2017. december 29., péntek

Alkotmány ellenes költségvetés, áttörés a nyelvhasználatban, egyetemi autonómia kijátszása - VAT 17. - Parlamenti naplómEz év december 21-én sor került a VAT 17-ik parlamenti ülésére. Szokásukhoz híven az ülést pár napirendi ponttal hívták össze, majd az ülés kezdetéig folyamatosan küldték a pótanyagokat és seperc alatt 7 (hét) napirendi pontról 23 (huszonhárom) pontra duzzadt az ülésanyag.
 A PÉNZ
Az ülést meghatározó napirendje mindenképpen a VAT 2018-as költségvetési tervezete volt. Tudjuk jól, ha pénzről van szó, akkor mindannyian hozzá szeretnénk szólni, más - más a meglátásunk mire kellene költeni az adófizetők pénzét. Ezért csak a legfontosabb részletekre térnék ki. A tervezet szerint a VAT 2018-as költségvetése 68,6 milliárd dinár volna. Ebből 42 milliárd dinár az úgynevezett transzfer (átutalt) eszköz a köztársasági költségvetésből. Ezek céleszközök és leginkább csak továbbutalásra kerülnek az oktatásban, egészségügyben, önkormányzatokba etc. dolgozók fizetésére, intézmények működtetésére, valamint a köztársasági költségvetésből pénzelt projektumokra, amelyek a Vajdaság területén valósulnak meg ( BG-BP vasút, Szabadkai Népszínház, Y- ág Szabadkánál, Žeželj híd Újvidéken etc.).
A megmaradt 26 milliárd dinár az előző évekből áthozott pénzeszközökből (nem végrehajtott projektumok), illetve adóbevételekből tevődik. Itt főleg a cégek nyereségi adójáról és a fizetések utáni adó egy részéről van szó. Valójában ez teszi ki azt a keretet amivel a Vajdaság szabadon rendelkezhet.
A felsoroltakból mindenki gyorsan lebonyolíthatja a számadást és ugyanarra a következtetésre fog jutni mint mi: a VAT 2018-as költségvetésének tervezete nem felel meg a szerbiai alkotmány általi követelményeknek! Nincsen meg az a famózus minimális  7%, de a híres 3/7 sem amit nagyberuházásokra kellene fordítani!

Ezt a tényt maga Igor Mirović, tartományi kormányfő is elismerte. Persze tett egy gyengécske próbálkozást az igazság relativizálására és azt állította csak 600 millió hiányzik a  7%-ig, majd gyorsan áttért a számokkal való licitálásra és azt bizonygatta, hogy a költségvetési tételek 40%-a fejlesztésekre megy el, és a 2018-as költségvetés 5%-al nagyobb a kezdetleges 2017-estől, illetve 1%-al a 2017-es pótköltségvetés elfogadása utánitól.
Lényegében igazat mondott, de csak félig. A másik felét elhallgatta. Elfelejtette elmondani, hogy azért nagyobb a 2018-as költségvetés mert az már tartalmazza az oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban, tartományban, kulturában etc. dolgozók 5 és 10% béremelését, ami szintén a céleszközök oldalát nyomja. Valamint azt is elfelejtette elmondani, hogy a cégek után megfizettetett nyereségi adó nem a jó gazdasági körülményeknek köszönhető, hanem a nyereségi adót más  módszerrel számolták el amivel többlet bevételhez jutott az állami/tartományi költségvetés. Ezt az adót, pontosabban egy részét, a 2018-as évben a cégek visszaigényelhetik. 

Hogy a fizetések utáni adóból eredő bevételek sem olyan fényesek azt abból is észre lehet venni, hogy a VAT átlagfizetése alacsonyabb mint a belgrádi régióban, és a hivatalos statisztikai adatok szerint az elvándorlás miatt a  Vajdaság területe sokkal gyorsabban néptelenedik el mint Szerbia más régiói.
A bevételek bizonytalanságát az is bizonyítja, hogy a képviselőháztól blanco felhatalmazást kértek 600 millió dinár kölcsön felvevésére a költségvetés folyamatos fizetőképesség (likviditás) fenntartására.

A költekezés szempontjából is igen érdekes adatokra lelhettünk. A VAT káderügyi terve szerint 92 hivatalban lévő tisztségviselőt ( politikai munkahelyekről van szó mint titkár helyettes, segédtitkár, tanácsadó, segédtitkár helyettes etc.) “tart el” a jövő évi költségvetés, 24 millió dinárért vásárolnak új autókat, a nemzeti tanácsoknak szánt támogatás maradt 60 millió dináron, míg egyes projektumoknál a kisebbségi média területén - a 2017-es költségvetéshez képest - csökkent a támogatás. A kis és közép vállalkozásoknak szánt összeget is csökkentették. Ezért nem is szavaztunk a 2018-as költségvetési tervezet elfogadására.

ELLENZÉKBŐL IS LEHET EREDMÉNYEKET ELÉRNI!
ÁTTÖRÉS AZ EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATBAN

Számomra az ülés legfontosabb mozzanata mégis a képviselőház ügyrendmódosítása volt. Mint ismeretes, meg valamikor 2017. májusában képviselői beadványban kezdeményeztem az ügyrend módosítását azzal a céllal, hogy a képviselők elkaphassák a képviselőházi anyagokat írásos formában minden hivatalos nyelven, így magyarul is. A kezdeményezésemet elsődlegesen elutasította a hatalmi többség, de a későbbiekben háttéregyeztetések során, és az ellenzéki eszköztár lehetőségeivel élve, napirenden lett tartva a felvetett probléma. Az eredeti javaslatom némi átdolgozásra került, majd ismét a képviselőház elé került, amit ezúttal teljes konszenzussal szavaztak meg a jelenlévők. Talán ez volt az első alkalom, hogy az ellenzék és a hatalmi többség is egy oldalon volt. Felszólalásomban két dolgot emeltem ki:
  1. Az egyenrangú nyelvhasználat kiteljesedéséért még meg kell teremteni a feltételeket, hogy a képviselőház bizottsági ülésein is fel lehessen szólalni valamelyik hivatalos nyelven, így magyarul is.
  2. Megkértem minden kollégámat éljen a jogával és igényelje az anyanyelvén is elérhető írásos anyagokat.
Remélhetőleg ez egy további impulzust ad a fordító szolgálat felerősítéséhez, ami után kezdeményezni lehet a tartományi hivatalos lapok teljes fordítását, és az ott elkövetett jogcsorbítás kiigazítását.
A javaslat elfogadása egyben azt is bizonyítja, hogy ellenzékből is lehet eredményesen politizálni.

AZ EGYETEMI AUTONÓMIA KIJÁTSZÁSA

Írásom elején említést tettem az anyagok kézbesítéséről, és részletesen leírtam hogyan játszák ki az ügyrendet. Általában a későn vagy utolsó pillanatban érkező anyagokra érdemes odafigyelni mert komoly turpisságokat rejthet. Ez történt ebben az esetben is. Ugyanis, az ülés megtartásának napjától számítva 16 (tizenhat) órával előbb küldték ki azt az anyagot amivel kijátszották az Újvidéki Egyetem autonómiáját.

Az eddigi  szokásoktól eltérően, amikor is a tartományi képviselőházban lévő frakciók részarányukhoz képest javaslatokat tehettek az Újvidéki Egyetem Tanácsának tagságára, a Szerb Haladó Párt (SNS) nem konzultálva senkivel sem, beleértve a koalíciós partnereket is, beterjesztette saját javaslatát az egyetemi tanács feltöltésére, amit meg is szavaztak.

Ezzel kijátszották az egyetemi autonómiát mert a haladók egymagukban átvették  az alapító, azaz a VAT egészének szerepét, “átcsomagolták” az egyetemi tanács összetételét és megteremtették azt a kényelmes többséget a tanácson belül, amely 2018-ban megválasztja az Újvidéki Egyetem dékánját és az egyetem egyéb tisztségviselőit. A közmédia után a felsőoktatást is bekebelezik, bevégezvén a 90-es években is használt káderek visszarendeződését.   2017. december 28., csütörtök

Egy közvita margójára - a NT szóló törvény módosítása kapcsánMajdnem egy éves semmittevés után a szerbiai Államigazgatási és Önkormányzati minisztérium gondolt egyet és belefogott a Nemzeti Tanácsokról (NT) szóló törvény módosításába. Létrehozott egy 27 tagú munkacsoportot ami főleg kormányzati hivatalnokokkal, jogászokkal lett feltöltve, de helyet találtak benne a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) képviselői, illetve Nyilas Mihály a tartományi Közigazgatási, Oktatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi titkár is.
Írásomban nem szándékozom kitérni a NT szóló törvény módosításaira, erről már többször nyilatkoztam, illetve részletes elemzést tett közzé a VMDK. Akit érdekel az megnézheti, elolvashatja őket itt:
  1. Szerbia csökkenti a nemzeti tanácsok jogkörét
  2. Végleg bedőlt a kulturális autonómiának nevezett kirakat
  3. Már az anyaországgal való együttműködést is korlátoznák a NT-oknak? A törvénytervezet elemzése I.rész
  4. Korlátozzák az NT-ok és az anyaországok együttműködését! - A NT szóló törvény módosításának RÉSZLETES ELEMZÉSE  II. rész
Amiről szeretnék írni az inkább a NT törvény módosításának “a konzultációs közvitáját” érintené. Szerbia az EU csatlakozása során a 23-as fejezet keretein belül elfogadott egy külön kisebbségi akciótervet  amiben elkötelezték magukat a NT szóló törvény rendezésére. Új törvény elfogadását vagy a jelenlegi törvény módosítását látták elő, a határidő 2017. első negyedéve volt.
Ehhez képest 2017. november 27-én az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium honlapján megjelent egy rövidke hír mi szerint 2017. november 29-én Újvidéken elkezdenék a NT szóló törvény módosítási javaslatának “előzetes konzultatív közvitáját”. Ugyanitt olvashattuk, hogy Újvidék mellett ilyen “közvitát” még Novi Pazar, Bujanovac, Petrovac na Mlavi és Belgrád területén rendeznének. Majd a cikk végén egy linket jelöltek meg ahol elvileg elérhető volna a “közvita” tárgya, nevezetesen a NT törvény módosításának munkatervezete.

Természtesen ezt a rövid kis közleményt senki sem vette észre, a sajtó ingerküszöbét nem érte el. Annál is inkább a már említett  újvidéki,első kerekasztal megszervezése!
Talán azért mert a házigazda, a tartományi Közigazgatási, Önkormányzati, Oktatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi titkárság  meg sem hírdette a kerekasztal időpontját, a titkárság nem értesítette a vajdasági parlamentben lévő frakciókat a kerekasztal megtartásáról,  a képviselőház honlapján csak egy utólagos tájékoztatást lehetett elolvasni a kerekesztal lebonyolításáról. A mai napig nem lehet tudni ki volt ezen a kerekasztalon és milyen módon került oda.
Amint látjuk, teljesen átlátható és nyomon követhető módon történt az első “közvita”. Amikor ennek híre ment, sokan felkapták a fejüket és számon kérték (többek között én is a VMDK nevében) a minisztériumtól hogyan is gondolták ilyen módon eljátszani a NT törvény módosításának “közvitáját”?
A reklamálásnak meg lett az eredménye és a minisztérium utólag még egy vajdasági színhelyt iktatott be 2017. december 15-ére Szabadkán.

A szabadkai “közvitát” már a média is jobban kikisérte ( a szerb jobban mint a magyar!), de szép számban jelentek meg az érdekelt felek képviselői is. Nyilvántartásom szerint a szabadkai “közvitán” jelen voltak a magyar, horvát, bunyevác, német nemzeti tanácsok képviselői, valamint a felsorolt nemzeti közösségeket képviselő pártok képviselői.

Magyar részről a már említett MNT-én kívül, jelen volt még a Magyar Mozgalom és személyemben a VMDK képviselője. Hivatalosan a szabadkai székhellyel rendelkező magyar pártot nem képviselte senki, azt meg már nem tudtam eldönteni, hogy az MNT elnöke vagy Nyilas Mihály tartományi titkár hivatalukon kívül még a pártot is képviselik.

A bevezető felszólalásokban mindenki számára egyértelművé vált, hogy a minisztérium szakemberei egy hátralépéses, az alkotmánybíróság döntéseinek szigorú állásponton vannak. A felszólalókat ugyan meghallgatták, de nem sok mindent jegyeztek fel maguknak abból ami ott elhangzott. Pedig volt mit hallani!

Mert a nemzeti közösségek képviselői közül egy jó szót sem lehetett hallani a NT-okról szóló törvény módosítási javaslatáról. Mindenki élesen, de a politikai diskurzus illedelmes keretein belül, bírálta a javasolt tervezetet. A bunyevác és a horvát nemzeti tanács képviselői még azt is szóvá tették az ott jelenlévő államtitkárnak és a minisztérium jogászainak, hogy nem hozták nyilvánosságra milyen észrevételek érkeztek eddig  a NT-ok részéről a tervezet szövegére, valamint egyetlen megoldást sem láttak a tervezeteben azokból a javaslatokból amit a nemzeti tanácsok koordinációs testületén keresztül adták át (ezt most történetesen a MNT koordinálja!). Magyarán mindent elutasítottak!

Bevallom nagy érdeklődéssel kísértem az MNT elnökének és jogtanácsosának felszólalását. Jól esett hallani az álláspontjukat a tervezet  visszautasításáról, az általuk javasolt módosításokat is teljesen ésszerűnek és elfogadhatónak tartom. Kár hogy addig erről nem nyilatkoztak a közvélemény előtt és nem akartak teret adni a MNT-én belül e kérdés megvitatásának, közös álláspont kialakításában.
Azonban a hallottak alapján az a kérdés is megfogalmazódott bennem hogyan is helyezkedhettek erre az álláspontra ha részt vettek a törvénytervezet kidolgozásában? Milyen álláspontot képviseltek ebben a folyamatban? Miért nem vették figyelembe az észrevételeiket (ha voltak) ha már megegyezik a MNT többséget adó politikai opció és az ami jelen van a szerbiai kormányban?
Jó volna ha ezekre a kérdésekre minél előbb választ kapnánk!

A Magyar Mozgalom képviselője Józsa László (volt MNT elnök) is elfogadhatatlannak és visszalépésnek minősítette a NT módosításának tervezetét. Konkrét észrevételeivel, javasolt megoldásaival (amiket helyeseltem) kiegészítette azt amit a MNT képviselői nem mondtak el.

Felszólalásomban igyekeztem olyan szempontokra kitérni amiről az előttem felszólalók nem tettek említést ( a konkrétumokról lásd a fenti linkeket).  Véleményem szerint így lett kerek a történet. Számomra ez is csak azt bizonyította, hogy ezen a téren nincsen olyan nagy különbség közöttünk, és az igazi átütést - a délvidéki magyarság érdekei mentén - akkor érhetnénk el ha egy közösen érlelt és kiforrott javaslattal fordulnánk a szerbiai hatóságok felé.

Hogy lesz-e erre hajlandóság, vagy nem, azt a jövő fogja megmutatni. Ha mégis a politikai hiúság, presztízs, pártérdekek, koalíciós símulékonyság  kerülne előtérbe a közösségi érdekek helyett, akkor félő, hogy hosszú távon egy nagy esélyt szalasztanánk el az autonómia terén.
   
    


2017. november 23., csütörtök

Miért fél a tartományi fekete-vörös-zöld koalíció az ellenzék kérdéseitől? - parlamenti napló - VAT 16. ülésA Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) 16-ik ülését 2017. november 15-én tartották. Eredetileg két napirendi ponttal hívták össze, amihez a későbbiekben csatoltak további hatot. Ebből két napirendi pont pénzügyi vonatkozású - a tartományi költségvetés 9 havi megvalósításáról szóló jelentés és a vajdasági garancia alap 2016-os jelentése-  a további hat személyi kinevezéseket takart. Elejében csodálkoztunk is rajta miért hívták össze a képviselőház ülését ilyen “lájtos” napirenddel, de a későbbiekben megértettük mi volt az eredeti szándék. Ugyanis, a VAT előző ülésén kemény ellenzéki kritikák hangzottak el a féléves költségvetési jelentés októberi megvitatására, hiszen akkor már a költségvetési törvény szerint a 9 havi jelentést kellett volna megvitatni. Úgy látszik ez “megülte” a fekete-vörös-zöld hatalmi koalíció gyomrát és most előzékenyen “kikerülték” az ellenzék előre borítékolható kritikáját.

A “kikerülés” szándéka olyan jól sikerült, hogy még az ülést is a megszokottnál egy nappal rövidebb idő alatt hívták össze, nehogy az ülés elején - még megy az élő tévés közvetítés - az úgynevezett képviselői órában az ellenzéknek lehetősége legyen kérdéseket intéznie a tartományi kormányhoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy  az ellenzéktől megvonták a hatalom egyik fontos ellenőrzési mechanizmusának intézményét.

Ezzel a tartományban is precedenst teremtettek  hiszen a köztársasági parlamentben ez már régóta működik. Ebből is látszik mit gondolnak a demokráciáról és hogyan manipulálnak. A házelnök ( a  délvidéki magyar leggazdagabb párt elnöke) ezt az “előre jegyzet kötelezettségek fontosságával” indokolta, ami elég szegényes kifogás.

A kritikából azért így is kaptak mert a 9 havi költségvetési jelentésből kiolvasható a nagyberuházások alacsony szintű megvalósítása, és egyre nyilvánvalóbb az a kemény pénzügyi központosítás amit Belgrád végez.

Az eszközök 67% átutalásként érkezik - céleszközként- és csak “átfolyik” a tartomány költségvetésén. Ezzel mesterségesen növelik azt a pénzt amit a tartománynak az alkotmányos 7% ellenében kellene átutalniuk. A megmaradt 23% saját bevétel, de az is részben kötött.
Ezt hívják haladó kommunikációban “projektek körüli gyülekezet”.


De egyéb furcsaságokat is észleltünk. Pld. a tartományi költségvetésből több millió dinár nagyságában végzik a Hilandar (Görögország) és Vranje környéki kolostorok rendbetételét, vagy  éppen fél millió dinárt költenek a horvátországi szerb kisebbség tankönyvvásárlására - amit a Horvát állam egyébként is ingyen biztosít!
Ehhez képest a vajdasági iskolákban tanuló diákok számára az ingyen tankönyvek biztosítására csupán pár ezer dinárt láttak elő ami nem valósult meg.Persze, ezek a kritikák leperegnek róluk. Dolgozik a szavazógépezet. Ahogyan a személyi kinevezéseknél is, ahol gőzerővel folyik a tartományi intézmények, egyetemi tanácsok “haladósítása”. Még akkor is ha a konkrét esetben Igor Mirović tartományi kormányfő testvérét mentették fel összeférhetetlenség miatt és helyébe egy másik haladót neveztek ki.
A jó történetekben - így az enyémben is - a csattanó a végén szokott történni. Igaz a kamerák  akkor már rég nem peregtek, de érdekes volt megfigyelni a képviselői kérdéseket, amelyek az összehívásból eredően az ülés elejéről az ülés végére szorultak. Itt csak a legérdekesebbeket említem.

Saša Šućurović kolléga arra volt kíváncsi az ígéretekhez képest mit is tett a tartományi és a köztársasági kormány együttesen a földművesekért aszálykárok kapcsán (a múlt ülésen leszavazták az ellenzék erre vonatkozó javaslatát, és azóta sem intézkedtek). 

Míg én azt szerettem volna megkérdezni az oktatási titkártól hogyan  lehetséges az, hogy az ötödikes magyar nyelvű naplók csak november közepén kerültek az iskolákba amikor  Belgrádban van oktatási államtitkáruk, a tartományban ők vezetik az oktatási titkárságot, többségük van a Magyar Nemzeti Tanácsban és olyan jó az együttműködés a tartományi és a köztársasági kormány között mint eddig soha! (http://tinyurl.com/y9axs4kw)

Sajnos egyikünk sem kapott azonnali választ mert a tartományi kormány tagjai - így az oktatási titkár is- nem tartózkodtak a teremben!

Ezért az írásom végére ismét kérdést kell elhelyeznem: miért fél a hatalmi koalíció az ellenzék kérdéseitől?


2017. november 21., kedd

Nyelvhasználati jogok a Délvidéken - levél Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek

Magyarország Kormánya
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
1357 Budapest, Pf.6.


Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Bozóki Antal honlapján, a közelmúltban olvastam Sneider Tamás országgyűlési képviselő Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesülhessen a Délvidéken őshonos magyar közösség nyelvhasználathoz fűződő joga? kérdésére adott válaszát. Ebben többször említi személyemet, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában a teljes és egyenrangú kisebbségi nyelvhasználat kapcsán végzett munkámat. Válasza kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy Önt valaki/valakik tévesen tájékoztatták, így következtetéseit pontatlan információk alapján vonta le. Ezért érzem szükségét annak, hogy tájékoztassam Önt a pontos és valós tényekről.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Ügyrendje szerint a képviselőknek joguk van az ülésen a tartományban hivatalos nyelvek (szerb, román, ruszin, szlovák, horvát és magyar) valamelyikén felszólalnia, illetve ezen a nyelven írott beadványokat benyújtania. Azonban az Ügyrend szerint a képviselők az egyes ülésekhez kapcsolódó dokumentumokat kizárólag szerb nyelven kaphatják meg, kivéve az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését rögzítő iratot, amit kifejezett kérelme esetén a hivatalos nyelvek bármelyikén készhez vehet. Így az Ügyrend alapján nincsen arra lehetőséget, hogy írásos formában, valamelyik kisebbségi nyelven hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz, holott ezt a jogot a Szerb Köztársaság alkotmánya
garantálja, amit ennek alapján a szerbiai nyelvhasználati törvény, illetve a hatályos vajdasági Statútum is rögzít. Ezen törvényes rendelkezések nem tesznek különbséget a munkaanyagok és a képviselőházban elfogadott, vagy beterjesztett hivatalos dokumentumok között.

A Képviselőház különféle bizottságainak munkája esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem teszik közzé kisebbségi nyelveken. A VMDK álláspontja szerint a fentiekben részletezett okok miatt az Ügyrend korlátozza a képviselőket megillető teljes és egyenrangú nyelvhasználat alkotmányos és törvényes jogát, ezért az Ügyrendet mielőbb módosítani kell. Ennek érdekében, a VMDK tartományi képviselőjeként 2017. május 15-én határozati javaslattal fordultam a Képviselőház elnökéhez, Pásztor István úrhoz azzal a céllal, hogy a soron következő tartományi parlamenti ülés napirendjére tűzze a kérdéses szakaszok módosításának ügyét. Ez végül két ülést követően 2017. augusztus 31-én történt meg. A kérdéses időszakban személyesen felkerestem és egyeztettem minden képviselői csoport vezetőjével. A hatalmi többséget alkotó SNS-SPS-VMSZ koalíciónak így 100 napja volt a kérdés megvitatására. A szavazás napján javaslatomat az DJB mozgalom, az LSV, a DS és az SRS támogatta, míg a hatalmi többség tartózkodott és ezzel ellehetetlenítette a javaslat elfogadását.

Ami a Hivatalos Nyelveken Megjelenő Jogszabályokat Azonosító Bizottság munkáját illeti (ők kiadványoznak minden egyes dokumentumot, a hivatalos nyelvek mindegyikén), szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy kapcsolódó feladataikat az ülés kezdetéig el kellene végezniük, de az Ügyrend szerint ezt nem kézbesítik a képviselőknek. Tehát a jogsértés ténye ebben az esetben is fennáll. Ha a Bizottság valóban elvégezné a munkáját az ülés kezdetéig, akkor felesleges a fordító szolgálat túlterheltségére és a Képviselőház munkájának megbénítására hivatkozni. Ezek csupán kreált kifogások, amivel a politikai akarat hiányát leplezik. Engem ez a magyar többségű vajdasági önkormányzatok bizonyos hivatalnokainak magyarázkodására emlékeztet: azért nincs módjukban kiállítani az ügyfél által kérvényezett magyar nyelvű okmányt, mert a számítógépükre a magyar betűkészlet nincsen telepítve.   Meggyőződésem, hogy az ügy gyakorlati rendezése politikai akarat és munkaszervezés kérdése.
  
Miniszterelnök-helyettes Úr!

Ha a válaszában említett fordító szolgálat helyzete valóban olyan sanyarú, akkor nem árt figyelembe venni azt a tényt, hogy ennek szakmai felügyelete a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkársághoz tartozik. E titkárságot Nyilas Mihály úr, a VMSZ alelnöke vezeti. Ezen tények alapján tettem fel a kérdést: Kinek a felelőssége a fordító szolgálat működtetése és miként engedhette meg ennek leépítését?

Sajnos, az általam felvetett probléma nem az egyetlen eset a kisebbségi nyelvhasználati csorbítására, amit a fordító szolgálat túlterheltségére fognak. Közel 40 évnyi joggyakorlat után a Tartományi Képviselőház határozatot fogadott el, aminek eredményeképpen a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapját (ti. Közlönyét) a jövőben már nem fogják teljes terjedelmében lefordítani kisebbségi nyelvekre, hanem csak egyes kiragadott részleteit. Számunkra ez a szerzett jogok csorbítását jelenti és szomorú, hogy ezt éppen egy kisebbségi párt közreműködésével teszik.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Sajnálatosnak tartom, hogy Önt valaki/valakik tévesen tájékoztatták, mi is történt pontosan a Képviselőházában. Számomra ez az eset is azt bizonyítja, hogy nem elégséges, ha az anyaországi döntéshozók nemzetpolitikai kérdésekben csak egy forrásból tájékozódnak. Megítélésem szerint egységes nemzetpolitikát a Kárpát-medencében csak abban az esetben folytathatnak, ha meghallgatnak más véleményeket is, ha legalább mi magyarok meghallgatjuk egymást. Ehhez kapcsolódóan, a remélt párbeszéd jegyében tisztelettel kérdezem Öntől: miért nem kap továbbra sem meghívása a MÁÉRT és a KMKF üléseire a VMDK? Magyar kisebbségi pártként, magyar szavazatokkal jutottunk mandátumokhoz önkormányzati és tartományi szinten egyaránt, ami teljes mértékben összhangban van a KMKF szabályzatával.
Számítok megtisztelő válaszára.

