2017. július 21., péntek

Nyilas szerint az MNT elnöke hibázott a csantavéri iskola igazgató kinevezésénél - gyorsírói jegyzet VAT 13. ülése

Извод из стенографских бележака са 13. седнице Скупштине АПВ, одржане 16. јуна 2017. године

Посланичка питања
АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче.
Ево, поводом одговора на моје питање које је гласило на основу којег правоваљаног мишљења Националног савета је изабрана госпођа Дора Кеченовић Сабо за директора, односно директорицу основне школе "Јанош Хуњади" у Чантавиру, добио сам одговор од стране надлежног секретара који ме упућује на Мишљење Мађарског националног савета. Стицајем околности, сасвим случајно, у руци имам комплетан текст тог Мишљења из којег се види неколико ствари. Стога се, из тог Мишљења које је дао Мађарски национални савет, се види да је Мишљење дато на захтев покрајинског секретара, тј. Секретаријата, што је помало неуобичајено и из тог разлога, што, уколико долази до неког недостатка или документације или тако нешто, првенствено мислим да је надлежан школски одбор који је упутио даље Секретаријату одређену документацију и мислим да се требало обратити том школском одбору, а не директно Мађарском националном савету.
Оно што се такође види из овога текста, то је да је председник Националног савета овде изразио своје лично мишљење о овом кандидату тј. кандидаткињи, а да се нигде у овом тексту није позвао на једну одлуку Мађарског националног савета о томе како су се изјаснили, које мишљење је Мађарског националног савета и његових тела у вези овог кандидата. Заправо, у суштини се десило сасвим обрнуто, да је Мађарски национални савет подржао једног другог кандидата, позитивно се изразивши о том кандидату и то мишљење је од стране школског одбора, и колико ја знам и предочено Покрајинском секретаријату.
Треба да се зна да председник Националног савета може да говори само о оним одлукама, може да представља само оне одлуке, даје мишљење о оним одлукама о којима је став заузео Национални савет као такав у целости, а у његовој ингеренцији нема ту неку могућност да се изјашљава, да се даје мишљење у име Националног савета без претходне одлуке или ако ништа друго сагласности Извршног одбора Националног савета, која наравно касније мора да се потврди од стране Националног савета.
Ја бих желео да питам покрајинског секретара у вези овог Мишљења да ли он сматра да је ово Мишљење пре свега правоваљано као такво, у светлу ових околности које сам изнео и да ли сматра да је можда ту дошло до неке грешке и да би можда требало преиспитати ову одлуку, евентуално послати, не знам, неку инспекцију и тачно се уверити у то под којим околностима и на основу чега су ова мишљења донешена, јер се овако стиче утисак да је ту дошло до неке грешке намерне или ненамерне, ја сад у то не желим да улазим и не могу то да тврдим, али да ту нема никавог позивања на одлуку Националног савета, што сматрам да је у противности са позитивним одредбама које регулишу ову материју и сматрам да је ту дошло до погрешне примене, тј. уважавања мишљења самог председника, а не целог Националног савета. Захваљујем се.
ИШТВАН ПАСТОР:
Захваљујем се.
Господин Њилаш има реч, изволите.
МИХАЉ ЊИЛАШ:
Не мислим да је учињена било која грешка ту приликом доношења одлуке са наше стране, након увида у комплетну документацију. Ја за ове околности не знам, прво да кажем, да ли је то тачно, није, ја знам шта је у предмету. У предмету се налази, додуше на наш захтев затражено мишљење, ја мислим то је у реду, Националног савета Мађарске националне мањине, са печатом, потписом председника. Председник Националног савета заступа Национални савет, његова је одговорност, односно самог Националног савета да то покрива тела, од стране тела оних који су надлежна, значи ми ценимо све што се налази у предмету и сматрамо да у овом случају постоји и позитивно мишљење, то је мишљење, то смо послали, значи нисмо везани за то и након тога је дата сагласност на избор директора на овај начин како је речено, тако да бих само допунио ово што смо и писмено дали да сматрамо да је то правоваљано мишљење и сходно томе је и одлучено. Хвала.
ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Господине Чонка, да ли желите да коментаришете добијени одговор? Изволите, имате још пет минута за то.
АРОН ЧОНКА:
Хвала, господине председниче.
С обзиром да смо већ нестрпљиви и полако већ сви уморни, не бих желео да искористим свих пет минута, само бих још једном желео да укажем на то да, ево, чини ми се, ја сам господина секретара упознао са околностима под којима је донешена ова Одлука, заправо дато ово Мишљење. Значи, одговорно могу да тврдим, пошто имамо своје представнике у Мађарском националном савету да Одлука, тј. Мишљење за овог кандидата није било на седници Мађарског националног савета, нити је Извршни одбор, као такав, Националног савета заузимао било какво мишљење. Уколико желите могу и да вам проследим одлуке које су донешене, тј. давање позитивног мишљења у вези другог кандидата који је био у овом предмету, а не у вези овога кандидата, тако да ово што је овде написано то је само лично мишљење председника Националног савета, он по Статуту Националног савета може само да представља оне одлуке и оно мишљење у том домену како, о чему, одлучује Национални савет. Изнад тога не може, нема овлашћења у представљању и због тога мислим да бисте требали мало да погледате поново овај предмет и тако проверите у којим околностима је ово Мишљење дато. Захваљујем.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése