2013. szeptember 24., kedd

Nem csak anyagi gondok vannak az ÚTV-nél? Valóban közszolgálati téve akarnak lenni?


Egy ismerősom hívta fel a figyelmemet arra, hogy az ÚTV-nél nem csak anyagi gondok vannak, hanem szeretnék betölteni a közszolgálati tévé szerepét. Hogy hogyan juthatott eszükbe ez az eretnek gondolat, azt nem tudni, de az erre figyelmeztető jelek megjelentek! Ugyanis, az történt, hogy az egyik ismerősöm figyelmeztetett az ÚTV Napjaink c. műsor 2013.szeptember 2. adására. Bevallom nem láttam, és csak némi utánajárással sikerült megtalálnom a Vajdasági RTV youtube csatornáján (pozitív fejlődés!). 
A műsor vendége Pásztor István a Vegyes Magyar Szerb (VMSZ) párt elnöke, és a VAT Képviselőház elnöke volt. Arról faggatták mi a véleménye az új „szakértőkkel” kikozmetikázott szerb kormányról, mit gondol ez milyen következményekkel járhat a VAT és a Szerbiai Köztársaság további egymás közötti kapcsolatára, milyen lesz pártjának szerepe a szerbiai szkupstinában, melyek a párt tervei a közeljövőben stb. 
A beszélgetés a megszokott forgatókönyv szerint ment. Előre várható kérdések, előre borítékolható válaszokkal. És akkor, egy pillanatban megtörtént a parányi csoda! A műsorvezető megkérdezte, bocsánat, meg merte kérdezni elnök úrtól, milyen eredményt tudnak felmutatni a szkupstinában ülő képviselői(k). A kérdés láthatóan megzavarta elnök urat, hiszen a választ tíz másodperces ŐŐÖÖMMM előzte meg, mire kimondta, hogy a kis értékű lopások ügyében a 15000 dináros értékhatárt sikerült javaslatukra levinni 5000 dinárra, ami ahogyan azt mindannyian tudjuk, kimondottan nagy horderejű nemzeti ügy ( Itt talán nem árt elmondani, hogy a VMDK és más magyar, illetve nem magyar pártok is hozzájárultak a téma napirendre kerüléséhez, napirenden való tartásához, és végül a törvény módosításához).
Meg hát ott van az a Deklaráció (Nyilatkozat) amivel a szerb parlament elítélte a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett gonosztetteket (sic!). Itt, alanyunk érzékelte, hogy baj lesz, és belefogott a magyarázkodásba. Nem azért hozták meg a Deklarációt mert ezzel Szerbia EU útját szeretnék gyorsítani, ahogyan azt egyesek állítják, hanem azért mert ők nagyszerű legények, toleránsak, szeretik a magyarokat, és köti őket a háttér alku amit velünk kötöttek. Mert mi „konstruktív ellenzék” vagyunk. Uhum. Szem rebbenés nélkül csúsztatott. Igaz, egy picit elvörösödött, de azt nem tudni mitől. A stúdió melegétől, a kellemetlen kérdéstől, vagy tényleg elszégyellte magát az éterben elhangzott mondatok miatt. Csak ne volnának azok a fránya tények meg az internet!Mert a tények makacs dolgok! Az interneten meg bárki megnézhette a szerbiai szkupstina honlapján a javasolt jogi aktusok között a Deklarációhoz társított magyarázatot,amiben tényleg az állt, hogy Szerbia azért fogadja el a Deklarációt mert szeretné gyorsítani az EU integrációs útját. Természetesen, ezt a délvidéki VMSZNT-és  média nem közölte.

Már kezdtem aggódni az elnök úrért, amikor a műsorvezető látszólag nyugodtabb vizekre evezett. Hogyan készülnek a 2014-es magyarországi parlamenti választásokra és a soron következő MNT választásokra? Elnök úr be is számolt róla, ám ekkor a furfangos és csalfa műsorvezető, igazi újságírói kérdést (mert) felvetni! Mit szól ahhoz, hogy Csonka Áron pártelnök megkérdőjelezi a házalásos regisztrációt és félti a választások tisztaságát? Mi történt? Jól hallottam?
Szinte szabad szemmel lehetett látni a vérnyomás emelkedését elnök úr arcán ( amúgy, jól áll neki a vörös szín, azt azért meg kell hagyni!). Szegény ember! Így csőbe húzni! Varjú Mártás alákérdezős interjúra jött be a stúdióba és most ilyet kérdeznek tőle?!
Húsz másodperc ŐŐŐÖÖÖÖŰŰŰŰMMMM után, jött a frappáns válasz: Csonka Áron elnök úr azt gondol amit akar. Három évvel ezelőtt nem indultak a választásokon, ezért gusztustalan a dolgokhoz való hozzászólása és azok kommentálása.

Le a kalappal elnök úr! Érvelésével igazán kivágta magát! Érveivel a földbe döngölte politikai ellenfelét. Most már mindenkinek kristály tiszta mit is akart mondani. A Magyar Szó név alatt futó napilapjukban egész oldalas hirdetéstől  meg bizonyára káprázik a szemünk! Nem házalnak, nem íratják fel törvény ellenes módon honfitársainkat a magyarországi és a nemzeti tanácsi választásokhoz szükséges választási névjegyzékre. Nem fogják helyettük bevinni a nyomtatványokat a külképviseletekre, illetve önkormányzatokba. Nem az a céljuk, hogy illegális adatbázisra tegyenek szert, ahogyan azt három évvel ezelőtt tették, és nem is akarnak kereskedni vele. Nem azt hajtják végre amit már a magyarországi baloldal előre megjósolt, és előre borítékolta a választási csalásokat a külhoni magyar szavazatokkal. Áááááá, NEM!

Közben a műsornak vége lett. Hogy kapott-e fizetést (vagy valami mást) a műsorvezető, azt nem tudom, nem tudhatom. De, az hogy az utóbbi időben az ÚTV háza táján valami fura dolgok történnek, az már ezek után biztos. A műsorok minősége javul, korszerűsítenek, kérdeznek. 

Valóban csak a pénzhiány a magyar média legnagyobb baja? Valóban közszolgálatiak lesznek?

2013. szeptember 4., szerda

Kedves András!

Kedves András!

Megtisztelő a figyelmed amit a blogbejegyzésemnek szenteltél. Ha még nem iratkoztál fel a tárhelyre, kérlek tegyed meg. Ugyanis, az azonnali értesítést biztosít, és így első kézből olvashatod bejegyzéseimet. Látom az inget felvetted, a kesztyűt nem. Én sem haraggal írtam. Csupán annyi fűszert adtam hozzá, amennyit írásodban találtam. Adaiként Te is tudod milyen csípős tud lenni az adai paprika.
Válaszomat hadd kezdjem azzal, hogy nincsen történelmi VMDK. Beszélhetünk egy egységes pártról, majd szétforgácsolt VMDK-ról, amelyből (majdnem) az összes többi vajdasági/ délvidéki magyar politikai párt alakult. Beszélhetünk történelmi politikusokról, történelmi vezetőkről, de történelmi VMDK-ról nem. A VMDK van, és lesz is. Ha pedig az egységes VMDK eszmeiségéről, politikai hagyatékáról beszélünk, akkor minden dokumentumot figyelembe kell vennünk. Nem csak a kulturális autonómiáról szóló részeket, hanem a területi autonómiára vonatkozókat is. Ezek a tételek az azóta megalakult vajdasági magyar pártok programjaiban szerepelnek, ilyen vagy olyan formában. Valaki hivatkozik rájuk és folyamatosan hangoztatja, míg mások mélyen hallgatnak róla. Esetleg választások alkalmával a kampányban megemlítik, hogy van ilyen is a célkitűzéseik között.

Kedves András!

Te jól tudod, hogy mi a VMDK-ban a kulturális autonómiára úgy tekintünk mint a területi autonómia kiegészítő elemére. A szórvány és a tömb ötvözeteként. Nem vagy-vagy, hanem is -is alapon. A mindennapi élet világos jelzéseket ad arra vonatkozólag, hogy az oktatás, nyelvhasználat, a kultúra és a tájékoztatás területe nem elegendő a vajdasági magyarság megmaradása és további fejlődésének szempontjából. A területi autonómia által szavatolt hatalom lebontás, szubszidiaritás elve alapján működő települési önkormányzatok, gazdasági, igazságügyi, rendfenntartói, egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb kompetenciák befolyásolása nélkül a vajdasági magyarság egyre észrevehetőbben sorvad. Falvaink, városaink megfelelő életkörülmények és munkalehetőségek hiánya miatt gyorsított ütemben üresednek. És ezt a gondot nem lehet IPA és EU pályázatokon keresztül orvosolni ( ezt állítja az az ember akinek a pártja folyamatosan hatalmon volt / van Belgrádban és Újvidéken is, gazdasági és magánosítási titkári pozíciót töltött be. Minden eszköze, hazai és magyarországi támogatása megvolt a gazdasági folyamatok befolyásolására. Regnálása alatt a legrosszabb magánosítások pontosan a magyar tömbben történtek, és az ottani vagyon átkerült a belgrádi újgazdagokhoz). Néhány kilométer út, kecskefarm, tejfeldolgozó üzem, nem pótolhatja, helyettesítheti önkormányzatiságunkat.

Kedves András!

A VMDK-nak van határozott elképzelése, koncepciója, modellje a területi autonómiára. Hogy a szóban forgó nyilatkozat másik két aláírója milyen dokumentummal rendelkezik, azt mondják el ők. Nem előzünk sem jobbról, sem balról (ahogyan azt egyesek tették/teszik, fordított sorrendben). Egyenesen megyünk egy meghatározott úton. Nem tévelygünk. Bácstopolyán beszéltem is róla, személyes jelenlétedben. Ami magát a nyilatkozatot illeti, azt nem a többi aláíró kedvéért /írtam alá, hanem a területi autonómia miatt. Valószínűleg tudod, hiszen régóta kíséred a vajdasági magyar politikai színteret, hogy a koszovói szerbek széleskörű területi autonómiája és a vajdasági magyarok helyzete közötti párhuzam, valamint a vétó szó emlegetése sem újszerű dolog. A koszovói szerb- vajdasági magyar párhuzamra elsőként a megboldogult dr. Páll Sándor mutatott rá a Kostunica (akkori) szerbiai kormányfőnek intézett levelében, ahogyan a vétó esetleges alkalmazását is ő fogalmazta meg Sólyom László (akkori) köztársasági elnök (egyik) szerbiai látogatása alkalmával. Ha figyelembe vesszük Erdély és a Felvidék magyarságának tapasztalatát, akkor azt lehet mondani az idő őt igazolta. Ahogyan azt a fentiekből láthatod, mi is ugyanazt a receptet követjük amit ti alkalmaztatok a kettős állampolgárság esetében: megfogalmaztuk politikai követelésünket, és igazunkat következetesen hangoztatjuk, kérünk. Választások előtt, és utána is ezt fogjuk tenni. A tendencia, pedig azt mutatja, hogy számíthatunk a megvalósítására a 2/3 segítségével. Az élet meg már csak ilyen. Nem a jogászok logikáját követi (véleményem szerint ez is a nemzetrészünk egyik tragédiája, hiszen pártjaink zömét jogászok vezetik). Nem lehet mindent aprólékosan előre meghatározni. A napnak nem lehet előre megszabni milyen irányból, és mikor jöjjön fel a Magyar Autonóm Körzet területén.
Zárszóként: Egyezem veled ami a tudományos monográfiát illeti. Tudományos, pártatlan személyek által végzett kutatások során fényt kell deríteni az egységes VMDK szétverésére, kinek milyen szerepe volt az egész történetben. Talán egyszer választ kapunk erre a kérdésre is.

Barátsággal,
Csonka Áron
Ada, 2013.09.08.
Ui. Nem akarok beleszólni a pártotok belügyeibe, majd megbeszélitek egymás között kinek mi a szerepe.

2013. szeptember 3., kedd

Kezd elválni a tüdő a májtól


Minap egy történelmi politikus, ma civil szervezet vezetője ( aki továbbra is egy párt nevében levelez?! Akkor ki is vezeti a pártot?) pánikrohamában megírt hírlevelében lejáratási kampányba fogott. Valószínű, hogy a rohamát az a többpárti nyilatkozat váltotta ki, amelyben aláírói a területi autonómia iránti támogatásukat fejezték ki. Lejáratási szándékában attól sem riadt vissza, hogy egy elírásból azt olvassa ki, hogy a nyilatkozat aláírói „jobbról” előznek a politikai színtéren, azt sugallva, hogy a területi autonómiát követelők valójában a szélső jobboldalnak kedveznek.
Hogy honnan erednek agyrémei, azt nem tudom. Ahogyan azt sem tudom nyilatkozatával kinek is akar kedvezni, hiszen Bácstopolyán első kézből hallhatta egy Fidesz-KDNP politikustól, hogy ott ahol a magyarság tömbben él, ott a területi autonómia a megoldás.

Egyet azonban biztosan tudok. Még a Belgrád és Pristina párbeszéd kezdetén a VMDK kimondta: nem lehet kettős mérce a kisebbségi jogok érvényesítésében! Azt amit sajátjaiknak követelnek Koszovón, azokat a jogokat adják meg a Szerbiában élő őshonos magyarságnak is. Ha a széleskörű területi autonómia megfelel a szerbeknek, akkor az megfelel nekünk is.

Igaz, egyesek arról győzködnek bennünket, hogy a „perszonális autonómia”(kulturális) az igazi megoldás, míg mások azt állítják az már meg is valósult, és itt van a kisebbségi Kánaán. Ne is követeljünk többet. Állításaik sulykolásában nem riadnak vissza még a folyamatos félrevezetésektől és csúsztatásoktól sem. Az egyiknek van tévéje, rádiója, napilapja, hetilapja, beágyazta magát Belgrádban és Budapesten, míg a másiknak elég vastag orcája és hírlevele van, amelyben arcátlanul azt bizonygatja, hogy a "filatelisták klubja" (ahogyan Dacic miniszterelnök fogalmazott a Pristina kulturális autonómia ajánlata kapcsán), az a valami, az a tuti, míg a területi autonómia fogalma az az ördögtől való. Érvelésükben igazán fajsúlyos argumentumokat sorolnak fel. Vegyük szemügyre őket: mert az irritálja a szerbséget, nincsen kidolgozott autonómia koncepció, még nem jött el a megfelelő pillanat.

Elemezzük őket: Az első és az utolsó „érv” tiszta kimagyarázás miért nem lehet valamit megcsinálni, ezért nem is foglalkozom velük. Azonban az az „érv” miszerint a vajdasági magyaroknak nincsen kidolgozott területi autonómiára vonatkozó koncepció, az egy komoly csúsztatás. Értem én annak a pártvezetőnek a tétovázását és magyarázkodását aki annak idején az autonómia szó hallatán elszökött a kanizsai VMDK közgyűlésről. Legalább hű maradt önmagához.
Azonban ismételten emlékeztetnem kell azt a történelmi politikust, aki ezt a csúsztatást előszeretettel használja ( azt remélvén, hogy a többször elmondott gazság az a végén igazság lesz), arra az apró tényre, hogy átlátszó az amit csinál. Területi autonómia koncepció létezik. Megfogalmazódott például a VMDK 1995-ös dokumentumában, illetve a Magyar Koalíció 2008-as koncepciójában is, ahol pontos és részletes leírásban körvonalazva lett a vajdasági magyar területi autonómia kerete, hatásköre és felhatalmazása.
Ezt a tényt azzal sem lehet lesöpörni az asztalról, hogy a szokásos csúsztatását megtoldván a területi autonómiát követelőket, lejáratási szándékkal Jobbik közelinek akarja bemutatni.

Tisztelt „filatelisták”!

A kép kezd tisztulni. Szavaitokból, tetteitekből minden kiolvasható. Kezd elválni a tüdő a májtól. Mi meg legalább megerősítést nyertünk abban, hogy jó úton járunk. Hogy honnan tudjuk? Abból, hogy azok akiknek nem érdekük utunk bejárása és célunk elérése, eszközöket nem válogatva, megtesznek mindent ellehetetlenítésünk érdekében. Szavaikra, tetteitekre csak egy válaszom van: sumákoltok és alibi politizálást folytattok.
Egyel azért tisztában kell lennetek: ha a gazditoknak már nem lesz szüksége rátok, ti is sorba kerültök. És akkor nem lesz menekvés, nem lesz aki megvédjen benneteket. Addig is, szolgalelkűség, hazugság, megalkuvás legyen a nevetek.