Ada, 2017. október  27.
      Szíves üdvözlettel:
                      Csonka Áron
 a VMDK elnöke, tartományi képviselő


2017. október 31., kedd

Képviselői kérdés: Miért nincsen ötödikes napló magyar nyelven október ...

Október közepén még mindig nincsen ötödikes napló magyar nyelven! Vajon miért? Kérdésemet az oktatási titkárhoz intéztem.

A VAT 6 hónapos költségvetési jelentéséről

Vajdasági pénzekből építik Hilandárt és a Vranje környéki kolostorokat? Katt a többi furcsaságokért!

2017. október 26., csütörtök

A VAT 6 havi költségvetési jelentéséről. Vajdasági pénzek Hilandar, Vranje melletti kolostorok építésére? - gyorsírói jegyzet- VAT 15

Извод из неауторизованих стенографских бележака са 15. седнице СКУПШТИНЕ АПВ, одржане 12. октобра 2017. године1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2017. ГОДИНЕ;


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Пажљиво слушајући уводно излагања секретарке, могу да се сложим са њом у том делу њеног излагања да је детаљно описано и да је доста обимно, пошто овако одштампани материјал има 1250 страна, са којим смо могли, ето, да се боримо у неком претходном периоду, док смо се припремали за ову седницу, међутим, наша основна замерка, као Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“ је управо та да се разговара у десетом месецу о једном Извештају који се односи на извршење буџета АП Војводине за шести месец. По буџетском систему, већ је извештај за девети месец требало да буде код владе и, у најбољем случају, он би требало да буде ту пред нама.
Разматрајући остале делове овог Извештаја и не сумњајући у оно што је у овом Извештају написано, ипак смо уочили неке нелогичности око којих бисмо желели заправо да поставимо одређена питања.
У уводном делу можемо да се сретнемо са једном констатацијом, дакле, да се одређени део средстава може расписати на основу конкурса и да се ти конкурси објављују, између осталог, у „Службеном листу АП Војводине“. Ми смо, не тако давно, имали једну скупштинску расправу, управо о одлуци о томе шта се све може објављивати или се неће објављивати у наредном периоду у „Службеном листу АП Војводине“ и том приликом сам ја поставио једно питање управо за то, везано за садржаје, везано за огласе и типове огласа који ће се објављивати у „Службеном листу АП Војводине“ и на језицима националних заједница. Тада је речено да ће се усвајањем те одлуке заправо тај неки општи део, који се управо односи на објављивање огласа, да се он у будућности неће преводити на језик националних мањина-националних заједница, и ја сам тада поставио питање – да ли ће се тиме можда нарушити право истоветних шанси, јер, наравно, свакоме је у интересу да се информише и најбоље је да се информише на свом матерњем језику, а у будућности, ако ће се ови садржаји и даље објављивати, дакле, позиви на конкурсе за добијање средстава, ако се буду појављивали у „Службеном листу“ само на српском језику, мислим да ће права истих шанси бити нарушена.
Поставља се питање и желео бих да то разјаснимо – да ли ће се у оваквим случајевима вршити превођење ових огласа или неће и да ли ће се она објављивати на језицима националних мањина-националних заједница или неће.
Код коришћења, неке даље нелогичности које смо приметили, заправо питања која су везана за коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године. Такође, на једној од прошлих седница, ја сам већ споменуо ову Одлуку о начину трошења средстава за Фондацију „Задужбина Светог манастира Хиландар“, којом се одређује седам милиона динара за помоћ обнове Хиландара, уређење ентеријера сале Синодика у конаку из 1814. године. Једну сличну одлуку имамо и за помоћ у обнови Краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски, конзерваторско рестаураторски радови на реконструкцији народне трпезарије са меморијалним центром Краљевог конака, значи, то је Епархија врањска - Врање. Код ове две одлуке, ова два предмета, се поставља питање, ми, као територијална аутономија, тј. Војводина као територијална аутономија, мислим да првенствено има надлежности и обавезе да финансира оне садржаје који се налазе на њеној територији, ценећи намере које су позитивне и добре, питање је ипак, желео бих то питање да поставим – да ли је то све у складу са нашим надлежностима, да ли ми то, као територијална аутономија, можемо да урадимо или не можемо?
Желим да споменем још једну, по мало једну нелогичност, исто је везано за трошење средстава из текуће буџетске резерве, дакле, корисник је Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, а намена је - тошкови набавке уџбеника и радних свесака за ученике првог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику, у школама на подручју града Вуковара. Желео бих само неке подробније информације ако бих могао да добијем о овоме, зато што, колико сам ја упознат са овом проблематиком, обавеза Владе Републике Хрватске је да свим својим националним мањинама или националним заједницама на њеној територији обезбеди те уџбенике, па ме интересује да ли је то било по среди, да то није урађено, то није испоштовано, што онда свакако представља један проблем, или је намера била да се помогне са те неке социјалне стране родитељима ових ђака, тим пре што са друге стране имамо, у другом делу буџета, заправо Извештаја о буџету, при Секретаријату за образовање један пројекат који се односи на бесплатне уџбенике за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања, и видимо да је ту за реализацију датог пројекта свега неких 10.000 динара опредељено. Интересује ме - зашто је испланирано само толико мало и зашто средства за наведени пројекат нису утрошена у извештајном периоду?
Оно о чему смо разговарали на нашој посланичкој групи и око чега се такође поставило питање, то се такође односи на рад овог секретаријата и односи се на реализацију датог пројекта у износу од 800.000 динара, у оквиру дотација међународним организацијама, средства су реализована у износу од 500.000 динара или 62,5% од плана према Француском институту у Србији, Београд, а средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик, за период март- август 2017. године. Моје питање би се односило на то  - да ли је то могло некако другачије да се реши, да ли је то могло да се реши ангажовањем стручњака са територије Војводине? Важан је развој дуалног образовања и унапређење учења страних језика, али зато имамо и наше установе и наше институте, да их користимо, и мало нам је било нелогично да ангажујемо неке институте или неке лекторе, неке стручњаке, који нису са територије Војводине.

И у овом смислу бисмо желели да поставимо та питања и, уколико је могуће, желели бисмо да добијемо и одговоре на њих. Хвала.

