélemény ütköztetés és nincsenek igazi állásfoglalások.

Szeretném megköszönni Potápi elnök úrnak is, hogy lehetőséget adott arra, hogy az itt lévők véleményüket kifejthessék jelenlétében, és egy úton egy jelzést adjanak a budapesti politikumnak, hogyan és milyen irányban gondolkodnak a délvidéki magyarok.
El kell mondanom, sokszor  tapasztaljuk, hogy egy forrásból merítenek információkat és nem  kapnak árnyalt képet az itteni eseményekről, és sokszor utána téves döntések születnek ebből kifolyólag. Néhányat  említenék: itt van a vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitálási törvény, vagy  a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény, ami igen lúgos, és említhetném a nemrég megtörtént úgynevezett magyar-szerb megbékélést is. Mi úgy gondoljuk, az egy kicsit hézagosra sikeredett. A gesztusokat értjük és értékeljük, viszont annak a teljességét és igazságosságát  kifogásoljuk. De, erről a témáról talán egy másik fórumon bővebben beszélhetnénk.

Amit a VMDK álláspontjáról tudnék mondani az az, hogy a VMDK az idén tartott kongresszusán Zárónyilatkozatában elfogadott egy olyan részt, amelyben kimondja egyértelműen, hogy ismét olyan nemzeti kormányra van szükségünk, amely szem előtt fogja tartani a magyar nemzet egészének érdekeit.
Ha a Délvidékre gondolunk, akkor Tőkés László szavaival élve azt kell mondanom védhatalomként, és hogyha kell, bizonyos kérdésekben talán Szerbia EU útját akár a vétó említésével is befolyásolhatja, annak érdekében, hogy a délvidéki magyarság nyílt és rendezetlen ügyeinek rendezését segítsék. Gondolván itt, elsősorban a valódi délvidéki magyar autonómiának a kiteljesedésére.

Mi támogatjuk a választási névjegyzékre való feliratkozást és a tömeges részvételt a 2014-ben tartandó magyarországi választásokon. Lehetőségeink szerint mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen éljenek törvény adta jogukkal, íratkozzanak fel. Buzdítjuk a délvidéki magyarságot arra, hogy íratkozzanak fel, éljenek a regisztráció lehetőségével, úgy levélben, úgy az interneten keresztül november elsejétől. Természetesen arra is buzdítjuk, hogy tömegesen vegyenek részt a 2014-es választásokon.
Szeretnék most beszélni arról is ami  Magyarországon történik ezzel kapcsolatosan. Olvasgatjuk mi is a magyarországi sajtót és azt kell mondanom, hogy a VMDK elítéli a magyarországi baloldalnak azon kísérletét, hogy már előre kikiáltsa a választási csalásokat és ismét a külhoni magyarságot felhasználja a belső politikai  csatározásban, ahogyan azt tette azon a szégyenletes népszavazáson amikor megtagadtak bennünket, és  nagyon otromba dolgokat mondtak a külhoni magyarokról. Mi ezt elíteljük és elhatárolódunk az  ilyen fajta kijelentésektől.  Talán ez a megnyilatkozás része a baloldal politikai örökségének, de az ilyen nyilatkozatok nem hoznak semmi jót senki számára sem.

Amit  még mondani szeretnék a regisztrációs eljárás és a 2014-es választások kapcsán, azaz szeretnék rámutatni azokra a tényezőkre, amelyek veszélyeztethetik az egész folyamat tisztaságát és sikerességét. A választások egyik alappillére az adatok titkossága. A sajtón keresztül már értesülhettünk arról, hogy bizonyos politikai pártok bejelentették Tusványoson, szeretnék összekötni a délvidéki Nemzeti Tanácsi választásokat  a 2014-ben esedékes magyarországi parlamenti választásokkal.
Mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabadna összekötni, hiszen ez egy potenciális konfliktus forrás, amely, ha valaki kívülről beleszól a mi belső politikai csatározásainkba a Nemzeti Tanácsok választása alkalmával, akkor ez a tény befolyásolhatja a mozgósítási folyamatokat.

Szeretném még felhívni figyelmüket egy másik jelenségre is. A  sajtóban már bejelentették, hogy augusztus huszadika után "technikai" segítséget fognak nyújtani a regisztrációs űrlapok kitöltésénél. Ez a fajta "segítség" már veszélyezteti az adatok titkosságát és arra is lehetőséget ad, hogy adatokhoz jussanak nem a legjogszerűbb módon, valamint alkalmat adnak arra, hogy egy jogszerűtlen adatbázist alakítsanak ki, ami már nem az első eset lesz.

Arra szeretnék apellálni, hogy ez ne történjen meg.  Kerüljük el ezt a két esetleges veszély forrást, ne engedjük meg, hogy befolyásolja  mozgósításunkat a 2014-es magyarországi választásokra.
Végezetül, még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a VMDK-nak is, és úgy gondolom a többi délvidéki magyar pártnak is, az az érdeke, hogy a 2014-es magyarországi választások sikeresek legyenek, és újból egy olyan nemzeti kormány vezesse Magyarországot, amely a külhoni magyarok mellett kitart, gondoskodik róluk és védhatalomként lép fel, akkor és azokban az esetekben amikor arra a külhoni magyaroknak szüksége van.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.