2017. július 21., péntek

Válaszféle Balla Lajos Segédkönyv c.írására - Családi Kör 2017. 07.20.

Családi Kör
Szabadka
info@csaladikor.com

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretnék néhány sorban reagálni Balla Lajos " Segédkönyv"  c. írására, amely 2017. 07.20-án jelent meg a Családi Körben. Mivel az említett cikkben említést tesz a tartományi parlamentben lévő ellenzéki képviselőkről, problémásnak nevezvén még a létezésüket is,  bár nem nevez meg senkit, azonban a cikkben  egyedül az én fényképem lett megjelentetve "mint az ellenzéki képviselők egyike", ezért úgy gondolom, hogy az érintettség okán, de a sajtótörvény szerint is,  jogot formálhatok a viszontválaszra.

A cikk tartalmával egyébként nincsen gondom, ahogyan azzal sem ha a választott képviselőtől számon kérik mit is tesz ott ahol van. Mivel személyesen is fontosnak tartom a témát és elképesztőnek tartom a több évtizede működő egyenrangú  nyelvhasználati gyakorlat megcsonkítását, és abban is egyezem a cikk írójával, hogy a délvidéki magyar sajtó egy része közönnyel viszonyult  nyelvi jogaink csökkentéséhez. Nem szaporítanám a szót, helyette válaszolnék a cikkben feltett kérdésekre.

Az "Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ" frakció nevében felszólaltam a javasolt határozat javaslat kapcsán. Elleneztem a javasolt megoldásokat, alátámasztván őket jogi érvekkel, majd a szavazás alkalmával ellene szavaztunk. Erről nyilatkoztam is az ülés előtt a képviselőházban lévő délvidéki magyar sajtó újságíróinak ( Magyar Szó, Vajdasági RTV, Pannon TV, Újvidéki Rádió), de ez nem jelent meg az említett médiumok tudósításaiban. Kiemelt hírként a 2016-os zárszámadást és a 2017-es pótköltségvetés elfogadást kezelték. A későbbiekben egyedül a Vajdasági RTV  tartotta fontosnak, hogy  a megtörtént  jogsérelemről  hírt adjon  a 2017. 06. 19 -én  szerkesztett Napjaink c. műsorban.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége minderről tájékoztatta a közvéleményt  a VMDK Hírmondóban, majd közleményt adott ki, amit megkapott minden délvidéki / vajdasági magyar médium. Közleményünket  a Vajdaság Ma, Szabad Magyar Szó és a Délhír Portál  közölte. A  Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumok körében nem találkoztunk vele. Tudomásunk szerint a Magyar Nemzeti Tanács  sem foglalkozott az előállt jogsérelemmel.
 
Egyben  szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy tájékoztassam a cikk íróját és a Családi Kör olvasóit is  egy másik kezdeményezésről. Ugyanis, még 2017. 05.15-én átadtam a tartományi képviselőház elnökének egy határozat javaslatot  annak érdekében, hogy  módosítsák a képviselőház ügyrendjét mert a jelenlegi rendelkezések korlátozott nyelvhasználatot engedélyeznek.
 Az ügyrend szerint a tartományi képviselőknek ugyan  joguk van az ülés során szóbeli felszólalásra, valamint az írásbeli beadványok átadására kisebbségi nyelveken,  de kisebbségi nyelven – külön képviselői kérelem alapján – csak az ülés összehívását és a napirendi pontok megnevezését kaphatják el.

A képviselőház  ügyrendje  egyszerűen nem látja elő azt a lehetőséget, hogy  írásos formában kisebbségi nyelven (román, ruszin, szlovák, horvát, magyar) hozzá lehessen férni az ülés napirendjén szereplő anyagokhoz.

A képviselőházi bizottságok esetében ez a jog tovább csorbul, hiszen ott még az összehívást és a napirendi pontok megnevezését sem állítják ki  kisebbségi nyelveken.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége  és a saját véleményem szerint is,  a képviselőház ügyrendje ezen rendelkezései korlátozzák a teljes és egyenrangú nyelvhasználat gyakorlati alkalmazását,  és ezért mielőbb módosítani kell őket.