2017. október 25., szerda

Azért nincs magyar nyelvű ötödikes napló mert az MNT csak október 17-én juttatta el a fordítást a kiadónak

A VAT 15-ik ülésén (2017. október 16.) feltettem a kérdést Nyilas Mihálynak, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti Közösségi-Nemzeti Kisebbségi titkárnak miért nincsen magyar nyelvű ötödikes napló október közepén. Kérdésemre tegnap (2017. október 24.) érkezett meg a válasz amiből az derül ki, hogy a Magyar Nemzeti Tanács csak október 17-én küldte meg a napló fordítását a "Prosvetni pregled" doo kiadónak. Továbbra sem világos mi okozta ezt a csúszást, mire vártak eddig az MNT-ben és miért nem reagált az oktatási államtitkár. Remélhetőleg a kiadóház ezt el is végzi 2018. júniusáig.

A titkár úr felelete elolvasható az alábbiakban:


2017. október 20., péntek

KÉPVISELŐI KÉRDÉS: MIÉRT NINCS MAGYAR NYELVŰ NAPLÓ AZ ÖTÖDIKES OSZTÁLYOKBAN? VAT 15.

АРОН ЧОНКА:

Захваљујем.

И друго питање које бих желео да упутим, а желео бих да упутим секретару, господину Њилашу, а везано за нешто што се догађа у основним школама где се настава обавља и на мађарском језику, то је да, ево, сада смо већ добро зашли у октобар и још увек нема дневника за пети разред основне школе на мађарском језику, па ме интересује информација шта се дешава са тим дневницима, зашто их нема и када ће они бити. Захваљујем.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
На ваша питања ћете добити у писменом облику одговор, будући да надлежни чланови Покрајинске владе нису тренутно овде. 

KÉPVISELŐI KÉRDÉS : MIÉRT ILYEN ALACSONY AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ BEVÉTEL? VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем.

Прво питање које бих желео да поставим је следеће, у Извештају о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године, на конту 22. део 741. позиција „Средства остварена давањем у закуп пољопривредног земљишта“ исказано је да се за ову намену планира 2 милијарде и 100 милиона динара, од тога остварено је у извештајном периоду свега 13,17%. У вези напред наведеног поставио бих питање због чега је толико мало остварење процентуално, каква је структура тих прихода и из којих извора су пристигла та средства. Питање упућујем секретарки за финансије, госпођи Смиљки Јовановић.

KÉPVISELŐI KÉRDÉS A TOPOLYAI LÉG ÉS VÍZSZENNYEZÉS KAPCSÁN -VAT 15.

АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Желео бих уједно да искористим прилику да најавим да бих желео да поставим два додатна питања, невезано за ово.
ИШТВАН ПАСТОР:
Рачунао сам на то, изволите.
АРОН ЧОНКА:
На основу одговора који сам добио на постављено питање у вези загађења воде и ваздуха на територији Општине Бачка Топола, прокоментарисао бих само толико одговор да је написано, у одговору сте написали шта су вам обавезе по закону и по уредбама, али нисте написали до којих резултата је стигла инспекција или да ли је по Уредби која се спомиње у том тексту, која предвиђа изградњу тих пречистача до 2040. у овом случају до 2025. године. По тој истој Уредби, колико сам ја обавештен, дужни су да направе један план за перманентно смањење загађења, па сматрам да би било добро и кроз бројке исказати да ли је донесен један такав план и да ли је од доношења тог неког плана дошло до смањења штетних материја или није. Исто тако сматрам да би се ови субјекти који се помињу у овом питању и одговору требали перманенто контролисати, а не само приликом неких редовних провера, јер ево сада ће бити, у одговору је назначено да ће бити сада прилика у септембру, у октобру месецу да ће бити провере контроле загађења и граничних вредности, међутим као што сам ја ту навео у свом питању највећа загађења се баш дешавају у летњим месецима, вероватно због динамике посла и свега осталог када у овом принципу нема неких предвиђених провера, па бих заправо желео да поставим питање да ли се ради на томе, на њиховој строжијој контоли, и да ли се врше провере поред ових уобичајених редовних контрола, уколико дође до неких непредвиђених околности и да ли бисте кроз бројке могли да искажете да ли би доношењем тог неког плана дошло до смањења тих неких граничних вредности или уопште не постоји никакав такав податак у Секретаријату. Захваљујем.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо. Изволите.
АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ:
Захваљујем. Уважени председниче, поштовани потпредседници, уважени посланици и чланови Владе, што се тиче овог додатног питања које сте поставили желео бих да Вам изнесем став Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а тиче се увида у излазак инспекције на терен и консултација које су тада извршене, он је прецизан и сажет. Увидом, Инспекција за заштиту животне средине је током септембра месеца извршила контролу на комплетној локацији Бачке Тополе свих поменутих привредних субјеката. Констатовали су да је у инспекцијском надзору у септембру 2017. године свих субјеката са седиштем у Бачкој Тополи, Комград, Перутнина Птуј, Топико д.о.о., ИМ Топола д.о.о и АИК Бачка Топола д.о.о. у извештају о контроли је утврђено, који је израђен од стране овлашћених правних лица, утврђена су прекорачења граничних вредности. Ви сте у праву када сте рекли да су дефинисани рокови до када они морају да ураде акционе планове. То је контрола која је инспекцијским надзором извршена и констатовано је да сви наведени субјекти изузев Комграда имају већ израђене акционе планове. Рок који је дефинисан са чланом 23. Закона о заштити животне средине и који је 31.12.2025. године је једино код АИК Бачка Топола усвојен у Акционом плану, док код ИМ Топола и код Перутнине Птуј је рок 31.12. 2020. године за спровођење плана, што мислим да је јако добро и да иде у прилог тој чињеници да ће се спровођењем акционог плана доћи до резултата, односно до граничних вредности о испуштању отпадних вода у реципијенте. У току инспекцијког надзора такође је утврђено да ЈКС Комград није израдио Акциони план. За утврђену неправилност инспектор заштите животне средине је донео решење којим је наложио Комграду да донесе наведени Акциони план. Иначе, током претходних година поднете су прекршајне пријаве против истих привредних субјеката који су поменути у Вашем посланичком питању, али су ти поступци обустављени, управо из разлога постојања овог Закона који дозвољава да до 31.12.2025. године ускладе испуштање штетних отпадних вода у реципијенте са Акционим планом, а који су исте усвојиле. Хвала вам.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете одговор који сте добили? Изволите.
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем господине председниче.

