2013. december 10., kedd

Tisztázzunk néhány fogalmat

Nem szeretnék fogadatlan prókátorként belekeveredni, sem állást foglalni az Ágoston András és MRM-Jobbik féle vitában. Azonban, kénytelen vagyok a közvélemény felé fordulni néhány olyan állítás miatt, amely téves következtetésre adhat okot.
Ugyanis, jogfolytonossági szempontból nézve nem létezik "történelmi VMDK", csakis VMDK létezik, volt és van is (ha egy párt elnökét leváltják, akkor nem a párt válik történelmivé). Továbbá, az sem felel meg a valóságnak, hogy a délvidéki magyar területi autonómiára vonatkozólag nincsen kidolgozott autonómia tervezet. Emlékeztetni szeretném azokat akik ezt állítják a VMDK 1995-ben, majd a MK által 2008-ban kidolgozott területi autonómiára vonatkozó tervezetekre.
Figyelembe véve a fenti tényeket, az 1997-ben alakult szervezet nem tarthatja magát a VMDK szellemi örökösének sem, ahogyan azt hangoztatják, hiszen a VMDK maradt az 1995-ben elfogadott három pilléres politikai programnál, míg az új alakulat csak a perszonális (személyi elvű) autonómiát emelte ki politikai célnak.
Végezetül, ki kell emelnem, hogy nem tartom szerencsésnek ezeknek a mondatoknak a folytonos hangoztatását, hiszen tovább növelik az amúgy is jelenlévő fogalmi zűrzavart a budapesti és a délvidéki politikai színtéren, illetve a délvidéki magyar választópolgárok körében, és azt a veszélyes látszatot keltik, hogy a délvidéki politikum nem is tudja mit akar, valamint, ha a délvidéki magyar nemzetrész elnyerné autonómiáját, akkor nem is tudna vele mit kezdeni, mert nincsen neki megfelelően kidolgozott tervezete. Szerencsénkre ettől nem kell félni, mert van megfelelő autonómia koncepciónk, és autonómia esetén saját parlamentünk is lesz, amely jogalkotási és végrehajtói felhatalmazásaival élve el fogja dönteni hogyan rendezzük be saját életterünket.

Ada, 2013.12.10.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése