2017. május 31., szerda

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában, pártalapú kinevezések iskolákban VAT 12. ülése

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában, pártalapú kinevezések iskolákban

 A múlt héten, 2017. május 23-án megtartották a tartományi képviselőház 12-ik rendes ülését. Bár az ülés összehívása nem felelt meg az ügyrendi követelményeknek (nem tíz hanem kilenc nappal előbb kézbesítették az összehívást), valamint az eredeti két napirendi ponthoz az ülés kezdetéig további hét-nyolc napirendi pontot küldtek ki, de ezt senki sem kifogásolta. Ennek az oka elsősorban abban kereshető, hogy az ülésen csupa olyan téma szerepelt, amely minden képviselői csoport támogatását élvezte.
Így mi is az Alternatíva a Vajdaságért - MM-VMDK-ÚSZ képviselőcsoport tagjai is megszavaztuk  valamennyi napirendi pont elfogadását.

 Vidéken is élnek emberek!

 Személy szerint egy napirendi pont alatt szólaltam fel, ahol rámutattam arra, hogy nem csak Újvidéken a klinikai központban vannak gondok a kórházak felszereltségével, hanem vidéken is.  Sajnos a zentai kórházhoz kötődő községek területén is sok a cukorbeteg, és nincsenek megfelelő körülmények a cukorbetegség által okozott károsodások korai megállapítására, rendszerbe vételére, folyamatos kísérésére, gyógyítására. A szemészeten még most is azokkal a műszerekkel dolgoznak, amit harminc vagy negyven évvel ezelőtt használtak, hónapokra előre kell jegyezni az időpontokat, és nem egyedi eset a reggel kilenctől délután ötig tartó várakozás. A cukorbetegség által okozott szemhályog eltávolítására hosszadalmas várólisták alakultak ki, amin változtatni kellene.  Mondjuk egy lézeres műtétre alkalmas felszerelésnek, és a vele járó feltételek biztosításának mindenki örülne.

Érdekütközés a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságában

Mégis az igazi izgalmakat az ülés elején és az ülés végén kellett keresni, amikor a képviselők kérdéseket intézhettek a vajdasági kormány felé. Az ülés elején feltett kérdések közül, két kérdést szeretnék kiemelni. Az egyik a Szabadkai Népszínház igazgató bizottságához (IB) kötődik. Még a mandátumom/ mandátumunk elején dr. Korhecz Tamás akkori képviselőtársam kérdést intézett a vajdasági kormány felé, amiben rámutatott egyes igazgató bizottsági tagok, tisztségek halmozásából adódó  érdekütközésére.  Erre a  kérdésre a tartományi kormány azt válaszolta, hogy utánanéz az esetnek,  és ha valóban érdekütközésről van szó, akkor felmenti az IB tagjait, és újakat nevez ki helyettük.  A törvényes határidő lejárta után, ismét feltettem ezt a kérdést, emlékeztetvén a vajdasági kormányt az általa vállalt kötelezettségre.
Miroslav Štatkić, a tartományi kormány alelnöke és a tartományi Kulturális, tájékoztatási és a vallási közösségekkel foglalkozó titkárság vezetője írásos válaszában tájékoztatott arról, hogy mgr. Újhelyi Ákos megkapta a Korrupció elleni bizottság jóváhagyását a második tisztség betöltésére, ami lehetővé teszi a Szabadkai Népszínház IB tagságát, míg Babić asszony esetében ez nem történt meg, tehát érdekütközésről van szó, ezért helyette Aleksandra Štirb-et nevezték ki. Pék Zoltán népképviselő önkéntesen lemondott erről a tisztségről,  helyette még nem neveztek ki senkit.

 Pártkáder a karlócai szerb  gimnázium élén?

A másik érdekes kérdést  az egyik szerb ellenzéki párt  képviselője tette fel Nyilas Mihály oktatási titkárnak. Kérdésében arra volt kíváncsi,  hogyan lehetséges,  hogy igazgatónak nem azt a jelöltet nevezte ki akit a kollektíva és az iskolaszék is teljes mértékben támogat, hanem formai okokra hivatkozván ( hiányzott a gazdasági bűncselekményekről szóló erkölcsi igazolás, amit a törvény nem kötelez) megsemmisítette a pályázatot, és ügyvezetőnek azt a jelöltet nevezte ki, aki nem élvezi a kollektíva és az iskolaszák támogatását, részt vett az igazgatói pályázaton, neki sincs meg az a kérdéses erkölcsi bizonylata, de a haladó párt tagja?
Válaszában az oktatási titkár jogi mambó-dzsambó mögé bújt, formaságokra hivatkozván kikerülte az egyenes választ. Hogy ez miért érdekes nekünk magyaroknak? Mert ez az eset szépen rámutat arra az összefüggésre és mechanizmusra amit a titkár úr pártja és az MNT működtetnek saját közösségünkben.

Mi történt a csantavéri Hunyadi János általános iskolában? Milyen MNT vélemény alapján nevezték ki az iskola igazgatóját? Pártkáder az iskola élén?

És ezzel oda is értük ahhoz a kérdéshez, amit az ülés végén tettem fel Nyilas Mihály oktatási titkárnak. Látván a karlócai gimnázium esetét feltettem szóbeli kérdésemet,  milyen jogilag megalapozott MNT vélemény alapján nevezte ki a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola igazgatóját?  Kérdésemre Nyilas úr nem akart azonnali választ adni, hanem kitért előle, és azt ígérte, írásban válaszol.  Az ügyrend szerint erre nyolc napja van. Ma, 2017. május 31-én van az a nap, és a válasz még nem érkezett meg. Kíváncsian várom a tartományi képviselőház soron következő ülését!

Ada, 2017. május 31.