Захваљујем на одговору. Желео бих само да сугеришем Секретаријату да кроз своје неке активности колико је то у њиховој могућности и наравно користећи политичке везе ове владајуће већине, покушају да утичу на то да се ова Уредба и овај Закон промени, јер ипак ево сада су нека предвиђања и дешавају се нека уверавања да би тамо негде око 2025. године евентуално Србија била примљена у Европску унију, уколико пре тога сва поглавља у претприступном процесу дотле заврши. Ја се бојим да, пошто је екологија један важан део тог Акционог плана приступања Европској унији, бојим се да ће доћи само до усвајања оних акционих планова, да се у пракси неће урадити ништа и да ће се каснити, јер се углавном позивају сви на то да немају средства да би се изградили пречистачи и да би се то све заштитило и мислим да би ту требало и објединити, дакле што законском регулативом тј. смањити то време које им је дато на располагању да заврше све те неке послове и за заштиту животне средине, да би се то време требало смањити и да би можда евентуално Секретаријат или Влада Војводине требало да покрену иницијативу за промену тог Закона и те Уредбе из тог разлога што ће се и сам процес приступања Европској унији, уколико не обави све те послове из сфере екологије, одужити и то ће представљати једну препреку, а и са друге стране до 2040. или 2020. године је питање колико ће грађана испаштати због тога што за сада не постоје услови за заштиту животне околине и питање је колико ће још људских судбина бити упропашћено са малигним обољењима које изазивају ова загађења. Захваљујем.

2017. szeptember 22., péntek

VÁLASZ AZ EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATRA TETT KIFOGÁSOKRA

A videóban megtekinthető mit válaszoltam azokra a kifogásokra miért nem lehet megszavazni ÉS ALKALMAZNI az egyenrangú nyelvhasználatot a Vajdaságban, miért nem vontam vissza a javaslatomat, milyen megoldásokat javasoltam a határozat életbeléptetésére.

2017. szeptember 18., hétfő

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK : LÉG ÉS VÍZSZENNYEZÉS BÁCSTOPOLYÁN

A VAT 14. ülésén két képviselői kérdést tettem fel az illetékes titkárnak, kérdezvén mit is terveznek  tenni a Bácstopolyán érzékelhető lég és vízszennyezéssel. Írásos választ kértem tőle.

2017. szeptember 15., péntek

AZ EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATRA BETERJESZTETT JAVASLAT INDOKLÁSA

A VAT 14. ülésén napirendre került az általam beterjesztett javaslat mi szerint az ügyrend megváltoztatásával lehetőség teremtődne az egyenrangú nyelvhasználatra, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy a képviselők írásban is elkaphatnák az ülés anyagait magyar és más nemzeti közösségi nyelveken is. A videóban megtekinthető a javaslatom indoklása, törvényes keretekkel alátámasztva.

O II REBALANSU APV - A VAT II PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐLA VAT  2017. augusztus 31. tartott 14. ülésén megvitatásra került a II pótköltségvetés. A kormány szerint "óvatos költségvetésről, konzervatív tervezésről" van szó. Az ellenzék pedig rossz tervezésről és politikai önreklámozásról beszél. Nézd meg és döntsd el magad kinek van igaza!

2017. augusztus 11., péntek

Csantavéri Általános Iskola ügy- a titkár az MNT elnökét teszi felelőssé

Az oktatási titkár (Nyilas Mihály) az MNT elnökére hárítja a megtévesztő vélemény kiadását, és ezzel őt teszi felelőssé a kinevezési folyamat kijátszásáért.

A magyarság nyelvhasználati jogainak megcsonkításáról

Amikor a fekete-vörös-zöld kormány megvonja a délvidéki magyarok majd 50 éves nyelvhasználati jogát.

A Vajdaság AT 2017-es pótköltségvetéséről

Elmaradtak a beruházások, helyette pártkáderek fizetésére költekeznek. 110 új alkalmazott kerül be a költségvetésbe.

A Vajdaság 2016-os zárszámadásáról - törvénytelen költekezések?Milliókat költöttek el közbeszerzés és megfelelő törvényes háttér nélkül, nincsen meg az alkotmányos 7% és 3/7 a nagyberuházásokra.

2017. július 21., péntek

Válaszféle Balla Lajos Segédkönyv c.írására - Családi Kör 2017. 07.20.

Családi Kör
Szabadka
info@csaladikor.com

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretnék néhány sorban reagálni Balla Lajos " Segédkönyv"  c. írására, amely 2017. 07.20-án jelent meg a Családi Körben. Mivel az említett cikkben említést tesz a tartományi parlamentben lévő ellenzéki képviselőkről, problémásnak nevezvén még a létezésüket is,  bár nem nevez meg senkit, azonban a cikkben  egyedül az én fényképem lett megjelentetve "mint az ellenzéki képviselők egyike", ezért úgy gondolom, hogy az érintettség okán, de a sajtótörvény szerint is,  jogot formálhatok a viszontválaszra.

A cikk tartalmával egyébként nincsen gondom, ahogyan azzal sem ha a választott képviselőtől számon kérik mit is tesz ott ahol van. Mivel személyesen is fontosnak tartom a témát és elképesztőnek tartom a több évtizede működő egyenrangú  nyelvhasználati gyakorlat megcsonkítását, és abban is egyezem a cikk írójával, hogy a délvidéki magyar sajtó egy része közönnyel viszonyult  nyelvi jogaink csökkentéséhez. Nem szaporítanám a szót, helyette válaszolnék a cikkben feltett kérdésekre.

Az "Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ" frakció nevében felszólaltam a javasolt határozat javaslat kapcsán. Elleneztem a javasolt megoldásokat, alátámasztván őket jogi érvekkel, majd a szavazás alkalmával ellene szavaztunk. Erről nyilatkoztam is az ülés előtt a képviselőházban lévő délvidéki magyar sajtó újságíróinak ( Magyar Szó, Vajdasági RTV, Pannon TV, Újvidéki Rádió), de ez nem jelent meg az említett médiumok tudósításaiban. Kiemelt hírként a 2016-os zárszámadást és a 2017-es pótköltségvetés elfogadást kezelték. A későbbiekben egyedül a Vajdasági RTV  tartotta fontosnak, hogy  a megtörtént  jogsérelemről  hírt adjon  a 2017. 06. 19 -én  szerkesztett Napjaink c. műsorban.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége minderről tájékoztatta a közvéleményt  a VMDK Hírmondóban, majd közleményt adott ki, amit megkapott minden délvidéki / vajdasági magyar médium. Közleményünket  a Vajdaság Ma, Szabad Magyar Szó és a Délhír Portál  közölte. A  Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok körében nem találkoztunk vele. Tudomásunk szerint a Magyar Nemzeti Tanács  sem foglalkozott az előállt jogsérelemmel.
 
Egyben  szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy tájékoztassam a cikk íróját és a Családi Kör olvasóit is  egy másik kezdeményezésről. Ugyanis, még 2017. 05.15-én átadtam a tartományi képviselőház elnökének egy határozat javaslatot  annak érdekében, hogy  módosítsák a képviselőház ügyrendjét mert a jelenlegi rendelkezések korlátozott nyelvhasználatot engedélyeznek.
 Az ügyrend szerint a tartományi képviselőknek ugyan  joguk van az ülés során szóbeli felszólalásra, valamint az írásbeli beadványok átadására kisebbségi nyelveken,  de kisebbségi nyelven – külön képviselői kérelem alapján – csak az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését kaphatják el.

A képviselőház  ügyrendje  egyszerűen nem látja elő azt a lehetőséget, hogy  írásos formában kisebbségi nyelven (román, ruszin, szlovák, horvát, magyar) hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz.

A képviselőházi bizottságok esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem állítják ki  kisebbségi nyelveken.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége  és a saját véleményem szerint is,  a képviselőház ügyrendje ezen rendelkezései korlátozzák a teljes és egyenrangú nyelvhasználat gyakorlati alkalmazását,  és ezért mielőbb módosítani kell őket.

Sajnos, a képviselőház elnöke ezt a határozat javaslatot a mai napig nem tűzte napirendre. A kezdeményezésről közleményt adtunk ki amiről a Vajdaság Ma és a Délhír Portál tudósított, illetve erről is beszélhettem a már említett Napjaink műsorában.
Az erre vonatkozó adatokat bárki megtalálhatja az említett médiumok archívumában, illetve a  VMDK Himondóban, a VMDK honlapján, a VMDK facebook oldalán. Képviselőházi munkámról rendszeresen lehet  tájékozódni  a facebook oldalamon, valamint a blogomon és a youtube csatornámon.    

Tisztelettel:
Csonka Áron, tartományi képviselő, a VMDK elnöke

Ada, 2017.07.21.

Nyilas szerint az MNT elnöke hibázott a csantavéri iskola igazgató kinevezésénél - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Ево, поводом одговора на моје питање које је гласило на основу којег правоваљаног мишљења Националног савета је изабрана госпођа Дора Кеченовић Сабо за директора, односно директорицу основне школе "Јанош Хуњади" у Чантавиру, добио сам одговор од стране надлежног секретара који ме упућује на Мишљење Мађарског националног савета. Стицајем околности, сасвим случајно, у руци имам комплетан текст тог Мишљења из којег се види неколико ствари. Стога се, из тог Мишљења које је дао Мађарски национални савет, се види да је Мишљење дато на захтев покрајинског секретара, тј. Секретаријата, што је помало неуобичајено и из тог разлога, што, уколико долази до неког недостатка или документације или тако нешто, првенствено мислим да је надлежан школски одбор који је упутио даље Секретаријату одређену документацију и мислим да се требало обратити том школском одбору, а не директно Мађарском националном савету.
Оно што се такође види из овога текста, то је да је председник Националног савета овде изразио своје лично мишљење о овом кандидату тј. кандидаткињи, а да се нигде у овом тексту није позвао на једну одлуку Мађарског националног савета о томе како су се изјаснили, које мишљење је Мађарског националног савета и његових тела у вези овог кандидата. Заправо, у суштини се десило сасвим обрнуто, да је Мађарски национални савет подржао једног другог кандидата, позитивно се изразивши о том кандидату и то мишљење је од стране школског одбора, и колико ја знам и предочено Покрајинском секретаријату.
Треба да се зна да председник Националног савета може да говори само о оним одлукама, може да представља само оне одлуке, даје мишљење о оним одлукама о којима је став заузео Национални савет као такав у целости, а у његовој ингеренцији нема ту неку могућност да се изјашљава, да се даје мишљење у име Националног савета без претходне одлуке или ако ништа друго сагласности Извршног одбора Националног савета, која наравно касније мора да се потврди од стране Националног савета.
Ја бих желео да питам покрајинског секретара у вези овог Мишљења да ли он сматра да је ово Мишљење пре свега правоваљано као такво, у светлу ових околности које сам изнео и да ли сматра да је можда ту дошло до неке грешке и да би можда требало преиспитати ову одлуку, евентуално послати, не знам, неку инспекцију и тачно се уверити у то под којим околностима и на основу чега су ова мишљења донешена, јер се овако стиче утисак да је ту дошло до неке грешке намерне или ненамерне, ја сад у то не желим да улазим и не могу то да тврдим, али да ту нема никавог позивања на одлуку Националног савета, што сматрам да је у противности са позитивним одредбама које регулишу ову материју и сматрам да је ту дошло до погрешне примене, тј. уважавања мишљења самог председника, а не целог Националног савета. Захваљујем се.
ИШТВАН ПАСТОР:
Захваљујем се.
Господин Њилаш има реч, изволите.
МИХАЉ ЊИЛАШ:
Не мислим да је учињена било која грешка ту приликом доношења одлуке са наше стране, након увида у комплетну документацију. Ја за ове околности не знам, прво да кажем, да ли је то тачно, није, ја знам шта је у предмету. У предмету се налази, додуше на наш захтев затражено мишљење, ја мислим то је у реду, Националног савета Мађарске националне мањине, са печатом, потписом председника. Председник Националног савета заступа Национални савет, његова је одговорност, односно самог Националног савета да то покрива тела, од стране тела оних који су надлежна, значи ми ценимо све што се налази у предмету и сматрамо да у овом случају постоји и позитивно мишљење, то је мишљење, то смо послали, значи нисмо везани за то и након тога је дата сагласност на избор директора на овај начин како је речено, тако да бих само допунио ово што смо и писмено дали да сматрамо да је то правоваљано мишљење и сходно томе је и одлучено. Хвала.
ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете добијени одговор? Изволите, имате још пет минута за то.
АРОН ЧОНКА:
Хвала, господине председниче.
С обзиром да смо већ нестрпљиви и полако већ сви уморни, не бих желео да искористим свих пет минута, само бих још једном желео да укажем на то да, ево, чини ми се, ја сам господина секретара упознао са околностима под којима је донешена ова Одлука, заправо дато ово Мишљење. Значи, одговорно могу да тврдим, пошто имамо своје представнике у Мађарском националном савету да Одлука, тј. Мишљење за овог кандидата није било на седници Мађарског националног савета, нити је Извршни одбор, као такав, Националног савета заузимао било какво мишљење. Уколико желите могу и да вам проследим одлуке које су донешене, тј. давање позитивног мишљења у вези другог кандидата који је био у овом предмету, а не у вези овога кандидата, тако да ово што је овде написано то је само лично мишљење председника Националног савета, он по Статуту Националног савета може само да представља оне одлуке и оно мишљење у том домену како, о чему, одлучује Национални савет. Изнад тога не може, нема овлашћења у представљању и због тога мислим да бисте требали мало да погледате поново овај предмет и тако проверите у којим околностима је ово Мишљење дато. Захваљујем.