2013. március 16., szombat

Gondolatok március 15-e kapcsánMiért emlékezünk 1848-49-re? Azért mert 165 évvel ezelőtt a magyar embereknek elege lett a zsarnokoskodásból, az elnyomásból, a diszkriminációból és tettek is ellene!
Ha a 12 pontba foglaltakat a mai kor szellemiségének megfelelően vizsgálnánk, akkor azt lehet mondani, hogy azok ma is a demokrácia alappilléreit jelentik. Mert a sajtó szabadsága, a cenzúra eltörlése, a felelősségteljes kormányzás, az önkormányzás joga, a törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, a nemzeti haderő kialakítása, a közös teherviselés, a szociális igazságosság, a jog uralma, a felelős pénzügyi rendszer, a katonaság társadalmi felügyelete, a külföldi harcokból való kimaradás és az idegen haderők kiűzése országunkból, unió nemzettársainkkal, egyenlőség, testvériség, béke, szabadság és egyetértés, mind olyan értékek, amelyek csak szabad és demokratikus társadalmakban létezhetnek. Olyan értékek ezek, amelyekért nem féltek feláldozni legdrágább kincsüket sem: a saját életüket. Nem mérlegeltek eljött-e az idő, nem a „kislépéses” politizálást és egyéni érdekeiket helyezték előtérbe, hanem  a nemzet egészének érdekét  tartották szem előtt.
Ma már a történelemből tudjuk, hogy magunkra maradtunk. Nem először, de nem is utoljára hagytak magunkra a nagyhatalmak. Sőt, bevonásukkal tudták lefegyverezni haderőinket. S jött a megtorlás, majd a kiegyezés és a gazdasági fejlődés. De, nekünk itt a déli végeken mást is jelentettek ezek az események, mert bennük rejlik a mostani jelenünk csírája. A szerb Vajdaság megalakulása és Trianon előkészítése, Trianon  utáni térvesztésünk kezdetét indította el, az  elűzések (értelmiségiek, papok, tisztségviselők, birtokosok stb.), a névelemzések, a betelepítések, az agrár reformok azaz földrablások , a szavazati jog megvonása és a politikai életből való kiiktatás, a magyar többségű régióink feldarabolása és a magyar oktatás lezüllesztése révén. Ugye milyen ismerősek ezek a módszerek? Jól megtanítatták velünk a leckét! Mert ezt begyakoroltatták velünk 1944-45-ben, majd a  délszláv kommunisták saját, külön utas vajdasági magyar értelmiséget neveltek ki, amely hűen szolgálta őket. Majd ezt elismételték velünk 199O-től, amikor golyófogónak küldtek  jugoszláviai frontokra, menekültekkel ékesítették falvainkat és városainkat, a háborús nyerészkedőknek lehetővé tették vagyonunk és szántóink magánosítását, külön-külön körzetekbe osztották a megmaradt tömb magyarságot, az általunk lakott régió gazdaságát tönkretették, ezzel is serkentve „önkéntes” elvándorlásunkat.
Közben a kinevelt vajdasági magyar szövetségesek közvetítettek a célközönségnek. Szétverték az egységes nemzeti autonómiát követelő politikai szervezetet, beengedték a menekülteket és a milosevityi rendszer szekerét tolták 2OOO-ig, megszavazták a szégyenletes és megbélyegző rehabilitálási és vagyon-visszaszármaztatási törvényt, a szerbiai kirakat részeként elfogadták a súlytalan nemzeti tanácsokról szóló törvényt és ebben a politikai klímában, amikor a koszovói szerbeknek területi autonómiát követelnek, az helyett, hogy felemelnék hangjukat a magyar területi autonómia mellett ( ahogyan azt a Presevó-völgyi albánok tették saját autonómiájuk esetében), továbbra is a szerb többségű Vajdasággal bódítják az itteni magyarságot.
Ilyenkor elgondolkodom, vajon mit tenne Kossuth ebben a helyzetben? Nemzetárulózna,  kislépéses politikát folytatna, vagy politikai értelemben kardot rántana és csatlakozna, figyelembe véve a nemzet egészének érdekét, az egyelőre kicsi, de egyre hangosabb, magyar területi autonómiát követelők táborához?  Mert mi lehetne számunkra a déli végeken az 1848-49-es események tanulsága, üzenete? Talán az, hogy a küzdelem és a kitartás a nemzeti érdekek mellett előbb-utóbb beérik. Példa rá a magyar-osztrák, magyar- horvát kiegyezés, de a Délvidéken élő szerbek (rácok) 179O-ben elkezdett autonómia küzdelme is.  
Vajon vannak-e még közöttünk olyanok, akik lázadni mernek? Vannak-e még közöttünk aradi vértanuk? Vannak-e még közöttünk Deákok?


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése