2017. június 20., kedd

Napjaink 2017 06 19 Csonka Aron VMDK

Ana Brnabic mint miniszterelnök, tartományi parlamenti munka, egyenrangú és teljes körű nyelvhasználat, napirendi javaslatok, Szerbia EU országjelentése, kisebbségi akcióterv, a VMDK és a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Ez fért bele a tíz percbe amit a Napjaink vendége voltam.

2017. június 5., hétfő

Milyen jogilag megalapozott MNT vélemény alapján nevezték ki a csantavér...

Pártpolitikai szempontok vagy valami más volt a döntő tényező?

Hogyan nevezték ki a csantavéri Hunyadi János AI igazgatóját?

Képviselői kérdés

Cukorbetegség - szemészet Zentán - vidéken is élnek emberek ! VAT 12. ...

A vajdasági egészségügyi stratégiáról. Cukorbetegség, szemészet Zentán, vidéken is élnek emberek!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

Érdekütközés a Szabadkai Népszínházban VAT 12. ülése

Amikor a politika beavatkozik a színházba....... Tetten ért érdekütközés, hiányos jelölések. Nézd meg a videót!

2017. június 2., péntek

Felszólalásaim - gyorsírói jegyzetek a VAT 12. üléséről 2017. május 23. szerb nyelvenИзвод из стенографских бележака са 12. седнице СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, одржане 23. маја 2017. године


Посланички сат

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем се, господине председниче.
Поставио сам питање господину Штаткићу -  да ли Покрајинска влада има сазнања о резултату провере сукоба интереса због гомилања функција код чланова Управног одбора Народног позоришта, Народног казалишта-Nepsinhaz у Суботици, конкретно код чланова Управног одбора Мирославе Бабић, мр Ујхељи Акоша, који су обоје чланови градског већа у Суботици, као и код господина Золтана Пека, који је народни посланик?
Добио сам одговор написмено од господина Штаткића да је извршена провера и да имају информације. У том смислу, господин Ујхељи је добио одобрење од надлежног тела, док је госпођа Мирослава Бабић била у сукобу интереса, она је разерешена од стране Покрајинске владе, и уместо ње је већ неко други именован, док је господин Золтан Пек поднео оставку и уместо њега није нико други именован до сада. Искористио бих одмах прилику да се захвалим на овој информацији и да поставим потпитање -  да ли је у међувремену пристигао предлог Града Суботице за попуњавање овог места? Захваљујем.


1.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЛОВАЦА, ЛОВОЧУВАРА И ШУМАРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ;

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Посланичка група "Алтернатива за Војводину" ће наравно подржати ове предлоге, пошто их сматрамо изузетно повољним и изузетно корисним у установљавању здравствене заштите грађана и грађанки Војводине. Ипак, можда је мало штета што смо сад овако објединили расправу па не можемо о свакој тачки посебно да причамо, па зато бих неку нашу дискусију усмерио ка трећој тачки дневног реда, а то је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини за 2017. годину. Једна од неких наших примедби,  'ајде да кажемо тако, заправо опажања везано за овај Предлог покрајинске скупштинске одлуке је тај што и не само за ову, него и за остале, увек наравно можемо разговарати о томе шта сматрамо приоритетом или шта сматрамо мање приоритетним, и увек можемо расправљати о томе колико средстава би било довољно за обављање једне овакве делатности. Свакако да средства која су предвиђена су значајна, али као што је један говорник пре мене рекао да нису никада ни довољна, се може узети у неко разматрање у наредном периоду код неког будућег ребаланса или евентуално буџета већ за неку следећу годину, да се те позиције појачају.
Оно на шта бисмо желели да укажемо јесте да је правилно установљено у овом Предлогу одлуке да се мора пуна пажња обратити на скрининг. Међутим, око скрининга и праћења свега тога шта се дешава са онима који су оболели од дијабетеса и како то утиче на њихов вид се зато мора обратити пажња и на неку региолану равномерност, јер као што видимо из текста Предлога, рецимо да се ласерфотокоагулатори налазе само у Клиничком центру Војводине, Општој болници у Панчеву и у Сремској Митровици, да је заправо на неки начин Бачка или поједини делови Баната су на неки начин овиме оштећени. Можда би у том неком будућем раду могло да се више пажње обрати на то да се и у овим деловима установе неки центри, у којима би могле ове операције да се обаве, јер би то тек допринело значајно смањењу тих неких листи чекања и свега онога што повлачи ово за собом, што би било изузетно значајно.
Исто тако би се морало више пажње обратити и на опремање здравствених установа приликом офталмолошких прегледа. Ми имамо, рецимо, пошто долазим из једног места које припада Општој болници у Сенти, ми имамо често прилику да видимо једноставно да се месецима унапред заказује један обичан офталмолошки преглед и да су редови велики, о операцијама да и не говоримо, колика је ту листа чекања, једноставно, опрема која је у болници у Сенти је једноставно застарела. Моји родитељи препознају, када одлазе на офталмолошке прегледе, ту неку опрему још из оног времена када су они били мало млађи него што су сада, препознају ту опрему и та опрема се још увек користи. Значи, како желимо ми скрининг да обављамо квалитетно, уколико не улажемо и у набавку опреме и у више центара, више болница, а не само у одређене центре. Значи, молим да се и на то обрати пажња у неком наредном периоду, а саме операције и листе чекања код операција су дуге и огромне и мислим да би ту тај процес морао бити много транспарентнији и много бржи, јер брзином реаговања на одређене појаве се заправо могу и спречити последице дијабетеса, јер се дашава, на пример, да док стигну на ред да би се оперисали, дотле им се стање већ толико погорша, да операција већ није ни могућа.
Дакле, то је нешто на шта бих замолио да се у овом Програму обрати пажња и да се овај Програм детаљније разради и да се мало више рашири, како би и други центри били укључени у то. То је, по нашем виђењу, један важан проблем, гледајући и статистичке податке и број пораста оболелих од дијабетеса. Захваљујем.


Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
          Захваљујем, господине председниче.
          Имао бих конкретно питање господину Њилаш Михаљу, покрајинском секретару за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Питање гласи – На основу којег правоваљаног мишљења Националног савета Мађара сте одобрили избор Кеченовић Сабодоре за директора Основне школе „Хуњади Јанош“ у Чантавиру? Захваљујем.