Sajnos, a képviselőház elnöke ezt a határozat javaslatot a mai napig nem tűzte napirendre. A kezdeményezésről közleményt adtunk ki amiről a Vajdaság Ma és a Délhír Portál tudósított, illetve erről is beszélhettem a már említett Napjaink műsorában.
Az erre vonatkozó adatokat bárki megtalálhatja az említett médiumok archívumában, illetve a  VMDK Himondóban, a VMDK honlapján, a VMDK facebook oldalán. Képviselőházi munkámról rendszeresen lehet  tájékozódni  a facebook oldalamon, valamint a blogomon és a youtube csatornámon.    

Tisztelettel:
Csonka Áron, tartományi képviselő, a VMDK elnöke

Ada, 2017.07.21.

Nyilas szerint az MNT elnöke hibázott a csantavéri iskola igazgató kinevezésénél - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Ево, поводом одговора на моје питање које је гласило на основу којег правоваљаног мишљења Националног савета је изабрана госпођа Дора Кеченовић Сабо за директора, односно директорицу основне школе "Јанош Хуњади" у Чантавиру, добио сам одговор од стране надлежног секретара који ме упућује на Мишљење Мађарског националног савета. Стицајем околности, сасвим случајно, у руци имам комплетан текст тог Мишљења из којег се види неколико ствари. Стога се, из тог Мишљења које је дао Мађарски национални савет, се види да је Мишљење дато на захтев покрајинског секретара, тј. Секретаријата, што је помало неуобичајено и из тог разлога, што, уколико долази до неког недостатка или документације или тако нешто, првенствено мислим да је надлежан школски одбор који је упутио даље Секретаријату одређену документацију и мислим да се требало обратити том школском одбору, а не директно Мађарском националном савету.
Оно што се такође види из овога текста, то је да је председник Националног савета овде изразио своје лично мишљење о овом кандидату тј. кандидаткињи, а да се нигде у овом тексту није позвао на једну одлуку Мађарског националног савета о томе како су се изјаснили, које мишљење је Мађарског националног савета и његових тела у вези овог кандидата. Заправо, у суштини се десило сасвим обрнуто, да је Мађарски национални савет подржао једног другог кандидата, позитивно се изразивши о том кандидату и то мишљење је од стране школског одбора, и колико ја знам и предочено Покрајинском секретаријату.
Треба да се зна да председник Националног савета може да говори само о оним одлукама, може да представља само оне одлуке, даје мишљење о оним одлукама о којима је став заузео Национални савет као такав у целости, а у његовој ингеренцији нема ту неку могућност да се изјашљава, да се даје мишљење у име Националног савета без претходне одлуке или ако ништа друго сагласности Извршног одбора Националног савета, која наравно касније мора да се потврди од стране Националног савета.
Ја бих желео да питам покрајинског секретара у вези овог Мишљења да ли он сматра да је ово Мишљење пре свега правоваљано као такво, у светлу ових околности које сам изнео и да ли сматра да је можда ту дошло до неке грешке и да би можда требало преиспитати ову одлуку, евентуално послати, не знам, неку инспекцију и тачно се уверити у то под којим околностима и на основу чега су ова мишљења донешена, јер се овако стиче утисак да је ту дошло до неке грешке намерне или ненамерне, ја сад у то не желим да улазим и не могу то да тврдим, али да ту нема никавог позивања на одлуку Националног савета, што сматрам да је у противности са позитивним одредбама које регулишу ову материју и сматрам да је ту дошло до погрешне примене, тј. уважавања мишљења самог председника, а не целог Националног савета. Захваљујем се.
ИШТВАН ПАСТОР:
Захваљујем се.
Господин Њилаш има реч, изволите.
МИХАЉ ЊИЛАШ:
Не мислим да је учињена било која грешка ту приликом доношења одлуке са наше стране, након увида у комплетну документацију. Ја за ове околности не знам, прво да кажем, да ли је то тачно, није, ја знам шта је у предмету. У предмету се налази, додуше на наш захтев затражено мишљење, ја мислим то је у реду, Националног савета Мађарске националне мањине, са печатом, потписом председника. Председник Националног савета заступа Национални савет, његова је одговорност, односно самог Националног савета да то покрива тела, од стране тела оних који су надлежна, значи ми ценимо све што се налази у предмету и сматрамо да у овом случају постоји и позитивно мишљење, то је мишљење, то смо послали, значи нисмо везани за то и након тога је дата сагласност на избор директора на овај начин како је речено, тако да бих само допунио ово што смо и писмено дали да сматрамо да је то правоваљано мишљење и сходно томе је и одлучено. Хвала.
ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете добијени одговор? Изволите, имате још пет минута за то.
АРОН ЧОНКА:
Хвала, господине председниче.
С обзиром да смо већ нестрпљиви и полако већ сви уморни, не бих желео да искористим свих пет минута, само бих још једном желео да укажем на то да, ево, чини ми се, ја сам господина секретара упознао са околностима под којима је донешена ова Одлука, заправо дато ово Мишљење. Значи, одговорно могу да тврдим, пошто имамо своје представнике у Мађарском националном савету да Одлука, тј. Мишљење за овог кандидата није било на седници Мађарског националног савета, нити је Извршни одбор, као такав, Националног савета заузимао било какво мишљење. Уколико желите могу и да вам проследим одлуке које су донешене, тј. давање позитивног мишљења у вези другог кандидата који је био у овом предмету, а не у вези овога кандидата, тако да ово што је овде написано то је само лично мишљење председника Националног савета, он по Статуту Националног савета може само да представља оне одлуке и оно мишљење у том домену како, о чему, одлучује Национални савет. Изнад тога не може, нема овлашћења у представљању и због тога мислим да бисте требали мало да погледате поново овај предмет и тако проверите у којим околностима је ово Мишљење дато. Захваљујем.

