2017. július 21., péntek

Válaszféle Balla Lajos Segédkönyv c.írására - Családi Kör 2017. 07.20.

Családi Kör
Szabadka
info@csaladikor.com

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretnék néhány sorban reagálni Balla Lajos " Segédkönyv"  c. írására, amely 2017. 07.20-án jelent meg a Családi Körben. Mivel az említett cikkben említést tesz a tartományi parlamentben lévő ellenzéki képviselőkről, problémásnak nevezvén még a létezésüket is,  bár nem nevez meg senkit, azonban a cikkben  egyedül az én fényképem lett megjelentetve "mint az ellenzéki képviselők egyike", ezért úgy gondolom, hogy az érintettség okán, de a sajtótörvény szerint is,  jogot formálhatok a viszontválaszra.

A cikk tartalmával egyébként nincsen gondom, ahogyan azzal sem ha a választott képviselőtől számon kérik mit is tesz ott ahol van. Mivel személyesen is fontosnak tartom a témát és elképesztőnek tartom a több évtizede működő egyenrangú  nyelvhasználati gyakorlat megcsonkítását, és abban is egyezem a cikk írójával, hogy a délvidéki magyar sajtó egy része közönnyel viszonyult  nyelvi jogaink csökkentéséhez. Nem szaporítanám a szót, helyette válaszolnék a cikkben feltett kérdésekre.

Az "Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ" frakció nevében felszólaltam a javasolt határozat javaslat kapcsán. Elleneztem a javasolt megoldásokat, alátámasztván őket jogi érvekkel, majd a szavazás alkalmával ellene szavaztunk. Erről nyilatkoztam is az ülés előtt a képviselőházban lévő délvidéki magyar sajtó újságíróinak ( Magyar Szó, Vajdasági RTV, Pannon TV, Újvidéki Rádió), de ez nem jelent meg az említett médiumok tudósításaiban. Kiemelt hírként a 2016-os zárszámadást és a 2017-es pótköltségvetés elfogadást kezelték. A későbbiekben egyedül a Vajdasági RTV  tartotta fontosnak, hogy  a megtörtént  jogsérelemről  hírt adjon  a 2017. 06. 19 -én  szerkesztett Napjaink c. műsorban.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége minderről tájékoztatta a közvéleményt  a VMDK Hírmondóban, majd közleményt adott ki, amit megkapott minden délvidéki / vajdasági magyar médium. Közleményünket  a Vajdaság Ma, Szabad Magyar Szó és a Délhír Portál  közölte. A  Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok körében nem találkoztunk vele. Tudomásunk szerint a Magyar Nemzeti Tanács  sem foglalkozott az előállt jogsérelemmel.
 
Egyben  szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy tájékoztassam a cikk íróját és a Családi Kör olvasóit is  egy másik kezdeményezésről. Ugyanis, még 2017. 05.15-én átadtam a tartományi képviselőház elnökének egy határozat javaslatot  annak érdekében, hogy  módosítsák a képviselőház ügyrendjét mert a jelenlegi rendelkezések korlátozott nyelvhasználatot engedélyeznek.
 Az ügyrend szerint a tartományi képviselőknek ugyan  joguk van az ülés során szóbeli felszólalásra, valamint az írásbeli beadványok átadására kisebbségi nyelveken,  de kisebbségi nyelven – külön képviselői kérelem alapján – csak az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését kaphatják el.

A képviselőház  ügyrendje  egyszerűen nem látja elő azt a lehetőséget, hogy  írásos formában kisebbségi nyelven (román, ruszin, szlovák, horvát, magyar) hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz.

A képviselőházi bizottságok esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem állítják ki  kisebbségi nyelveken.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége  és a saját véleményem szerint is,  a képviselőház ügyrendje ezen rendelkezései korlátozzák a teljes és egyenrangú nyelvhasználat gyakorlati alkalmazását,  és ezért mielőbb módosítani kell őket.

Sajnos, a képviselőház elnöke ezt a határozat javaslatot a mai napig nem tűzte napirendre. A kezdeményezésről közleményt adtunk ki amiről a Vajdaság Ma és a Délhír Portál tudósított, illetve erről is beszélhettem a már említett Napjaink műsorában.
Az erre vonatkozó adatokat bárki megtalálhatja az említett médiumok archívumában, illetve a  VMDK Himondóban, a VMDK honlapján, a VMDK facebook oldalán. Képviselőházi munkámról rendszeresen lehet  tájékozódni  a facebook oldalamon, valamint a blogomon és a youtube csatornámon.    

Tisztelettel:
Csonka Áron, tartományi képviselő, a VMDK elnöke

Ada, 2017.07.21.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése