2017. augusztus 11., péntek

Csantavéri Általános Iskola ügy- a titkár az MNT elnökét teszi felelőssé

Az oktatási titkár (Nyilas Mihály) az MNT elnökére hárítja a megtévesztő vélemény kiadását, és ezzel őt teszi felelőssé a kinevezési folyamat kijátszásáért.

A magyarság nyelvhasználati jogainak megcsonkításáról

Amikor a fekete-vörös-zöld kormány megvonja a délvidéki magyarok majd 50 éves nyelvhasználati jogát.

A Vajdaság AT 2017-es pótköltségvetéséről

Elmaradtak a beruházások, helyette pártkáderek fizetésére költekeznek. 110 új alkalmazott kerül be a költségvetésbe.

A Vajdaság 2016-os zárszámadásáról - törvénytelen költekezések?Milliókat költöttek el közbeszerzés és megfelelő törvényes háttér nélkül, nincsen meg az alkotmányos 7% és 3/7 a nagyberuházásokra.