2017. július 20., csütörtök

A nap amikor a VAT kormánya csorbított a kisebbségi jogokon - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председавајући.
Уважавајући све оно што је господин Њилаш сада изнео и уважавајући све напоре које је уложио да организује преводилачку службу и да се надокнади оно изгубљено време и изгубљени део превођења, да тако кажем, како би се сустигли и како би унапредили ову област и испоштовали све позитивне прописе који се односе на службену употребу језика, ипак морам да кажем да с једне стране разумем апсолутно ове предложене иницијативе, али са друге стране морам да кажем да се не слажем у потпуности са оним што је овде предложено. За то постоји више разлога. Један од тих разлога је и тај што се у закону, као једно право, спомиње једно стечено право, а то је да, уколико је до сада вршено на овакав начин превођење и ако су се преводили, дакле, поред општег дела и они делови који се односе на конкурсе итд, и то се сада овим путем губи, значи, долази до нарушавања потпуног и равноправног права на коришћење службене употребе језика на језицима мањина, у овом случају у писаном облику.
Са друге стране се не слажем ни са решењем које нам је ту понуђено. Свакако је за похвалу да ће се сада попунити једно место које је предвиђено за преводиоца на мађарском језику и свакако је за похвалу и то што се предвиђа попуна за место преводиоца на русинском, пошто је до сада тамо било нула извршилаца, али ако је установљено да обим посла захтева много више људи, много више људства, ту је била прилика баш око кадровског плана и баш око реорганизације, дакле да се ојача онај део који је обавезан део по свим законима за АП Војводину, а не да се врши примање неких факултативних, хајде да кажемо тако, на неке одређене политичке функције, типа саветници итд, помоћници и не знам ти ја шта све, а да се ове реалне потребе које су ту не попуне.
Свакако постоји још једна могућност за решење овога проблема, а то је да се, користећи специјализоване услуге, да се користе и услуге преводилачких агенција које се налазе ван ове куће, како би се сустигао тај заостатак који је сада присутан.
Са овим решењем које је понуђено не слажем се лично и због тога што видимо, у овим претходним тачкама смо видели да ће ту бити расписани конкурси за попуњавање одређених радних места. Постоји и закон о равноправном запошљавању за припаднике, пропорционалном запошљавању за припаднике националних мањина. Па како сада, поставља се питање, ако се објави конкурс за попуњавање одређеног радног места на српском језику у „Службеном листу“, зашто се један такав конкурс не може појавити и на језицима националних мањина – националних заједница, а у овом случају, овом одлуком је то предвиђено, дакле, да се тај део не преводи, како ће се онда припадници тих националних заједница, како да кажем, под један, информисати о могућности запошљавања, под два, на који начин ће конкурисати и да ли ће кренути из истог и равноправног положаја у конкурисању за попуну тог радног места, уколико не могу да се информишу на свом матерњем језику? Дакле, то је једно право које се мора испоштовати и ја бих замолио господина Њилаша да, под један, обрати на ово пажњу и поред свега овога, пошто претпостављам да ће ова скупштинска већина ипак усвојити овај предлог, да уважи мој предлог, да искористи ту могућност да потражи помоћ и ван оквира ове установе, да потражи помоћ агенција и да се превођење настави и да се сустигне и да се са превођењем у даљем неком оквиру настави, тако да се испоштују сва она права, како стечена, тако и она која су нам законом гарантована.
Овај документ сад, по мом убеђењу, не одговара позитивним прописима и нарушава коришћење службених језика, и због тога Посланичка група „Алтернатива за Војводину“, а такође и ја, као представник Демократске заједнице војвођанских Мађара, не могу да подржим овај предлог. Захваљујем.


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председавајући.
Желео бих само кратко да прокоментаришем овај одовор. Захваљујем на овим додатним информацијама, које сам добио од господина Њилаша. Ја и даље сматрам да постоји та бојазан, коју сам изнео, и свакако се види ту и још једна диспропорција. Дакле, ако се погледа број извршилаца који раде на пословима превођења, видећете да имамо, рецимо, три преводиоца који преводе на енглески језик, а свега два преводиоца се предвиђају за мађарски језик и мислим да би ту такође требало направити некакве другачије пропорције, зато што, под један, види се да обим посла захтева ту повећан број извршила, с једне стране, а са друге стране, мислим да би ипак требали предност да добију они језици чија је службена употреба Статутом и законом и Пословником и предвиђена, те би свакако, по мом размишљању, ови језици националних мањина – националних заједница добили предност у односу, рецимо, на превођење на енглески језик. Или се можда десило у међувремену, па се појавила нека нова национална заједница, неки енглези, па се мора преводити све више и више на енглески. Заиста не знам, али ту је сад, по мом мишљењу, пропуштена једна шанса, али се надам да ће се у будућности то исправити и ја бих волео да у што скорије време видимо још једну исправку оваквог Кадровског плана и да се ту нађе више извршилаца, што бих свакако и подржао. Захваљујем.

2017. július 19., szerda

A VAT pótköltségvetéséről, káderügyi tervéről, fejlesztési programokról - továbbra sincs meg a Vajdaságnak járó 7%

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

2.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
3.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
4.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
5.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
6.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
7.     ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

АРОН ЧОНКА:
Захваљуем, господине председавајући.
Ја бих се такође осврнуо на чињеницу да имамо спојене тачке дневног реда и зато се наша Посланичка група и одлучила за то да они програми, којих има у већини сада и који су спојени заједно са ребалансом буџета за 2017. годину, који је нешто мало скромнији, него завршни рачун, негде око 700 страна, па, ето, имамо само прилику неких пет минута да говоримо о томе или десет минута о неким програмима, па смо поделили овако могућност обраћања. Сматрам да би ову расправу морали много шире да изведемо, јер има шта да се каже и око сваког програма посебно и око ребаланса. Овако се стиче утисак као да се на неки начин већина ограђује од неке расправе са онима који другачије виде бројеве који су ту пред нама, како у ребалансу, тако и у програмима.
Као што сте то већ чули, наша Посланичка група ће подржати програме,  међутим, наша Посланичка група „Алтернатива за Војводину“ ребаланс као такав, у целини, неће подржати и ми ћемо гласати против предложеног ребаланса, из неких сличних разлога, као што смо то чули и од неких претходника, пошто сматрамо да нису испуњени одређени услови, који су зацртани у Уставу Републике Србије, нарочито што се тиче капиталних улагања, а и такође сматрамо да у овом неком скромном делу, који се заправо може употребити, јер ако се сложите и када погледамо оно што нам је на располагању и оно што се заправо повећава у овом ребалансу, највећи део тог, да тако кажем, повећања је везан за нека средства која долазе из европских фондова и везано је за трансферна средства, која долазе из неких других извора и која ће само проћи кроз овај буџет, док она средства са којима заиста можемо да располажемо, не знам из којих разлога, али, ево, лепо је написано да би се заправо право стање око тих средстава, као што је порез на зараде илити порез на добит, могло да се утврди тек на крају овог месеца, то јест, месеца јуна, када би сви они који су дужни да предају своје извештаје и статистике, из те неке статистике и онога праћења би се заправо могло видети са чиме се све то може располагати.
Позитивно је свакако да је ту сада присутна једна врста опрезности, међутим, питање је како ћемо искористити ту опрезност и да ли је та опрезност заиста била и потребна и да ли је оправдана или смо могли да сачекамо мало, па да онда направимо један ребаланс овог буџета, знајући већ све смернице за његово планирање.
Оно што је свакако негативност свега што имамо данас пред собом је тај што се из тог неког развојног дела иде у неки потрошачки део и да ће се већина ових средстава заправо потрошити на плате и потрошиће се на примање оних кадрова, који долазе и то видимо из Кадровског плана, који долазе у Скупштину, у Владу, Секретаријат Владе, и видимо да долазе саветници, заменици секретара, подсекретари, помоћници секретара, итд. и ако се овај тренд овако настави, бојимо се да ће, сад мало карикирам наравно, бојимо се да ће још и кафе куварица имати своје саветнике.
Дакле, то је негативна страна овога ребаланса и пошто ми истиче полако време, морам да се осврнем и на тај Кадровски план и из тог Кадровског плана се исто види да постоје неке одређене обавезе, које су зацртане и Статутом и позитивним правним прописима, које се не попуњавају на одговарајући начин. О томе ћу говорити приликом једне следеће тачке дневног реда, кад будемо разговарали о Одлуци о објављивању прописа, а оно што је свакако приметно да се на она необавезна места примају људи без икаквог разлога и правоваљаног објашњења.
Оно на шта још морам такође да се осврнем, пошто је ту речено да је већина оних средстава која су се користила из текуће буџетске резерве, усмерена ка школама, ка здравству, што је тачно и за похвалу, али има ту једна ставка која мене лично забрињава, пошто сматрам да то није у домену и ингеренцији Војводине, а то је помоћ у обнови манастира Хиландар у износу од 7 милиона динара. Немам ништа против манастира Хиландар, да ме нико не схвати погрешно. Самим тим, одмах бих поменуо и следећи пројекат, то је пројекат обнове Српске православне цркве Рођења пресвете Богородице у Сремској Каменици, фака 1, која кошта 9 милиона динара. Сматрам да би првенствено требало да обратимо пажњу на пројекте који су у Војводини, а не на оно што није у нашој надлежности и што је ван неког нашег домашаја. Захваљујем.

2017. július 17., hétfő

A VAT 2016-os zárszámadásáról - gyorsírói jegyzet

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године


1.   ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Што се тиче Посланичке групе „Алтернатива за Војводину“, ми смо одлучили да не подржимо ову Одлуку о завршном рачуну за 2016. годину, из једног таквог разлога, да смо прегледом материјала, који је непуних 1.800 страна, закључили да једноставно неке ставке у расходовном делу нису испоштоване онако, како би по нашем мишљењу требало да буду испоштоване, а из неког материјала, који је послат у вези неких других тачака дневног реда, видимо да заправо ту још се врши корекција неких рачуна и неких обавеза које су настале из неког претходног периода, тако да то све утиче и на оно што је приказано, на онај износ који је приказан као суфицит, јер како можемо да говоримо о неком претераном суфициту, уколико је то већ везано за неке одређене пројекте, који се нису остварили.
Наравно, тај суфицит, када већ говоримо о њему, свакако је и део оног, и то лепо пише и у материјалу, део је оног сегмента који се односи на неки пренос средстава из претходног периода, а који су моје колеге посланици из других посланичких група, који су већ дуже у овом парламенту и у овом сазиву, указивали да једноставно и претходна Влада или владајућа гарнитура је ипак оставила одређена средства иза себе.
Дакле, ако посматрамо и овај материјал, онда свакако морамо да се осврнемо и на оне замерке које је ревизорска кућа навела у свом извештају. Ја ћу само ту навести неколико. Наравно,  налазе се под делом „скретања пажње“. Један део се односи на уписивање права јавна својине АП Војводине на непокретностима, које користе јавна предузећа која су у оснивању АП Војводине, наравно, у вези тога да се изврши ревалоризација вредности тих непокретности. Јесте формално-правно урађено, покренута је нека иницијатива да се то уреди, међутим то није доведено до краја, што је по нашем мишљењу недопустиво и требало би да се настави, да се то у што скоријем року приведе крају и да се направи што пре чиста слика око тога са каквом имовином и у којој вредности располаже АП Војводина.
Затим, наведено је да је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама извршио расходе и издатке у изосу од 264.805.000 динара на име издавачке делатности савета националних мањина, без одговарајућег правилника, којим су дефинисана јасна правила и критеријуми за финансирање истих. То је, по нама, нешто што се мора урадити, јер знамо да се из тих неких издавачких делатности финансирају медији који објављују своје садржаје на мањинским језицима и знамо да ти медији заправо без неке помоћи од стране државе, Покрајине и од локалних самоуправа не би у овој тржишној конкуренцији чак могли ни да опстану. Наравно, увек се води полемика око тога који национални савет заслужује више или мање и ту би се, наравно, морала поставити јасна правила. Око ових правила смо чак разговарали и на једном састанку Одбора за културу и информисање, када су били присутни представници медија националних заједница и ту се морају установити јасна правила, која ће одредити, дакле, на који начин се ови медији финансирају и да тај механизам буде доследан и у неким наредним годинама, да се он не мења због тога што је неко ближи ватри или даље од ватре.
Такође, има ту још један део, који је занимљив, а то је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, који је извршио пренос средстава за набавку, то јест плаћање услуга информисања у износу од 11.512.000 динара без спроведеног јавног конкурса. То је такође нешто што ми сматрамо да је недопустиво. Не желимо да улазимо у то када су настали ови трошкови, када је све то урађено, у којем периоду у 2016. години, али сматрамо да је оваква једна ситуација недозвољена за једну овако озбиљну установу, као што је Аутономна покрајина Војводина, Скупштина Војводине, Влада Војводине.
Оно што сам и неким својим претходним излагањима већ указивао и на чему сам инсистирао, а то је да, пошто се стално спомиње и провлачи се кроз материјал да се ту појављују одређени спорови, судски спорови, ја сам већ прошли пут, када смо разговарали о темама везаним за буџет, предлагао да се посланицима омогући, ако ништа друго, таксативно да се наведе о каквим се то судским споровима ради. У Извештају ревизора се лепо наводи да уколико се ти спорови изгубе, да би они могли озбиљно да утичу на финансијско стање унутар буџета Аутономне покрајине Војводине и можда не би било лоше, сад поново апелујем на то, да нам се омогући, ако ништа друго, таксативно увид у то о каквим се то судским споровима ради. Видимо да, из неког другог материјала који ће бити на данашњем дневном реду, да има ту и спорова у вези радних односа, итд. али нас занима свакако шта покрива ових 109 судских предмета.
На крају бих само направио још једну примедбу из овог Извештаја ревизије, а односи се на исплаћивање дневница приликом службених путовања. Видимо да у овом неком периоду није извршено прилагођавање уредби о висини дневница које се исплаћују на путовањима унутар земље, него је исплаћивано у складу са неким старим одредбама. Наравно, видимо и ту да је свакако покренута иницијатива на усаглашавању ових аката и да се то у будућности дозволи, али једноставно сматрамо да и ту немамо довољну информацију у којој мери је дошло до тог исплаћивања и колико је средстава на овај начин исплаћено, супротно одредбама уредбе.

Сматрамо да, уколико би подржали један овакав завршни рачун, са оваквим подацима од стране ревизије, да бисмо на неки начин дали свој глас за то да се овакве неправилности прихватају и да прођу онако незапажено. Ми желимо, тиме што ћемо гласати против овог Предлога одлуке, да укажемо на то да се противимо оваквом начину трошења средстава и надамо се да ће се ово све исправити, да ћемо већ завршни рачун за наредни буџет имати сасвим у складу са прописима и одредбама из ове материје. Захваљујем.