2016. szeptember 30., péntek

Poslaničko pitanje - Кépviselői kérdés

Извод из стенографских бележака са ПЕТЕ седнице СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, одржане 15. септембра 2016. годинеПРЕТХОДНА ПИТАЊА


АРОН ЧОНКА:
Господине председавајући, захваљујем.
Ја сам поставио питање Покрајинској влади, а то питање се односи на једну немилу ситуацију, која се десила у Општини Сомбор. Наиме, тамо је дошло до драстичног смањивања запослених на пољу културе, конкретно у Градској библиотеци „Карло Бијелицки“, где је од 41 запослених отпуштено 10 запослених, који углавном раде у оним библиотекама које се налазе на селима.
У Општини Сомбор има 14 села и обухвата отприлике неких 40.000 становника. Овим отпуштањем се, заправо, те, да тако кажем, сеоске библиотеке затварају и људи који тамо живе, поред силне штедње, због које, на разним пољима, почевши од здравствене заштите, па до безбедности и свега осталог, једноставно губе нека своја права, сада ће изгубити и право, своје основно право неко на бављење културом и да једноставно уживају у организовању културног живота у свом месту, пошто те библиотеке нису биле класичне библиотеке, у том смислу да само издају и примају књиге, него су организовале и културне манифестације од значаја за та места.
Стицајем околности, од тих 10 отпуштених, њих петоро се декларише мађарске националности и сматрамо да је ту нарушено и неко пропорционално запошљавање и заступљеност у органима који су основани од локалне самоуправе илити Покрајине илити Републике Србије.
Стога сам упутио питање Покрајинској влади, конкретно господину Штаткићу, пошто је то његов ресор, да питам Покрајинску владу шта мисли и шта жели да подузме поводом овог питања, јер сматрам да су људи који живе у овим местима на овај начин драстично оштећени. Захваљујем.


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем се не одговору.
Моје потпитање би се односило само на ту чињеницу да је, по допису Матице српске за ову установу, установљено, по истом том Закону о библиотечкој делатности, да би требало још три извршиоца запослити, а не десет отпустити и контрола Закона и рада законитости ја мислим да је у домену Покрајинског секретаријата и да би требало нешто да урадимо по том питању. Јесте да је то можда у овом моменту, како сам схватио и како сте ми рекли, можда ван домашаја Покрајинског секретаријата, него је у домену више Града Сомбора, али мислим да би Покрајина требало да подузме више поводом овог питања, ипак је то на територији Покрајине и верујте ми, није само мала нелагодност читава ова ситуација за оне људе који живе у тим селима, у ствари за отпуштене, него и за оне који живе у тим селима.
Хтео бих само да вам саопштим ту информацију да је у насељеном месту Станишић за неколико сати прикупљено више стотина потписа поводом петиције, а да је у насељеном месту Кљајићево, ево, данас, заправо у суботу ће се одржати већ и друго окупљање грађана са више стотина учесника из револта поводом овакве ситуације. Захваљујем.


АРОН ЧОНКА:
Захваљујем, господине председниче. Надам се да ће, слушајући Ваш одговор, у скорој будућности, ово што сте сада рекли, уследити нека конкретна дела, зато што се бојим и плашим се тога да ће то време које прође од успостављања неке стратегије до реализације те стратегије довести до тога да ће ове библиотеке једноставно замрети и да ће доћи до тога да људи неће ни одлазити до зграда тих библиотека, уопште неће ни тражити одређене књиге или одређене публикације које их интересују.

Због тога бих апеловао на хитност и желео бих да апелујем и на то да се, евентуално путем конкурса које сте поменули, пронађе могућност да се побољша рад ових библиотека, ако ништа друго, кроз подршку библиотекарима или лицима која би тамо обављала своју делатност. Захваљујем.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése